Vznik nemocí, demonstrativně - Tetragramaton (JOD-HE-VAU-HE)

18.12.2019

Množí se mi dotazy jak konkrétně se stane, že onemocní konkrétní část lidského těla. Rovnou napíšu, že konkrétně rozebrat celé lidské tělo vzhledem k práci živlů a analogií já osobně nedokážu a náš Mistr František Bardon tak dalece jak já vím tento proces nesepsal, ale třeba se pletu a někde existuje detailní popis okultní anatomie těla což já osobně považuji za vyšší Tarotovou kartu s kterou naše lidstvo (v závislosti na naší duchovní vyzrálosti) seznámeno nebylo. Jistě existují spolky, které okultní anatomií znají a na její základě pacienty lečí, ale tyto budou jistě skryty před zraky nepovolaných bytostí a osob. Jak jsem psal v předchozích článcích o vzniku nemocí všechny naše těla pracují na bázi kabalistického čtveroklíče, Tetragramatonu a jeho tajemství. 

Jak všichni chápeme naše chování (pramenící z naší duše/citově zabarvené vlastnosti -astrální matrice), ovlivňuje přímo naše zdraví na hmotném těle. Z menších živlových rozdílů (daný živel není v rovnováze) pocházejí různé nemoci.  Globálně se dá říci, že všechny horečnaté nemoci spadají pod živel ohně, infekční do vzduchu, revmatické nemoci, dna, rakovina do země, vodnatelnost, břišní nemoci apod, do vody. Nepoznáme -li přesně živlové rozložení nemoci, užijeme universálního klíče k tělu (hlava je oheň, prsa jsou vzduch, břicho je voda, nohy a ruce jsou země). Dle Introspekce můžeme zjistit které vlastnosti spadají pod určité živly, tzn, pokud žiji vědomě a vím, že mě každý den ovládá zlost tak vím, že negativní vlastnost zlost spadá pod živel ohně a dá se očekávat, že zvýšený živel ohně v mém těle (skrz nerovnováhu v těle astrálním/duši), bude příčina častého bolení hlavy.

Na obrázku níže jsem se snažil názorně vysvětlit co se v těle konkrétně odehrává a k tomu je potřeba zmínit i následující. Hrubohmotné tělo vzniklo z akašického principu působením elektrického a magnetického fluida - skládá z milionů buněk - Buňka je základní stavební a funkční jednotka všech mnohobuněčných organismů, která plní svou funkci ve vztahu k celku. Každá tato buňka je ve své podstatě Kabalistický čtyřpólový magnet, která funguje na bázi živlů a jejich rovnováhy - tuto rovnováhu ovládáme my sami! 

 V lidském těle, jak už jsem zmínil, jsou živly rozděleny takto: živel ohně - hlava, živel vzduchu - hrudník, živel vody břicho, živel země v celém těle, v mase, svalech, kostech, akáša z které vše vzniklo v krvi a spermatu. Element ohně působí v pozitivním směru oživujícím účinkem, budovatelsky, v negativním pólu ničivě. Živel vodní působí v pozitivní polaritě budovatelsky, udržuje, v negativním směru všechno rozkládá, ničí. Živel vzduchu je neutrální, vyrovnává v dýchání účinky vodního živlu a ohně, v pozitivním smyslu oživuje, v negativním směru ničí. Živel země usměrňuje prostřednictvím svého stlačení, pevnosti a ztuhnutí všechny ostatní živly a drží je pospolu. V pozitivním smyslu podporuje růst, zralost těla, v negativním působení je příčinou stárnutí, slabosti a umírání. Živel země působí v lidském těle jako čtyřpólový magnet, jeho elektromagnetické fluidum, v němž ještě zvlášť působí ostatní živly. V těle, kromě hlavních částí mají živly ještě speciální účinky podle jejich polarity v tom kterém orgánu nebo úseku lidského těla. V určitých orgánech působí elektrické fluidum zevnitř ven a magnetické fluidum zvenku dovnitř. U jiných orgánů je tomu zase naopak. Děje se tak proto, aby byly chod a funkce živlů v celém organismu harmonicky a analogicky sladěny.

