Úzkostlivost

28.08.2021

Někdo je příliš úzkostlivý, to znamená že vše vypracovává do všech podrobností, že se několikrát přesvědčí o tom, zdali to, co vykonal, je správné a důsledné. Úzkostlivě dbá, aby doslovně a dochvilně splnil své povinnosti, aby dostál všem svým závazkům, slibům, aby byl vždy, všude a ve všem dochvilný. I když toto vše vykoná, ani potom nemá klid, protože v něm stále vyvstává starost, zdali přece jen na něco nezapomněl, že to či ono je ještě nedostatečné, mohlo by to být lepší, že ti a ti lidé nejsou dost spolehlivý a pracovití, že tam i jinde není zase něco v pořádku, mohla by z toho vzejít škoda a podobně.

Takový úzkostlivý člověk tak a onak ve dne v noci stále uvažuje o svém povolání, o svých povinnostech, o starostech, o svých návrzích, o problémech a tuto svou úzkostlivost přenáší i na svou rodinu. Hovoří o tom také doma, starostlivost a úzkostlivost mu nedají spát. Mívá časté bolení hlavy, je stále nervově napjatý, neboť jeho mysl, mozek ve dne ustavičně horečně a nepřetržitě pracují, v noci se mu o tom zdá. A co si vymyslel doma, to se také snaží uvést v život ve svém zaměstnání a naopak některé úřední zvyklosti přenáší i do soukromého rodinného života. O vše se příliš stará, aby nikde nic nechybělo, i tam, po čem mu nic není. Také úzkostlivě dbá na svůj zevnějšek, aby byl vždy čistý, úhledný, vyžehlený, aby žádného neurazil, aby se ke všemu a ke všem dobře zachoval. Jako představený každému podřízenému úzkostlivě přikazuje do všech podrobností, co má udělat, bez jeho vědomí nesmí nikdo nic podniknout, protože pro úzkostlivost nepřipouští, že by mohl někdo něco vykonat samostatně a bezvadně, zejména bez jeho přičinění a kontroly. 

Taková úzkostlivost má v sobě mnoho dobrého, ale v některých věcech je zcela přehnaná zvláště proto, že nepřipouští, že by někdo jiný nežli on, úzkostlivý člověk, mohl také vše správně vykonat, nebo proto, že tuto úzkostlivost o úřední věci přenáší i do soukromého života a otravuje tím svou rodinu. Dále proto, že na tyto věci stále ve dne v noci myslí, nemůže ani spát, a tak na to doplácí zdravím. Hlavně tím trpí jeho nervy. Takové napětí jistě nikdo dlouho nevydrží. Kdybychom z této úzkostlivosti odstranili všechny přemrštěnosti, stala by se pro nás tato vlastnost velmi užitečnou. Úzkostlivost takového druhu bychom pak mohli dobře použít při našem magickém výcviku, při cvičeních a magických pracích. 

Také rodiče jsou někdy příliš úzkostliví o své děti, když odcházejí do školy, do zaměstnání, jak se říká do světa. Taková úzkostlivost, zejména u matek, je rozhodně přehnaná, neboť snižuje samostatnost dětí. Každé dítě, které chce být samostatné, nesmí být vystaveno úzkostlivosti ze strany matky, která je chce stále ještě hýčkat v době, kdy se o dítě již vůbec nemá starat. Dítě vstupující do života musí být zcela nezávislé na rodičích a musí se naučit jednat všude samostatně. Jen tak si zajistí dobrou existenci ve světě.