Varování - démonické bytosti a jejich evokace

29.02.2020

Na základě písemného dotazu, jak vyvolat démonické bytosti (zdroj na evokaci, internet) jsem uznal za vhodné toto téma trochu otevřít. Nabádám všechny, kteří mají byť krapet zdravého rozumu od upuštění od všemožných ze "zvědavosti" podnikaných praktik ať už dostávání se do magického transu pomocí omamných látek, drog, násilných dechových cvičení apod, včetně velmi nerozumných a unáhlených pokusů o evokaci démonických bytostí. Jak je vám jistě známo stejně tak jako existují bytosti pozitivní tak stejně tak existují i bytosti negativní. Vyvolávání démonických bytostí je "zdroj moci" všech mocných spolků pracujících in pacto (jakousi úmluvou), kdy všechny účastněné bytosti dostanou k "dispozici" démonickou bytost, která hravě plní všechny jejich přání (včetně zdraví) - jde o ovládání druhých lidí ať už cestou mentální či astrální kdy i v hrubohmotném světě ovládaní lidé úplně zcela podlehnou mentálnímu tlaku, kdy ve své podstatě udělají cokoli. Tyto praktiky popsal i Mistr František Bardon ve svém autobiografickém románu Frabato, kdy vysoce postavený bankovní úředník posvětil svým podpisem něco co nikdy posvětit neměl. Samozřejmě po vykonání takto pro daný spolek užitečné "práce" poškozený člověk (oběť) je dohnán k sebevraždě ne-li přímo odstraněn pomocí magických operací (vzpomeňme na Mistrem zmíněný "tepafon" kdy výsledkem při ohledání takto zavražděného člověka je pouze nález "zástavy srdce"). Prosím v žádném případě nezkoušejte evokovat démonické bytosti, nechcete-li skončit v ústavu pro chorobomyslné či sebevraždou, protože zvládnout tyto bytosti je v mnoha případech mimo obzor i velmi pokročilých kabalistů či vyšší bytostí univerza. Rozhodně toto není téma k žertování, protože na rozdíl od pozitivních bytostí, které lze evokovat až po nabytí živlové rovnováhy, u negativních bytostí toto neplatí - ty se dají evokovat skrz médium s trochou koncentrace a představitelnosti docela úspěšně. Opět můžeme použít příklad od Františka Bardona, kdy mnoho žáků skončilo inpacto s démonickými bytosti jen díky své zvědavosti. Mistr démonické bytosti a jejich evokaci z rozumných a bezpečnostních důvodů nepopsal (ani jména, ani evokační znaky) , nicméně toto bylo před 70ti lety a v čase internetu se dá "najít" ledacos. Démonické bytosti nemusí mít vždy, již od znění svého jména, výstražný tón nicméně pokud vás někdo bude pokoušet k nabádání jakýchkoliv evokačních praktik, jistě odmítněte a s takovým člověkem již více nepohovořte.     

Rozhodně se vyhněte jakékoliv debatě a "pokusům" o evokaci například těchto démonických bytostí: Sambara, Pandita, Mahazel, Belial, Beelzebuth, Amaimon, Uygys, Wali, Azazel, Leviathan, Magoth, Paymon, Jagistai, Guru, Azael, Satan, Asmodi, Ariton, Mahakala, Ratu, Samael, Lucifer, Astraroth, Oriens, Karma, Sjetan, Lodra, Baja, Patjak,