Vědecké poznání a objevy na naší materiální úrovni

10.02.2020

Vědecké poznání a objevy, "vývoj" jsou aspektem karmického zákona příčin a důsledků, který je považován jako jeden z nejvyšších a nejvznešenějších. Proto musí být tento zákon absolutně a bezpodmínečně každým mágem respektován. 

tzn, Předstižení stavu vědění, objevů a vynálezů na naší materiální úrovni by znamenalo zákonu odporující zasahování do zákona vývoje lidstva na zemi. Jak tuto větu správně chápat? Jednoduše, všechny naše vynálezy, které pomohly lidstvu dostat se na vyšší vývojovou úroveň jsou řízeny Iniciátory čtvrté dimenze. Na zemi máme spousty vědců, kteří spadají velmi typicky do hmotného světa - říkáme jim hmotaři, protože jednoduše řečeno co nevidí, necítí, nebo si na to nemůžou sáhnout, tak tomu jednoduše nevěří - pokud danou věc nemohou zachytit jedním se svých smyslů a není-li nějakým způsobem za stejných podmínek ověřitelná, opakovatelná, tak jednoduše neexistuje, což mi nahrává na smeč, jak se  daný pokus může "opakovat" (a dobrat se stejných výsledků), když prvotní test proběhl např. ve Středu v 9:00 ráno a opakoval se ve Čtvrtek v 13:00? Jak se mohou vědci prezentovat s výsledkem a pokusy označit za shodné, když se neumí pohybovat časem a tudíž neposkytli danému testu stejné podmínky? Co bylo ve Středu, rozhodně již nemůže být ve Čtvrtek a z hermetického hlediska tím tuplem (to jsem si jen rýpnul na okraj :) ). Velice by se pánové podivili, kdyby věděli, že jejich vynálezy, které mají tu čest představit světu, byly iniciovány právě jejich iniciátory 4té dimenze, které je ovládají (něčím v co absolutně nevěří). Opravdu žádná bytost světa se neprobudí druhý den s tím, že vymyslí žárovku, telefon nebo jaderný reaktor, všechny tyto objevy jsou řízeny vyšší mocností, iniciátory, a jdou ruku v ruce s duchovním vývojem lidstva. Zákony, které musí být dodržovány jsou naprosto jednoduché a sledují pouze jediný cíl a to "relativní" bezpečnost, relevantní z hlediska karmického vývoje, obyvatelstva na Zemi. Pod tento karmický zákon spadají všechny objevy světa bez ohledu na druh oboru, ať už je to chemie, fyzika nebo třeba lékařství, kde např různé druhy nemocí jsou jednoduše nevyléčitelné a to právě z důvodu karmických zákonů. Také toto je důvod, kdy se budou neustále objevovat nové nemoci, neléčitelné na které budou lide umírat, protože zákon karmy je jeden z nejdokonalejších a nejčistších zákonů vůbec. Jinak řečeno, jakmile se zvýší duchovní úroveň lidstva zvedne se zákonitě i počet objevů a vyspělostí, které budou na zemi prezentovány.  Vyšší Magové, samozřejmě tyto vynálezy budoucnosti dokáží vidět jsou-li v kontaktu s génii dané sféry (Tak jako František Bardon, který ve svých knihách popsal mobilní telefon neb mu bylo Inciátorem dovoleno tuto informaci v rámci jeho poslání zveřejnit), kteří mají tyto iniciace na starost, ale samozřejmě vědí, že jsou vázáni mlčenlivostí, protože ví jaké karmické dopady by jejich prozrazení mělo za následek a proto se hned v úvodu píše, že tento zákon je a bude každým mágem absolutně a bezpodmínečně respektován - to jen na vysvětlení jakou úlohu zde hrají Magové.