Vznešenost

07.04.2021

Pravá vznešenost je nezasvěcenými lidmi těžko poznávána. Je to jemný duch, který sídlí v některých vyrovnaných lidských bytostech. Je povznesen nadevše hmotné, to znamená, že svým vývojem již uniká všem zásahům hrubohmotného života, hlavně působení všech negativních (pasivních) vlastností, vášní, zlozvyků, negativním škodlivým myšlenkám, pocitům a stavům, které takový duch naprosto ovládá. Ve svém styku s ostatními lidmi však nedává tuto svou vznešenost najevo a pečlivě ji skrývá ve svém normálním způsobu života.

Jen nejvyšší zasvěcenci mohou u takového člověka poznat pravou vznešenost, která pramení přímo z ákáši. Svou vznešenost používá nejvíce neviditelným a naprosto nenápadným způsobem tak, aby nebyl ve svém působení poznán nepovolanými osobami. Z tohoto případu můžeme usuzovat, jak přísně jsou utajovány všechny nejkrásnější a nejmocnější vlastnosti před nepovolanými lidskými bytostmi, aby nebyly profanovány a zneuctívány. Jak se projevuje pravá vznešenost? Někdo se třeba, dejme tomu, urážlivě a drze chová vůči takové vznešené bytosti. Tento vyrovnaný člověk se však jen ušklíbne nebo se radostně zasměje a zeptá se takového zbloudilce, co si vlastně přeje, aby mu to správně vysvětlil. A tu vždy vyjde najevo, že taková odzbrojená osoba řekne pravdu, totiž že se třeba mýlila, že je to velký omyl, a nakonec poprosí o odpuštění. Vznešenost zapůsobila na urážejícího člověka tak mocně, že okamžitě změnil drzé a urážlivé chování ve skromnou a upřímnou omluvu a pocítil vůči vznešené osobě náhlou úctu a bázeň. Taková inteligence není nikdy schopna se nějak sebeméně rozčílit nebo dokonce urazit, ale reaguje na projevy negativních (pasivních) vlastností jiných lidí naprostým klidem, jemnou shovívavostí a na hrubá, třeba urážlivá slova odpovídá naprosto klidným a velmi milým hlasem, ale zato energickým dotazem, co dotyčný proti ní má a co jej přimělo k tomu, aby se tak zbytečně rozčílil. Tímto chováním jej naprosto odzbrojí a uklidní a změní jeho negativní (pasivní) vlastnost ve vlastnost opačnou, protože je pro ni naprostou maličkostí ovládat všechny vlastnosti, jak aktivní, tak pasivní, v sobě i mimo sebe, tedy u druhých lidí. Také nikdy a nikde neulpívá na ničem dočasném, vše považuje za dočasné, smrtelné, a proto všechny tyto věci používá jen jako prostředky k dosažení nejvyššího Cíle. Nic neodmítá, neboť ví, že všechno, co nám dává Příroda, máme používat, ale nikdy nezneužívat. 

I my můžeme svou vznešenost projevovat tím, že se chováme slušně k těm lidem, kteří náš urážejí, napadají nás, protože víme, že to vše jsou jejich výchovné negativní (pasivní) vlastnosti, které se v nich projevují, aby se jimi poznávali a aby se od nich druzí učili. Proto jsme k nim shovívaví a nikdy neoplácíme tím, čím nás oni napadají. Je zde ovšem výjimka, že se máme právo bránit proti těm účinkům negativních (pasivních) vlastností u lidí, kteří nám zřejmě škodí nebo ohrožují naši existenci či dokonce náš život. Ale v jiných případech zůstáváme skutečně povzneseni nad všechny tyto malichernosti a dočasnosti hmotného světa, který ve skutečnosti trvá, můžeme-li to vůbec porovnat a vyjádřit, snad jen setinu vteřiny ve Věčnosti. A právě v takto kratičké době musíme dokázat, že jsme opravdu dobří lidé, kteří si dočasného života opravdu váží, protože v něm poznáváme sami sebe - kdo vlastně jsme, náš vztah k Věčnosti, nesmrtelnosti.

A proto když toto vše dobře víme, nikdy nepřipustíme, abychom se chovali hrubě tj., nenechávali se ovládat negativními (pasivními) vlastnostmi, vášněmi, zlozvyky, abychom tímto způsobem nepromarnili svou vzácnou příležitost k budování pravého chrámu Šalamounova a stávali se skutečně povznesenými nad všechny tyto dočasné věci na hmotné úrovni.