Vůle, moc, síla

17.11.2020

Vůle je všemohoucí vlastnost, moc a síla, kterou nám dal Bůh Stvořitel, když nás stvořil k obrazu svému. Je to základní moc a síla, jimiž náš nesmrtelný duch dovede vše tvořit, ovládat, udržovat a ničit. Vůle jako vše stvořené obsahuje vlastnost (kvalitu) a sílu (kvantitu). Kvalita vůle znamená něco pouze chtít, chtít docílit něčeho, co však nemůžeme dokázat. Proto v takovém případě zůstáváme pouze u chtění. Síla vůle je kvantita, kterou dokazujeme, docilujeme a uskutečňujeme vše, co si přejeme: dovedeme ovládat a udržovat vše, na co jsme se zaměřili a co jsme si předsevzali. Vůlí ovládáme hlavně všechny živly, z nichž také dovedeme vše tvořit, například elementály, elementáry a jiné živlové bytosti. Pomocí vůle můžeme ovládat příslušné živlové bytosti ve světě viditelném i neviditelném, dále i všechny živlové síly v přírodě. Svou vůli však ovládáme hlavně živlové vlastnosti, včetně vášní a zlozvyků, a to v nás samých i v našich bližních, ovšem podle stupně svého vývoje, přičemž se nikdy nevměšujeme do osudových záležitostí ostatních lidí. 

Aktivní vůlí ducha spojenou s vírou dokážeme i hory přenášet. Dovedeme operovat některými aspekty vůle, jako jsou koncentrace vizuální, sluchová, pocitová, čichová či chuťová: dále si dovedeme imaginací tj., představivostí, jasně představit vše, co si tvoříme ve všech úrovních.

Vůli používáme při veškerých magických pracích a cvičeních, úkolech. Svou vůlí si udržujeme samostatnost, a proto se nepodřizujeme druhým osobám nikdy a nikde, kde to není namístě. Samozřejmě se podřizujeme tam, kde jsme zaměstnání, nebo pokud sloužíme například jako vojáci, kteří se musí podřídit všem svým představeným. Svou poslušnost musíme projevit zde, neboť sem nás osud postavil. Vůle nám slouží v kritických okamžicích jako rozhodující faktor, co máme v dané situaci okamžitě udělat. Můžeme se na ni v takovém případě spolehnout, protože je spojena s intuicí, inspirací. 

Jiný aspekt vůle se projevuje také v boji o existenci, o zaměstnání, o lepší životní úroveň, přičemž vždy přihlížíme k zájmům svých bližních, abychom jim neuškodili, a zařídíme se vždy podle toho, jak nám to určí náš osud. Víme, že náš osud nejlépe ví, co je pro nás škodlivé a co prospěšné.  Proto svou vůli používáme všude tam, kde je to na místě, kde nikomu neškodíme a kde nám to prospívá. Svou vůli nikdy nepoužíváme a nezneužíváme v případech, kde by šlo o porušení univerzálních zákonů.

Vůli ovládáme své astrální a hmotné tělo. Tato těla jsou pouhými našimi obaly, nástroji, na něž hrajeme podle svých přání a podle dobré vůle. Jsme jejich řídící silou a udržujeme je při životě po celou dobu svého dočasného života na hmotné úrovni. Bez našeho ducha by se oba tyto obaly rozpadly na původní živlové látky, z nichž byly stvořeny. Sílu vůle používáme jedině pro šlechetné úkoly (účely), tj. v těchto případech:

  • ke šlechetným skutkům, zejména k odůvodněné pomoci postiženým osobám
  • k vlastní ochraně, jsme-li napadeni a v ohrožení života
  • k ovládání všech svých negativních (pasivních) vlastností, vášní, zlozvyků, negativních myšlenek, vjemů, obrazů apod.
  • kvůli svému vlastnímu přesvědčení

Svou vůli si musíme magickým způsobem vypěstovat tak, aby se pro nás stala opravdu všemohoucí. Na takovém stupni vývoje si ji bereme jako nejcennější poklad s sebou do neviditelného světa. Uvědomujeme si, že vůlí napodobujeme samotnou ákášu, se kterou se dokonce tímto způsobem ztotožňujeme. 

Vůle je umístěna v hlavě a působí prakticky v elektromagnetickém fluidu ve všech úrovních.

Jak posílit vůli, víru intelekt?