A tady dojde na lámání chleba - každá vlastnost ať už pozitivní či negativní spadá pod určitý živel, tzn, že např negativní vlastnost vzteku spadá pod živel ohně i s vlastností kvalitativní kdy v pozitivním smyslu převládá klid a v negativním smyslu hněv a zlost, dále pak v působení sil neboli kvantit (měřitelných) pozitivně působí síla vyrovnanosti klidu a v negativním síla odporu proti příčině (urážce), která je odporná, nepříjemná a škodlivá (spouští projevení vzteku ve hmotném světě).  podobný případ např. Vytrvalosti, stálosti a cílevědomosti (kvality) pozitivní, oproti negativní kvalitě - chvilkovosti, náladovosti, vrtkavosti a nestálosti. V kvantitě pozitivní (měřitelné) je to naše stálá a nepřetržitá síla poutající nás k cíli a v případě kvantity negativní se jedná o sílu nestálosti, nekázně myšlenek, pocitů apod. Tzn, viz obrázek, všechny naše vlastnosti, přes všechny živly (vlastnosti/živly/Introspekce) mají přímý efekt působení  dle své polarity na určitou část našeho těla, popř, konkrétní orgán či jeho část. Základních vlastností je 491 a každá z nich má přímý vliv na naše zdraví - některé mají na naše tělo větší negativní dopad jiné zase méně dle toho o jakou vlastnost jde, pod který živel spadá a na kterou část těla či orgán působí. Samozřejmě obrovský vliv na naše zdraví má i tělo hmotné i mentální - jak jsem psal v předchozích článcích všechny tyto těla jsou spojené nádoby a je potřeba se starat o všechny současně, protože ikdyž budeme hmotně žít asketicky, hlídat si stravu, zdravý život, sportovat, dbát o sebe, hlídat všechny prvky v těle, vitamíny, cholesterol, stav krve, nebudeme kouřit, pít alkohol atd atd, a budeme se chovat velmi špatně kdy nás bude ovládat např. pýcha, lenivost, závist, hrubost, necitelnost, bezhlavost, násilí, naivita, budeme zneužívat postavení, podplatitelnost, tvrdohlavost, bujnost, jednostrannost, apod, tak tyto vlastnosti se nám stanou po nějakém čase osudnými (a pokud budeme v negativních vlastnostech velmi čiperní tak třeba již ve 20ti). Je potřeba se starat o všechny těla stejnoměrně viz předchozí články. 

"Každá naše nezvládnutá vlastnost / negativní i přemíra pozitivní/ má přímý vliv na živlovou rovnováhu daných buněk v těle, orgánech nebo jejich částech"

Přikládám pár příkladů nemocí volně šiřitelné literatury p. T. Dethlefsena a R. Dahlkeho v knize "Krankheit als Weg".  

AIDS - vnitřní odmítnutí správnosti a nutnosti pravidel a zákonů pro lidského ducha v těle, vnitřní odmítnutí zdrženlivosti a sebeovládání jako projevu ovládání těla duchem.

Alergie - nedostatek všelásky k některým aspektům života, světa kolem, přehnaná čistotnost a štítivost. Agresivita ducha je převedena do tělesnosti k vybití. Alergie je potlačovaná agresivita v duchu. Alergie na syntetická rezidua je reakcí na absenci vnitřních zábran pro používání chemikálií.

Alkoholismus - neschopnost vypořádat se s konfliktností života.

Angína pektoris - potlačování přirozené citovosti.

Bolesti hlavy - difuzní - převaha rozumovosti nad citem, ambiciózní rozumové kombinování, křečovité hledání nejvýhodnějšího. Vše toto přetěžuje mozek. Tvrdohlavost, snaha prorazit zeď hlavou, utkvělá snaha prokombinovat svou vůli.

