Vyrovnanost, rozumnost

21.02.2021

Vyrovnanost vždy všude a ve všem,  je vlastně náš první a hlavní úkol, který musíme stoprocentně splnit , chceme-li vůbec něčeho dobrého dosáhnout. Bez vyrovnanosti, rozumnosti nelze dosáhnout žádného pokroku v magickém umění a učení. Pod pojmem vyrovnanost rozumíme, že jsme ve všech čtyřech univerzálních živlech stejnoměrně nebo přibližně stejně vyrovnaní podle stupně svého vývoje, i když samozřejmě ještě nemáme naprostou magickou (živlovou) rovnováhu. To znamená, že všechny povahové vlastnosti každého živlu ovládáme stejně podle svého vývoje, pokroku. Tím si současně upravujeme i svou rozumnost tj. vzhledem k svému vývoji se nikdy nedopouštíme ničeho, co by nám mohlo hluboce škodit, co by nás vyvedlo z naší obvyklé rovnováhy. Můžeme občas udělat nějakou menší chybu, ale touto chybou se současně učíme tím lépe poznávat, kde nás co ještě tlačí, v čem jsme ještě příliš nedůtkliví, nevyrovnaní. Tím současně posilujeme rozumovost. 

Jak dalece jsme vyrovnaní, si velmi dobře ověřujeme právě v okamžicích působení některé z našich negativních (pasivních) povahových vlastností, kdy to nejméně čekáme. Taková negativní (pasivní) vlastnost nás nepřichází provokovat, zkoušet, kdy na ní třeba myslíme, například při introspekci nebo při cvičeních, ale tehdy, kdy se nalézáme ve vhodném prostředí, kdy na tyto věci své ochrany vůbec nemyslíme, a tehdy se jasně a bezpečně ukáže, do jaké míry je ovládáme nebo neovládáme. Proto je velmi důležité mít otázku své vyrovnanosti vždy na paměti, ve dne v noci bdít nad svými myšlenkami, pocity, představami, které jsou podle svého vývoje vždy čisté a výchovné, ale my je musíme za každou cenu ovládat a nesmíme se jimi dát nikdy a nikde za žádnou cenu překvapit. Zde platí moudrý výrok Mistrův: "Bděte, abyste nebyli překvapeni!". Některé negativní (pasivní) vlastnosti jsou v nás příliš hluboce zakořeněny a nedají se tak snadno a rychle odstranit, například jedná taková stará vášeň, s níž jsme sváděli tuhý boj po dlouhou dobu svého života, se v nás může po delší přestávce znovu ozvat, i když se domníváme, že ji  máme již zvládnutou: ale tato vlastnost, vášeň má dlouhou a jadrnou životnost. Nechá nás třeba dlouho v klidu, abychom na ni třeba i zapomněli, ale po určité době, při vhodné příležitosti nás tak mocně překvapí, že se jí v takovém okamžiku nejsme třeba vůbec schopni ani bránit. Proto jsme za to upozornění velmi vděčni a snažíme se, abychom tuto vlastnost opravdu zvládli. 

Vyrovnanost a rozumnost mají určitou výhodu v tom, že každé sebemenší působení některé z našich negativních (pasivních) vlastností okamžitě nebo co nejdříve poznáváme a bojujeme proti nim, dokud je neovládáme. Pravá vyrovnanost nemůže být také porušena, rozrušena žádnými menšími výkyvy, protože naše každodenní introspekce - bilance o stavu působení veškerých negativních (pasivních) vlastností nám přináší stálou bdělost při veškeré činnosti nepřetržitě ve dne v noci tak, abychom nikdy a nikde nebyli překvapeni. Konečně vyrovnanost a rozumnost jsou dobrou známkou našeho postupu v magii a nikdy nás již neopustí.