Velký den, milník Mága - Osvícení

14.03.2020

Dnes jsem se rozhodl, že se s vámi podělím o jeden z velkých dnů, které mága/hermetika na jeho cestě jistojistě čekají, ale než se dostanu k jádru věci, musím nejprve zmínit pár důležitých věcí, které tomuto velkému dnu předcházejí. Jak všichni víme nic na světě není dokonalé, s výjimkou našeho samotného Stvořitele, a proto jsme ve stádiu vývoje (to je také důvod proč jsme na zemi). Někdo se vyvíjí lépe a zdárněji, nežli druhý, protože každý z nás má pro svůj vývoj individuální předpoklad, svůj základ, z něhož čerpá vše pro vývoj svého ducha, duši a hmotné tělo. Proto je astrální a hmotné tělo ovládáno duchem. Jde zde především o pravé vnitřní zpracování na poli mentálním, kde náš rozum, vědomí zpracovává a řeší různorodé požadavky, přání, vzdělávání a podobně ve všech úrovních. A tu se v tomto směru objevují některé nedostatky, které nás brzdí v našem všeobecném univerzálním vývoji. Zde se dostáváme k jádru věci, kdy trpíme nedostatkem vnitřního zpracování věcí. Tento nedostatek se projevuje u prvních žáků, kteří se dosud nedostatečně odpoutali od zevního světa, od jeho úporných přitažlivých negativních vlastností a příležitostí, které jsou pro ně vážnou překážkou, aby ve svém nitru pracovali stále hlouběji a hlouběji a tím aby si rozšiřovali a prohlubovali obzor svého poznání a vědomí. Jsou dosud převážně závislí na zevním chápaní všech univerzálních věcí a problémů. Jejich zevní rozum, jak ze zkušenosti víme, nikdy nestačí na pochopení absolutní pravdy, protože je stvořen pouze pro chápání věcí tohoto fyzického světa na hmotné úrovni.  U obyčejných lidí se málo vnitřního zpracování projevuje tím, že se stávají méně duchovně a duševně vyvinutými, že jsou v důležitých věcech často odkázání na své bližní, aby jim poradili v tom či onom problému, věci, žádosti, a nakonec odcházejí z tohoto světa ochuzeni hlavně na duchu, jestliže se pocitově nesnaží zlepšit svůj nedostatečně vyvinutý vnitřní stav sebevzděláváním. Příležitostí, potřebných sil a inspiraci k tomu mají dost, jen je potřeba je k tomuto účelu použít, neboť každý člověk má v sobě od Prozřetelnosti, přírody hermeticky uzavřené netušené poklady a záleží na něm samém, podle jeho svobodné vůle, zda-li je v sobě hodlá odkrýt a jejich prostřednictvím se poznat. 

Abychom toto nedostatečné chápaní univerzálních věcí, absolutní pravdy a univerzálních zákonů odstranili, odhoďme od sebe při takových rozjímáních, analýzách svůj zevní rozum a nahraďme je rozumem vnitřním tj, intuicí, inspirací. A k této intuici, inspiraci dojdeme zcela bezpečně po absolvování určitých cvičení spojených s naprostou upřímností, láskou a pokorou. Také meditací při hlubokém a upřímném cítění a pohroužení můžeme dospět k překonání tohoto mrtvého bodu v naší cestě do Věčnosti. Pokud tyto vlastnosti nemáme, brání nám v našem hlubším sebepoznání a tudíž nemůžeme dále jít po své vyvolené cestě. Jsme-li upřímní dostane se nám náhlého osvícení, takzvané wangkur (přenos sil) , které může přijít z Věčnosti, od našeho duchovního učitele, Mistra, nebo od našeho duchovního vůdce. Měl jsem v úmyslu tento prožitek popsat konkrétně, ale vzhledem k tomu, abych vás o tento vzácný požitek, citově velmi prožitý milník na duchovní cestě nepřipravil, takto neučiním. Rozhodně se bude jednat o požitek, který se vám velmi silně zapíše do vaší paměti a srdce, kdy vám váš duch dá patřičně najevo svou radost, nekonečnou blaženost, nekonečnou lásku, poznání a pokoru a hlavně neskutečné kvantum energie a odhodlání do další práce. Bude to den na který nikdy nezapomenete (všechny hmotné požitky, úspěchy a zážitky jsou ve srovnání s tímto pouhou tmou v tunelu) kdy budete absolutně přesvědčeni, že vaše vnitřní manifestace dosáhla dostatečného poznání na cestu do Věčnosti. Budete se cítit jako kdyby vás někdo polil živou vodou, nastartoval vaše ochablé smysly na maximum, kdy začnete vše kolem sebe vnímat na základě univerzálních zákonů, kdy všechny vaše rozhodnutí budete vykonávat vědomě, nikoli osobně. Budete doslova hltat všechny nové poznatky, cvičení, meditace, toužit po nových informacích a poznání,  změní se vám pohled na svět jako na hmotu a bude chtít odvést maximální práci na sobě sama, protože budete vědět, že věci, kterým jste věřili a na tomto základě víry dosud pracovali, se začnou sami od sebe, absolutně nenuceně dokazovat. A čím více nebudete toužit po nějakých "důkazech" tím více jich budete k svému životu a vzdělávání na tomto světě dostávat a tím více se budete přibližovat, k velmi střeženému, světem klamů zastřenému, nikdy nevysychajícímu prameni poznání. Já osobně jsem nekonečně vděčný a pokorný, že mi Prozřetelnost dala možnost se o takto vzácný prožitek podělit. Zážitek na který nebudu nikdy dostatečně vyzrálý abych dokázal popsat, najít slova, k něčemu co je nepopsatelné, neboť se svým výkladem jedná o samojediné, Božské, nekonečné, všudypřítomné, nesmrtelné a věčné. Navíc se tvrdou prací a cvičeními dostanete do určité živlové rovnováhy, díky které budete moci poznat svého Anděla strážného s kterým se jinak blíže seznámíte až v den vaší fyzické smrti, kdy vašemu astrálnímu tělu pomůže s přesunem do astrálního světa a to do takové sféry do které dle čistoty vaší duše patříte (vyzařování/aura dle aktuálních negativních a pozitivních vlastností). Získáte duchovního učitele, který vám bude velmi rád nápomocen s vaším dalším vývojem a pracích na dalším magickém vývoji. Chtěl bych pogratulovat a popřát hodně úspěchů do další práce všem, kteří Osvícením prošli a také samozřejmě všem kteří k tomuto milníku, cestou trnitou ale o pevnou vůli podepřenou, každým dnem bezpochyby kráčí a jsou mu blíže a blíže. Proto neustávejte ve své práci, konejte každodenní tvrdou introspekci, meditujte, žijte vědomě a s láskou a úspěch na sebe nenechá dlouho čekat. Je to pouze o nás samotných, všechny životní situace jsou pouze opakující se cvičení v kterých jsme chybovali a neobstáli (jak se říká lidově, pořád ta samá píseň jen jiné okolnosti). Nic se neděje nadarmo a každé proč má své proto a mezi mé oblíbené témata patří - svalovaní viny na druhé, jako příklad, když vám někdo medijní jedoucí v autě "nástroj karmy" nedá přednost na křižovatce a dojde k nehodě. Jste si jistí, že viník je on, protože vám nedal přednost? Tak se zamyslete znova..... 

------------------------Děkuji Mistře----------------------------------------