Deprese - nadměrná agresivita vyvolaná touhou změnit svět ke svému obrazu, která vede k vyčerpání vlastní vitality. Podvědomí odmítne další čerpání, což vede k zhroucení v opak. Nechuť žít, angažovat se. Je odmítána odpovědnost, když život nejde tak, jak jsme si předsevzali. Není vůle žít v takovém světě, který není podle mne.

Diabetes - nevděčnost Stvořiteli za sladké stránky života. Vulgární přístup a nevážení si tělesné lásky, laskání, milostné hry. Výsledkem je stav nepociťování lásky, jehož výsledkem je "zakyslá" povaha, neboť kdo lásku a něžnost neseje a neváži se jí, nemůže ji sklízet (vysoký podíl dědičnosti - karmy).

Frigidita - přemrštěný egoismus a sebeovládání.

Chybí orgasmus - není odevzdanost a přemíra zištnosti a egoismu.

Infarkt myokardu - vybití sumy nenávistných citů k čemukoliv.

Impotence mužů - nedostatečné plněni mužské role ve vztahu k ženství, nedostatek životní a tvořivé aktivity.

Infekce, chřipky, nachlazení - pocítění přetížení podvědomí nahromaděnými a nezvládnutelnými problémy.

Játra - nevyrovnanost duchovního rozlišování a hodnocení, rychlé přecházení do extrémů, něčeho v životě příliš mnoho, jiného málo. Přehnaná přání a přemrštěné ideály, velká fantazie. Nereálné hodnocení světa, nesladěnost světonázoru, nedostatek sebedůvěry.

Kafíčkování - nedostatek duchovní motivace k činnosti.

Koktání - v podvědomí je něco, co nemá vyjít na světlo, nejčastěji v oblasti sexuality.

Kouření - neochota k pravé srdečné komunikaci mezi lidmi, pocit nedostatku čistých vztahů mezi lidmi.

Kožní vyrážky - porucha vztahu osobnosti a prostředí, negativní mentální energie chce z těla ven. Akné - nežitá a nečistá sexualita, psoriasis (lupenka) - přecitlivělý duch, který se chce od světa oddělit, nadměrná štítivost (vysoký podíl dědičnosti - karmy), svěděni - něco dráždivého v podvědomí (často sexualita), vášeň, pálící láska nebo zlost.

Krk - časté strachy, přetížení povinnostmi, omrzelost životem.

Ledviny - porucha lidského spolunažívání, nesplynutí se společností, porucha komunikace mezi lidmi. Potlačená agresivita vůči bližním jsou kameny. Nerozlišování dobrého a zlého, nutného a nenutného. Nemocní na ledviny nevidí svoji roli v problémech s bližními, nevidí se v chybách druhých, nejsou schopni zbavit se přežitého.

Menstruační poruchy - potlačování ženskosti po jakékoliv stránce, odmítání ženské role.

Migrénovitá bolest hlavy - chybí sexuální orgasmus, viz frigidita.

Močový měchýř - člověk se cítí trvale v tlaku. Noční pomočování dětí je prolévání slz potlačovaného stresovaného dítěte.

Mozková mrtvice - trvalý mírný nedostatek životní energie v mozku, tak jako u difuzní bolesti hlavy.

Nechutenství - nedostatek radosti ze života, strach ze sexuality.

Nespavost - nadměrné upoutání na hmotné, neschopnost odpoutat se od starostí. Nedostatek odevzdanosti a pradůvěry. Podvědomý strach před smrtí.

Nízký krevní tlak - nedostatečné čelení životním úkolům, nedostatečná snaha po sebeprosazování, nedostatek sebevědomí.

