Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Ve kterém případě je vhodné použít izolaci, transmutaci, autosugesci či boj?

21.04.2020

Izolaci použijeme, abychom se neinfikovali negativními vlastnostmi nebo náruživostmi některé nevyrovnané bytosti, se kterou přijdeme do úzkého kontaktu. Případně při magických operacích, např. pokud se chceme stát neviditelnými.

Transmutace nám neslouží pouze při přeměňování myšlenek a vlastností, nýbrž i sil, různých stavů, nemocí, nálad, pocitů, činů, dojmů, vnímání, obrazů a podobných, které si přejeme proměnit, přičemž sledujeme výhradně jen ušlechtilé cíle.

Pomocí autosugesce zlepšujeme a zušlechťujeme v první řadě náš charakter, naši povahu. Dále posilujeme svého ducha a připravujeme ho na úkol vykonat něco, na co my sami prostřednictvím normálních sil a cvičení nemůžeme stačit. Tímto způsobem dosáhneme úspěchu i v takových případech. To platí ale pouze pro náš duševní a duchovní vývoj. 

Bojem odstraníme negativní vlastnosti a překonáme každou překážku, především při cvičeních. K tomuto účelu využijeme sílu vůle, představivost, fixaci, vědomí a jiné síly a vlastnosti.