Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Víra, důvěra, jistota

12.10.2020

Vira, důvěra a jistota jsou pozitivní (aktivní) vlastnosti a síly, jimiž si stavíme pevný základ, pevnou půdu pod nohama k získání všeho, co si přejeme či žádáme. Víra je součástí aktivní vůle, bez niž bychom nemohli nic tvořit, ovládnout a ničeho dosáhnout. Víra v nás tvoří takovou jistotu, že ani na okamžik nepochybujeme o čemkoliv, co si přejeme vytvořit, udělat, zvládnout, poznat, pochopit a zničit. Uplatňuje se ve veškeré naší činnosti. Naprostou manifestační víru získáváme postupně, ale jistě krok za krokem v magickém vývoji. Nikdy se nesmíme nechat zmást jakýmikoliv počátečními neúspěchy v čemkoliv, ale vytrvale cvičíme a pracujeme s naprostou důvěrou a jistotou tak, že se výsledky naší práce a našeho úsilí automaticky dostaví, jakmile zdoláme všechny překážky. Ty jsou pro nás velmi potřebné a užitečné, ba dokonce nutné, protože jimi sílíme, a tím také současně sílí naše víra, důvěra a jistota. Kdo takto postupuje, bude nakonec odměněn vírou, která hory přenáší. 

Bez víry by byl náš život jako bez soli, neboť bez víry nic nedokážeme. Naše víra se v nás musí projevovat tak, že postupně podle svého vývoje naprosto věříme v to, o čem se učíme, co prožíváme, aniž bychom o tom potřebovali nějaké hmatatelné důkazy. Je však samozřejmé, že výsledky naší práce a úsilí spojené s vírou, důvěrou a jistotou se nám samočinně, automaticky projeví a my máme kdykoliv možnost se o tom sami přímo hmatatelně přesvědčit. 

Pomocí víry, důvěry a jistoty člověk ve svém životě dosahuje pronikavých úspěchů, které se stupňují podle toho, jak roste jeho víra. V naší víře nás ani v tom nejmenším nesmí jakýmkoliv způsobem ovlivnit ani zklamání, ale naopak s o to větším úsilím pracujeme na zdolání všech překážek, jež nám brání, abychom dosáhli vytyčeného cíle. Odpovídá-li náš cíl svému účelu v našem magickém vývoji, jistě jej vybojujeme. Ovšem čím vyšší je cíl, tím těžší jsou překážky, případně i neúspěchy nebo zkoušky, jež k němu vedou, a proto musí být naše víra tím mocnější a jistější. 

Víra je také jeden z aspektů všemohoucnosti, s jejíž pomocí si budujeme náš chrám Šalamounův. Bez víry bychom jej zde, na hmotné úrovni vůbec nepostavili. Naše víra sílí veškerými překážkami jakéhokoliv druhu a našimi úspěchy, přesvědčením, že to, co jsme si vybojovali, se v nás také uskutečňuje. Nejmocněji ovšem víra roste v prostředí a za podmínek, které si tvoříme svou každodenní introspekcí (sebepoznáváním). Neboť čím je člověk vyrovnanější, tím více se mu otevírají dveře do neviditelného světa a tím má větší možnost prožívat skutečnosti, stavy, věci, problémy podle pravdy, která nás v naší víře ještě více utvrzuje. 

Sledujeme-li život normálních lidí, jasně pozorujeme, že jim po nejvíce chybí víra, důvěra a jistota, jež jsou jedním ze základních pilířů veškeré naší činnosti. Z tohoto důvodu, nemají-li dostatek důvěry, jistoty, že jejich oprávněná přání a jejich žádosti budou realizovány, bývají zpravidla zklamání svými neúspěchy. Z toho usuzujeme, že všechny naše úspěchy jsou přímo závislé na víře, kterou oživujeme naše přání, žádosti, práci a veškerou činnost. Všeobecně tam, kde je mezi lidmi, národy či státy důvěra a jistota, vzrůstá i jejich vzájemné přátelství a s ním i jejich životní úroveň. To ovšem předpokládá všestranný vývoj v hmotné, astrální a mentální úrovni. Proto kdo věří jen v jednu úroveň, například ve hmotnou, a duchovní a duševní složku zanedbává nebo v ní vůbec nevěří, buduje si pouze jednostrannou víru, která je nedokonalá, neúplná a přináší mu jen takové úspěchy, které odpovídají její dynamidě (Je potřeba stůj co stůj, docílit živlové rovnováhy ve všech úrovních bytí). 

Jedině naprostá víra, dokonale vypěstovaná dlouholetým magickým cvičením a introspekcí, posilovaná překážkami, úspěchy i neúspěchy a přesvědčením, tedy oživením, může vše dokázat, i hory přenášet. A za takovou víru bojují mágové ze všech sil a obětují pro ni vše, co je v jejich silách a možnostech. 

Poučení: Víra jako kvalita, tj., jako vlastnost, zůstává v člověku nevyužita, jestliže ji nedovedeme dynamizovat. Víra jako kvantita, síla, jež je vyvinuta, přináší člověku veliký zisk. V živlu oheň  působí jako síla všemohoucí, v živlu vzduch nás přesvědčuje, že to, co si přejeme a v co neochvějně věříme (aktivní síla manifestační víry, která hory přenáší) se stává skutkem, živel voda naše přání oživuje a zemní princip naše přání realizuje, uskutečňuje.

-Děkuji Mistře-