Vzlet, ohnivý elán, nadšení

01.09.2020

Při magických cvičeních a práci potřebujeme velmi nutně vzlet, nadšení, ohnivý elán, abychom dosáhli svého cíle, splnění úkolu, práce, výsledku, úspěchu. Naše práce a cvičení se těmito vlastnostmi velmi zkvalitňují a nabývají určitého odlesku naší síly, dovednosti ve vývoji. Těžko bychom si mohli představit úspěšný vývoj mága bez této vlastnosti, neboť nemůžeme operovat a cvičit se stále stejnou silou bez jakéhokoliv nadšení, vzletu, tedy mechanicky, stále stejně, neboť životní překážky denně narůstají. Naopak vzlet, ohnivý elán, nadšení nám dávají možnost snadněji překonávat všechny překážky, které se nám staví do cesty vedoucí k cíli. Vzlet, ohnivý elán, nadšení uchvacují od svého počátku skoro každého mága začátečníka, ale později, když se dostavují stále těžší a těžší překážky rozmanitého druhu ve všech úrovních a dotyčný mág není nadán vytrvalostí a pevnou vůlí, zpravidla se svým nadšením, elánem brzy ochabne a jeho chuť ke cvičení padá, odumírá. V takovém případě je třeba vždy rozumně zjistit, proč nemáme potřebnou míru horlivého nadšení při cvičení: následně se snažíme onu příčinu, jež nás v práci brzdí, zavčas odstranit. Náš původní elán si musíme udržet za každou cenu, a proto s upřímnou skromností a pevnou vůlí a vytrvalostí přistupujeme právě k těm cvičením, která nám nejdou, ke kterým ztrácíme chuť, nadšení, vzlet ke svým úkolům, a začínáme velmi skromně (pomalu, ale jistě) probírat jedno cvičení po druhém. Při takovém přelomu si dáváme co nejméně úkolů, abychom je mohli co nejlépe zvládnout. A až se dobře vpravíme do správné nálady a situace, pak teprve si postupně můžeme něco víc přidat. Naše chyba vězí třeba v tom, že jsme si hned na začátku ve velkém elánu, nadšení ukládali příliš mnoho úkolů, které jsme nemohli dobře zvládnout, vyčerpávali jsme k tomuto účelu mnoho sil a nakonec nás musel postihnout neúspěch. Vždy je tedy lépe začínat skromně, šetřit své síly tak, abychom stále měli určitou zásobu životních sil pro pozdější úkoly, cvičení, jež nás čekají a které musíme absolvovat za každou cenu.

Proto nikdy svůj elán, nadšení nepřeháníme, ale užíváme je skromně, ale jistě a stále tak, abychom s nimi navždy vystačili a abychom je také nikdy neztratili. Každý neúspěch může náš elán, nadšení srazit - proto pozor! Neúspěch je pro nás jen výzvou, abychom s o to větším úsilím cvičili a pracovali na introspekci, neboť i zde mohou být určité souvislosti s našimi nezdary. 

Náš elán, nadšení nesmí být nezdary, neúspěchy nikdy dotčen: je pro nás stálou hnací silou, nikdy vyčerpatelnou, protože pramení z veliké a upřímné touhy a lásky ke svému nejvyššímu Cíli, jehož chceme dosáhnout za každou cenu. Síla vzletu, ohnivého elánu a nadšení roste úměrně s překážkami a láskou, s touhou po dosažení nejvyššího Cíle.