Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Vytrvalost

20.08.2021

Vytrvalost je jednou z velmi důležitých vlastností živlu oheň. Vytrvalostí dobýváme úspěchy. Vytrvalost znamená, že neochabujeme v ničem, co jsme si předsevzali, co máme za úkol v naší práci, a setrváváme v této činnosti až do konce, dokud dílo nesplníme. Síla vytrvalosti se měří podle toho, jak dlouho dokážeme nepřetržitě plnit své předsevzaté úkoly (cvičení). Tato vlastnost se nám musí vžít až do morku kostí, do krve, musíme si ji zocelit, protože ji nezbytně potřebujeme k dosažení svého nejvyššího Cíle. Často se stává, že některý mág, znechucen svými dočasnými neúspěchy, nemaje dosti vytrvalosti, přestane cvičit a tím se samočinně vyřazuje z magické cesty. Je to velká chyba: říkáme, že pro tuto cestu a k poznání sebe sama ještě nebyl zralý. Proto je velmi dobré a důležité si vytrvalost stále připomínat, kdykoliv jsme ohrožováni dočasnými nezdary, skleslostí, pohodlností, leností, podlamováním víry a podobnými negativními (pasivními) vlastnostmi, jež nás brzdí v našem postupu. V tomto směru je naše každodenní introspekce nadevše účinná. Někdy se nám zdá, že cvičíme se stále stejnými slabými výsledky, a proto ochabujeme a cvičíme pouze mechanicky. To je také chyba. Nesmíme proto ochabovat, ale naopak cvičíme tím vytrvaleji, vkládajíce do cvičení víru v konečný výsledek, a současně si představujeme, že jsme každý den postoupili o píď, takže to sami ani nepozorujeme. Některá cvičení nám mohou trvat až čtvrt nebo půl roku, protože jsou pro nás velmi těžká, nemáme-li případně ten či onen živel v sobě a mimo sebe náležitě vyvinutý, takže nám při každém cvičení stále chybí, protože je slabý. Zvláště zde neochabujeme, ale vytrváváme až dokonce, ať máme úspěchy nebo neúspěchy. Neboť jak každý dobře ví, nejvíce záleží na upřímném a poctivém cvičení, které věnujeme výhradně zušlechtění svého ducha a své duše. 

Jsou žáci, kteří mají při práci a cvičeních následkem některého živlu, s nímž pracují, velmi slabé úspěchy, ale jejich úžasná vytrvalost jim tyto jejich slabiny vyrovnána, takže jsou i přesto schopni dokonce zdárně pokračovat ve svém vývoji. Jiní mágové, majíce dobré úspěchy, se těmito úspěchy ukolébávají, takže nepozorovaně pozbývají vytrvalosti, až se náhle dostanou do mrtvého bodu, z něhož se nemohou hnout. Vidíme tedy, že i dočasně stálé úspěchy mají svůj škodlivý vliv na žáky, kteří nejsou kovaní ve vytrvalosti. Na druhé straně občasné neúspěchy jsou pro nás prospěšné, protože se jimi povzbuzujeme k lepším a vytrvalým výkonům. 

To vše má svůj důležitý význam pro náš vývoj, a proto na tyto jevy musíme vždy reagovat, uvědomovat si jejich škodlivý či užitečný význam a podle toho se pak zařídit. 

Tuto vlastnost plně využíváme také v našem normálním životě, zejména při práci jakéhokoliv druhu. tím velmi posilujeme svojí vytrvalost také pro magické úkoly. Vytrváváme při svém zaměstnání, pokud je to pro nás možné, nikdy je bezdůvodně neměníme, pouze v případě, že bychom si touto změnou zlepšili své postavení, nebo z jiných důležitých příčin. Lidé vytrvalí v práci jsou vždy lépe placeni a vyhledáváni. Tímto způsobem si zlepšují i své hmotné postavení. 

Vytrvalost má tu velkou výhodu, že když o něco stále usilujeme, musí se to u nás nakonec projevit, i kdyby to trvalo několik let, popřípadě celý život, a to podle toho, jak vysoké jsou naše cíle a ideály. Usilujeme-li například o dosažení nejvyššího Cíle na magické cestě po celý  život vytrvale od té doby, kdy jsme na tuto cestu vstoupili, náš život se nám automaticky prodlužuje až do té doby, kdy uznáme, že jsme dosáhli bodu, který jsme si na své cestě vytyčili. Tedy jak jsme se již poučili, naše vytrvalost nám díky těmto posvátným účelům prodlužuje i náš dočasný život.