Vracení se ke zbytečným myšlenkám

09.10.2020

jak ze zkušenosti víme, jsou samozvané myšlenky velmi dotěrné: my je sice odháníme jako mouchy, ale ony se vracejí a s o to větším úsilím. Z toho je patrné, že mají radost, že si jich všímáme, a proto na nás působí ještě silněji. Z jejich stále se stupňujícího dojmu v nás poznáváme jejich velkou moc a působivost a proto soudíme, že této neobyčejné síly a dojmu nabývají častým opakováním svých úkolů na nás. V takovém případě se v nás snaží dosáhnout cíle, tj., abychom jim posléze uvěřili a udělali to, co si přejí, čím se živí a o čem nás přesvědčují. 

Tento způsob působení používají myšlenky zejména tehdy, jestliže nám jde například o závažnou a důležitou existenční záležitost, když jsme propuštěni ze zaměstnání a nemůžeme zatím nalézt vhodné zaměstnání, které by platově, časově a místně odpovídalo našim poměrům, požadavkům a našemu odbornému zaměření. Nebo nebyl nějaký případ pro nás uspokojivě vyřešen a my se cítíme poškozeni, ale zatím nemáme po ruce žádné prostředky k nápravě. Stále se v myšlenkách k těmto problémům vracíme, ale bezúspěšně. 

Tímto přejímáním bezúspěšných myšlenek pro ně odčerpáváme určitou část naší drahocenné životní duchovní síly a tím se oslabujeme. Za zbytečné myšlenky považujeme takové myšlenky, které jsou svým obsahem prázdné, opakují to co již dávno víme, zbytečně nás obtěžují, jsou fádní, unavující, protože se stále vracejí k témuž předmětu, problému, který jsme již třeba i neuspokojivě vyřešili, anebo zatím nemáme prostředky, jak jej vyřešit.  

Někdy jsou to pouhá hesla negativních (pasivních) vlastností, která nemají vůbec žádnou souvislost s našim normálním smýšlením a životem. Ta působí na náš intelekt velmi dlouhou dobu a upozorňují nás, že naše podvědomí je v činnosti, neboť dělá zpravidla pravý opak toho, čeho chceme dosáhnout, anebo nás provokuje holými nesmysly. Protože se nic na světě neděje nadarmo a vše má svůj určitý důležitý úkol, tedy i v těchto vyjmenovaných případech spatřujeme poučení  na své cestě k dokonalosti, jak máme v uvedených případech postupovat. A to si musí každý z nás individuálně rozřešit podle své intuice.