Vyhýbavost

29.10.2020

Vyhýbáme se špatné společnosti, škodlivým vlivům, nepříjemnostem, také přímé odpovědi, abychom si neuškodili, vyhýbáme se pravdě, když ji nemáme rádi nebo pokud by nám škodila, a všeobecně se vyhýbáme všemu pro nás škodlivému, nebezpečnému, co by nás přivedlo do rozpaků, vyvedlo z míry, z rovnováhy a podobně. Velmi významné je však vyhýbání se odpovědnosti a povinnosti. Například někdo je nezodpovědný za správné a dobré udržování vodovodu v domě. Přijde tuhá zima a vodovodní potrubí v zimě zamrzne. Odpovědný činitel, který je obviněn z nedbalosti a nedostatečného zajištění potrubí pro vedení vody v domě, se této zodpovědnosti vyhýbá, protože prý to není jeho vina, že se dostavil tak silný mráz. Zkušenosti z minulých let však jasně dokázaly, že nemá pravdu, protože byly ještě větší mrazy a vodovodní potrubí nezamrzlo. Nebo učitel jde se školními, jemu svěřenými dětmi na výlet a při špatném dozoru se nějaký žák zraní. Učitel se všelijak vymlouvá, že měl mnoho dětí, že přes ně neměl dostatečný přehled, a proto je nemohl všechny uhlídat. To je také vyhýbaní se povinnosti a odpovědnosti za dozor nad svěřenými dětmi. 

S touto vlastností se shledáváme také na pracovištích. Jedni pracují normálně, ale jeden z pracujících se nenápadně vyhýbá takové práci, která mu, jak se říká, nevoní. Nebo se stane nějaká chyba a nikdo se k ní nechce přiznat. Ten však, kdo ji udělal, to velmi dobře ví, ale ze strachu, aby si neuškodil, se vyhýbá popravdě říci, že chybu sám zavinil. Také se vyhýbáme někomu, komu jsme dlužni, aby nás neupomínal o vypůjčené peníze, abychom splátku co nejdříve oddálili. 

Pozorujeme že tato vlastnost má dvojí význam. Odůvodněně se vyhýbáme například špatné společnosti nebo nám nesympatickým lidem a zkrátka všemu, co nám škodí - to vše je dobrá stránka této vlastnosti. Avšak neodůvodněně se vyhýbáme zodpovědnosti, povinnosti, věřiteli, práci, přiznání se k chybám atd., tedy toto je zase negativní stránka zmíněné vlastnosti.

Velmi důležitá je naše vnitřní vyhýbavost, poznávání sebe sama tj., našich negativních (pasivních) vlastností. I když nás tyto výchovné vlastnosti jasně upozorňují v čem nejvíce chybujeme, přece se již z pohodlnosti vyhýbáme jejich poznávání tak, abychom nepoznávali jejich pravý význam a nebojovali proti nim, ale abychom jim sloužili. To je naše velká chyba. Je pravda že nám všechny tyto naše negativní (pasivní) vlastnosti zaslepují oči a uši a vědomí svým příjemným působením, ale my se přece vyhýbáme přemýšlení o tom, proč na nás negativní (pasivní) vlastnosti tak mocně působí. Jen slepě děláme to, na co nás naladí a na co nás myšlenkami připravují. 

Také ve světě fyzickém se musíme vyhýbat svým hmotným tělem, abychom na něco nenarazili,  s někým, s něčím se nesrazili. Vyhýbáme se autu, motocyklu, lidem a podobně. Zde platí zákon, že hmota hmotou neporušeně neprojde a že k tomu musí  mít nějaký prostor a čas. To se odehrává v hmotném vesmíru, kde se ve stálém pohybu a v čase vše mění, vyhýbá, aby nedošlo k osudové srážce třeba dvou hvězd nebo planet. Jsou to absolutně přesné univerzální zákony, kterými se toto vše uskutečňuje. Vyhýbání je velmi důležitá vlastnost, kterou v životě nutně potřebujeme k různým účelům, jak pozitivním (aktivním) tak negativním (pasivním).