Nohy -celková slabost - ztráta chuti poznávat další stránky života, pocit, že už všemu rozumí, zastavení duchovního vývoje, pohodlnost, kolena - nedostatek pokory, kotníky - nadměrný pocit životní jistoty, kyčelní klouby - pohodlnost ducha, křečové žíly - libování si ve stereotypu života, nedostatek energie od kolen níže - neochota vyjít lidem vsrtříc.

Oční vady -krátkozrakost - silná subjektivita a přehnané vidění detailů, dalekozrakost - nevidění důležitých detailů, nevidění vlastního podílu v negativních jevech vlastního života, barvoslepost - slepota pro rozmanitost života, šilhání - nevidění vícerozměrnosti problémů, šedý zákal - nemocný nechce vidět ostrosti života, aby je nemusel řešit, také nenávistné pohledy, zelený zákal - vidí jen to, co vidět chce.

Páteř - nedostatek hrdosti a přímosti ducha, bolesti v kříži prvotní - pocit pracovního přetížení, Bechtěrejevova choroba - duchovní pýcha a ztrnulost (i v minulém životě).

Plíce - podvědomá snaha omezovat svobodnou vůli jiných, nenechat druhé dýchat, astma - nemocný chce jen přijímat a nevydávat, nadutost, snaha po dominaci, snaha oddělovat se od jiných, nadměrná štítivost před nečistotou, nadměrná potřeba čistoty a sterilnosti.

Přejídání - pocit nedostatku potravy ducha, nudy a neklidu pramenící z neschopnosti plně využít, analyzovat a prožít existující podněty.

Ruce - snížená schopnost praktického jednání, chápání se problémů života, nedostatečná nebo vadná tvořivost v životě, tenisový loket - do podvědomí sestoupená snaha rozdávat rány.

Slinivka - existenční strachy, nadbytek analýzy a kritiky, přemrštěné rozumové rozebírání pozorovaného.

Spavost - únik ze života do světa snů.

Srdce - nedostatek lásky, citu, citová nerovnováha.

Tenké střevo - viz slinivka.

Tlusté střevo -zácpa - hmotná a duchovní lakota, materiální přivázanost a křečovitá snaha hromadit materiální, kolitída - snaha zalíbit se někomu za cenu ztráty vlastní osobnosti.

Uši - hluchota - nechtění naslouchat jiným lidem, nechtění naslouchání vnitřního hlasu, nadměrné soustředění na vlastní činnost.

Zadrhování v řeči - tendence více mluvit (žvanit) než je potřeba.

Zuby - pokles vitality, snížení vůle rvát se se životem, agresivita na nepravém místě, paradentóza - ztráta vnitřní sebejistoty a vitality.

Žaludek - odmítání některých stránek reality života, nedostatek odevzdanosti, vřed - polknutý hněv a agresivita.

Žlučník - neprojevený vzniklý hněv a polknutá agresivita (u žen obvykle v přítomnosti dětí).

Genitálie - sexualita

Játra - hodnoceni, světový názor, náboženství

Kolena - pokora

Kosti - pevnost, plnění norem

Krev - životní síla, vitalita

Krk - strach

Kůže - ohraničení, normy, kontakt, mazlivost

Močový měchýř - zbavení se tlaku

Nohy - porozumění, stálost, zakořenění, pokora

Nos - moc (schopnost), hrdost, pýcha, sexualita

Oči - snaha vidět

Okostice - nedůvěra

Penis - moc (schopnost)

Plíce - kontakt, komunikace, svoboda

Ruce - schopnost, jednání, chápání

Srdce - schopnost lásky, emoce

Svaly - pohyblivost, ohebnost, aktivita

Tenké střevo - zpracování dojmů, analýza

Tlusté střevo - nevědomí, lakota

Údy - pohyblivost, ohebnost, aktivita

Ústa - připravenost přijímat

Uši - poslušnost

Ukazovák a palec na noze - agrese

Vlasy - svoboda, moc (schopnost)

Záda - vzpřímenost

Zadek - odevzdanost

Žaludek - pocit, schopnost přijímání

Žlučník - agrese