Věčné mládí

31.08.2021

Jak krásně to zní v lidských uších - věčné mládí - ale bohužel žádný z nezasvěcených lidí nezná pravé tajemství tohoto krásného stavu. Dosud neprobuzený lidský duch si nemůže uvědomit, že je opravdu věčný, a tudíž i věčně mladý, jestliže si tuto vlastnost vypěstuje a vezme si ji s sebou do Věčnosti. Podle univerzálních zákonů však bezpečně víme, že vše, co si člověk na hmotné úrovni vypěstuje, si s sebou bere do Věčnosti. 

Jestliže si vypěstoval, vytvořil takové příčiny, které jej zase upoutávají ke hmotné úrovni, vrátí se tedy po určité době na zemi a musí spravedlivě prožívat to, co si osudově stvořil ve všech následcích. Ve Věčnosti nemůže zůstat, dokud jej jím stvořené příčiny bezpodmínečně upoutávají k pokračování v životě na hmotné úrovni. 

Kdo si však tvoří příčiny pro věčný život, tj. život ve čtvrté dimenzi bez času a prostoru, ten se zcela odpoutá od hmotné úrovně - stává se na ní nezávislým- a už si netvoří žádné příčiny, které by jej svými následky znovu upoutávaly k hmotnému životu. 

A proto chceme-li dosáhnout věčného mládí, musíme si pro tuto vlastnost tvořit správnou příčinu ve světě Příčin - ákáše již zde na hmotné úrovni. Náš duch je věčný, univerzální a má v sobě všechny vlastnosti, jimiž se projevuje v duši a ve hmotném světě, jež mu oba slouží jako obaly, nástroje na hmotné úrovni. Jednou z jeho vlastností je i věčné mládí, které bere obměnu v dočasném hmotném životě. Protože však hmotné a astrální tělo jsou pouze jeho obaly, nástroje, jichž věčný duch užívá a oživuje je svou přítomností, nemohou se jeho vlastnosti navždy, věčně a věrně projevovat v pomíjejících tělech, ale jen po určitou dobu jeho hmotného života, který je vlastně pouze okamžikem Věčnosti. Nestačí jen touha po věčném mládí, ta zůstane nepovšimnuta, ale je zapotřebí usilovná, dlouhodobá a vytrvalá práce, tj. vytváření si účinné příčiny v ákáše, abychom si tuto vlastnost náležitě vypěstovali. 

Tento stav nám však nesmí narušovat jiné negativní (pasivní) vlastnosti, například strach ze smrti, z nemoci, ze stárnutí, nedůvěra, pochybovačnost, zklamání z dočasného neúspěchu a podobně. Proto se nejprve musíme snažit ze všech sil, abychom všechny tyto negativní (pasivní) vlastnosti, stavy, slabosti naprosto ovládli, zbavili se jich, a teprve pak můžeme nerušeně a s úspěchem pracovat na dosažení věčného mládí, které nám současně přináší pravou radost ze života, štěstí a úspěchy vždy, všude a ve všem, protože tato pozitivní (aktivní) vlastnost je i kus ohnivého elánu, jež proniká celou naší bytostí a povznáší nás nad všechny naše starosti, trampoty, svízele, neúspěchy, nemoci a podobně, kterých se rychle zbavujeme a stáváme se vůči nim imunními. 

I když věkově fyzicky staří, náš věčných duch si v nesčetné míře udržuje ohnivé mládí a projevuje tuto vlastnost ve hmotné a strání úrovni až do odchodu z fyzického světa a přenáší si ji do Věčnosti. Je to pouze náš věčný nesmrtelných duch, který prožívá tento krásný stav věčného mládí, a nikoliv naše hmotné a astrální tělo, které jsou pouhými nástroji a jimž dodává životní sílu a všechny vlastnosti.