Vnucované citové nálady, zejména příjemně uspávací

24.04.2021

Jsem na přednášce, která je velmi obšírná, vyčerpávající, unavující, monotónní, opakuje se v ní jedno a totéž. Protože mne vůbec nezajímá, skoro při ní usínám. A tu na mne přichází velmi příjemná citová nálada, duševní stav, který nelze vyjádřit slovy. Já jsem si jej však nepřál, ani jsem jej vědomě nevyvolal. Proto přichází bez mého vědomí a bez mé vůle. I když je velice krásný, přímo božský, není můj a z toho důvodu je to pocitový útok této vlastnosti na mé astrální tělo, anebo je to omamování způsobené vysoce příjemným pocitem od některé astrální bytosti, která by mne ráda dostala pod svůj vliv. Kdybych tento pocitový zážitek pasivně přijímal a nebránil se proti němu, stával bych se otrokem vnucované citové nálady. Tento stav je nežádoucí a mohl by mne dokonce přivést do velkých nesnázích, že bych se z něho těžko vzpamatoval. Zatím by v tomto uměle vyvolaném nepřirozeném stavu pocitová vlastnost čerpala mou životní sílu, kolik by jen mohla, až bych  byl jednoho dne zcela vyčerpán jako po požívání omamných drog, jedů (hašiš, opium apod.) 

Někdy při jednání o určité záležitosti, která je pro nás důležitá, zaujmeme co nejpřátelštější postoj, chování vůči osobě, jež v naší záležitosti rozhoduje, a snažíme se, pokud jsme toho schopni, abychom v této osobě vyvolali příznivou náladu pro toto jednání, takže nakonec vše dobře dopadne. To jsou také vnucované citové nálady, které svým přátelským postojem buď přenášíme na osobu, s níž jednáme, nebo jí tuto náladu určitým způsobem vnutíme - ke svému prospěchu. Touto náladou a svým chováním si rozhodující osobu příznivě ovlivníme a připravíme ke kladnému vyřízení naší žádosti. Této vlastnosti používá i mág-hypnotizér, který svým uměním vnucuje příjemně uspávající citové nálady různým vybraným osobám a současně jim vsugeruje určité pocity jako je teplo, zima, vítr, chuť a podobně. Zmíněné osoby poté tyto nálady a různé stavy pocity, chutě skutečně prožívají. 

Z uvedených případů poznáváme, že různé citové nálady mohou být pasivně přijímány, aniž bychom se proti nim bránili. Takové vnucované a neuvědoměle přijímané citové nálady jsou pro nás velmi škodlivé, a proto se proti nim vždy bráníme, popřípadě je ihned v zárodku zničíme svou vůlí a uvědomováním se současné činnosti, na niž se tím více soustředíme. Jinak by nám tato vlastnost vnucované citové nálady citelně zeslabovala vůli a samostatnost, zvláště kdybychom jejímu vlivu podléhali často. 

Tuto vlastnost můžeme podle své vůle používat také vědomě pro sebe a pro své bližní. Chceme-li se například příjemně pobavit a osvěžit, naladíme se vědomě při krásné hudbě a necháme ji na sebe působit krásnými citovými vjemy, dále krásným prostředím v přírodě, duševním prožíváním zážitků všeho umění, sportu a podobně. To jsou ve směs krásné citové zážitky, které máme vždy pod svou vůlí a které si můžeme sami vyvolat vždy, když si to přejeme.