Vzdorovitost

10.06.2021

Nejvíce vzdorovitosti nalézáme u dětí. Ale také dospělí lidé si, zejména z dětství, přinášejí do pozdějšího věku vzdorovitost. Jak vzdorovitost vzniká? Někdo nám vážně nebo přímo rozkazovacím způsobem řekne, abychom něco vykonali, abychom ihned odešli z místnosti. Z jeho chování poznáváme uraženost, zlost, rozčilenost, nevoli a zřejmou antipatii vůči nám. V takových případech v nás hrkne jako ve starých hodinách, a nejsme-li právě také v dobré náladě a nedovedeme-li se opanovat, jeho vyzvání neuposlechneme a zůstáváme v místnosti jednak ze vzdorovitosti - myslíme si: tak, a teď zrovna ne - a jednak proto, abychom poznali pravou příčinu tohoto nevlídného vzkazu. Další jednání již závisí na vysvětlení tohoto případu. 

Vzdorovitost v nás vznikla překvapujícím vyzývavým chováním bližního a v tomto případě, jestliže jsme ničím nezavinili jeho antipatii vůči nám, máme právo tuto vzdorovitost použít, nejme-li při tom současně uraženi. To vše závisí na našem postoji a rozvaze. Tam, kde jsme však řádně poučeni o své chybě v zaměstnání a nebereme poučení v úvahu, i když jsme byli opět upozorněni, a naopak jsme uraženi, stáváme se skutečně neoprávněně vzdorovitými a přirozeně za to neseme i následky. 

Jako mágové vytrvale až do svého vítězství vzdorujeme všem negativním (pasivním) vlastnostem, jež na nás doléhají a v nestřežených okamžicích nás silně napadají, abychom jim podlehli. A zase naopak ze zkušenosti víme, jak mnohá negativní (pasivní) i pozitivní (aktivní) vlastnost silně a vytrvale bojuje, vzdoruje našemu úsilí, abychom ji uvedli do normálního stavu a ovládli ji. 

Všeobecně má vzdorovitost určitou příčinu, kterou byla vyvolána. Je to napadení, útok, nátlak, kteréžto příčiny vyvolávají jako mocnou odezvu protiútok, silnou obranu, jež se soustřeďují ve vzdorovitosti, nejde-li v takovém případě o slabocha, člověka se slabou vůlí, který má strach, že by vše špatně dopadlo.

Ze vzdorovitosti vznikají dokonce i války, jestliže jeden malý stát odmítá požadavky svého silného souseda, a tak mu vzdoruje. Klíčem k poznávání oprávněné či neoprávněné vzdorovitosti zůstává vždy její příčina.

Vzdorovitost poznáváme také v nemoci, kdy lidské tělo znamenitě vzdoruje každé nemoci ze všech sil a chorobu jistě přemůže, jsou-li jeho síly větší nežli síly nemoci. Právě tak je tomu i ve válce. Napadený vzdoruje útočníkovi tak dlouho, až jej vysílí, a potom jej snadno přemůže. 

Všeobecně se vzdorovitost projevuje v našem životě buď oprávněně, nebo neoprávněně. Vzdorujeme jakémukoliv nepříteli, ať přichází v jakékoliv formě, například jako zloděj, vrah, škůdce naší existence, zarytý nepřítel, lhář, násilník, nebo jsou to živly oheň, mráz, povodeň, vichřice, krupobití, nebo nemoci, hlad, škodlivá nařízení, nezdravé názory a vůbec vše, co je pro nás škodlivé. 

Jinak se jistě tvrdošíjně nestavíme proti moudré radě, abychom vykonali něco, co je v náš prospěch a ve prospěch bližních. Tam by nebyla vzdorovitost namístě. Zásadou je, že při každém náporu, útoku, nátlaku, vyzvání, upozornění atd., musíme napřed zjistit pravou příčinu těchto projevů a podle toho se rozhodnout, máme-li se postavit na odpor, vzdorovat těmto působením, anebo je máme akceptovat a rozumně je vyřešit. To je již věcí našeho vědomí, poznání, intuice. Při oprávněné vzdorovitosti se nesmíme nechat uchvátit hněvem, zlostí, urážlivostí a unáhlenosti, ale po správném zjištění příčiny se vzdorovitě postavíme na tvrdošíjný odpor, v němž setrváme tak dlouho, až útočníka přemůžeme.