Vznik nemocí, příčiny?

28.11.2019

Hned na úvod napíšu, že tohle téma je jedním slovem obrovské a dalo by se jím popsat svazky knih, nemluvě o konkrétních příčinách konkretních nemocí, takže to vezmeme jak se říká lidově z jedné vody, protože tento článek má být ukazatelem jak a proč naše tělo onemocní a co je příčinou těchto nemocí. Zkusím to napsat jednoduše ať si může úplně každý udělat obrázek i s pár příklady.    

Hmotné tělo člověka vděčí za své oživení dvěma základním složkám tzn, duši a duchu. Jejich existence a způsoby funkce nejsou měřitelné současnými vědeckými přístroji, proto nemohou být předmětem zkoumání vědy (a nikdy předmětem zkoumání vědy nebudou). Vědecky registrovatelné jsou pouze výsledky jejich činnosti, popřípadě také léčitelského zásahu, který byl prováděn v úrovni duševních /mentálních těl, protože jeho výsledek se projeví ve fyziologických hodnotách a na průběhu nemocí v hrubohmotném světě. 

Nejvlastnější podstatou člověka je lidský duch, který se presentuje do hrubohmotného světa skrze mentální matrici, astrální tělo (duši) a matrici astrální. Toto je nutné chápat jako nehmotnou skutečnost se schopností vazby na nekonečnost. Jedině duch v člověku se může otevřít k vnímání impulsu Božího,  neboť tento impuls dostal k tomu, aby se skrze svou svobodnou vůli projevoval  ve hmotě. V duchu vznikají nejvnitřnější pohnutky člověka, jeho chtění, jeho slabosti, vášně a ale také city a láska (všeobecně nám všem známých 491 aktivních nebo pasivních vlastností, které jsem zmínil v Introspekci)  jimiž reaguje na veškeré dění kolem něho, správně a nebo nesprávně dle jeho vyspělosti (pochody myšlenek). Vyhodnocováním následků myšlenkových pochodů, které jsou vždy čisté, ale dostanou patřičné citové zabarvení (pozitivní či negativní)  a chtění lidského ducha probíhá jeho samotný vývoj (vývoj mnoha vtělení a života na zemi v různých obdobích). Tento vývoj má přímý  vliv na živlovou ne/rovnováhu jedince a tudíž je přímou příčinou vzniku všech nemocí s ohledem na nesprávné rozhodování lidského ducha.

Rozhodnutí - impulsy ducha jsou převáděny do hmotného těla skrze mentální a astrální matrice až do hmotného světa (pozitivní či negativní reakce/chování).

Jsou to vibrační úrovně, které se zvyšující frekvencí spojují nekonečnou vibraci ducha s nejvyššími vibracemi hmotného těla. V nich se odehrávají poruchy, jež jsou důsledkem nesprávného rozhodování ducha a manifestují se na hmotném těle jako nemoc.

Je potřeba si uvědomit, že veškeré naše rozhodování, které učiníme, má přímý vliv na naše hmotné tělo - mluvím zde o rozhodování mentálním a astrální (myšlenky, obrazotvornost, představivost, cit), protože tyto mají přímý vliv na projevení chování v hmotném světě a tím na naší živlovou rovnováhu ve všech třech tělech. 

Jak to teda všechno funguje? Všechny naše těla (mentální, astrální, hmotné) pracují na bází živlové rovnováhy (je to tajemství čtyřpólových magnetů, tajemství Tetragramatonu - kabalistických čtvero-klíčů. Jsou to propojené nádoby, které mají na svou vzájemnou činnost přímý vliv, tudíž je potřeba se starat o všechny těla stejnoměrně. Nemoci na hrubohmotném těle, mají velmi často příčinu, pokud pominu hrubohmotné účinky jako úrazy, nehody, apod ) astrální či mentální, kde spadají samozřejmě i zmíněné úrazy a nehody, ale jejich původ není živlového rázu.   

Nechci se pouštět do konkrétních popisu karmických nemocí, ale z globálního hlediska lze říci, že existují základní karmické zatížení jako např, neviditelné poškození těla (skryté dispozice pro nemoci ve stáří), v případě, že jsme tyto duchovní nápravou neodstranili, dále pak s větším karmickým zatížením k menším méně viditelným poškozením, přes závažnější vícenásobné viditelné poškození až po vady vrozené (jako hluchota, slepota, cukrovka) až po zatížení nejvyšší jako jsou zrůdy, těžké debility apod. Ale i s takto těžkou karmou je nám dána možnost pokračovat v duchovní cestě a vývoji. Ještě podotknu, že nikdo z toho světa neodejde dříve aniž by splatil poslední groš, tzn, pokud je někdo stíhán, těžce, karmicky a odejde z toho světa dřív než měl (např, sebevražda apod), bude muset v příštím vtělení nejprve zplatit předchozí dluh a poté se narodit znova (brzké umrtí v raném věku).

Zpět k příčinám naších nemocných těl. Jak všichni chápeme naše chování (pramenící z naší duše/citově zabarvené vlastnosti -astrální matrice), ovlivňuje přímo naše zdraví na hmotném těle. Z menších živlových rozdílů (daný živel není v rovnováze) pocházejí různé nemoci. Nebudu psát seznam např. že angínu má na svědomí negativní vlastnost "strach", ale globálně se dá říci, že všechny horečnaté nemoci spadají pod živel ohně, infekční do vzduchu, revmatické nemoci, dna, rakovina do země, vodnatelnost, břišní nemoci apod, do vody. Nepoznáme -li přesně živlové rozložení nemoci, užijeme universálního klíče k tělu (hlava je oheň, prsa jsou vzduch, břicho je voda, nohy a ruce jsou země).  Dle Introspekce můžeme zjistit které vlastnosti spadají pod určité živly, tzn, pokud žiji vědomě a vím, že mě každý den ovládá zlost tak vím, že negativní vlastnost zlost spadá pod živel ohně a dá se očekávat, že zvýšený živel ohně v mém těle (skrz nerovnováhu v těle astrálním/duši), bude příčina častého bolení hlavy (samozřejmě, když se do hlavy praštím o umyvadlo, bude mě bolet taky, ale příčina není zvýšený živel ohně, nicméně i nad tímto praštěním do hlavy se zamyslím, protože nic se neděje nadarmo a každé proč má své proto - tzn i takový úraz má svou negativní příčinu a sklízím důsledek).   Příčina, fakt není kluzká podlaha, ta je pouze nástroj karmy :-) 

Nemoci se nám dějí, abychom se zamysleli nad svým životem. Příkladem budiž klasický kašel, rýma, apod. pokud ji nemáme, nic nás netrápí, tak své tělo neřešíme, nenasloucháme mu, a už vůbec si neuvědomíme, že nás nic netrápí, tzn, vůbec se nelze bavit o skutečnosti, že když nám nic není nejsme absolutně pokorní ani vděční, že to takto je (nikdo si to neuvědomí),  až nás kašel přepadne (příčina s největší pravděpodobností naše živlová nerovnováha, tzn, ovládají nás negativní vlastnosti), tak si najednou vzpomeneme jak nám je dobře, když nám nic není... (poučí se někdo?).  Stejně takto fungují všechny ostatní nemoci, jsou zde proto, aby nás upozornili na naše životní chyby (necháváme se ovládat slabostmi, vášněmi, zlozvyky), a toto upozorňování samozřejmě narůstá (my je ideálně přebijeme růžovýma magickýma pilulkama)  - naši lékaři opětovně rádi titulují tyto nemoci jako chronické (opakující se), ale nikdo se nepozastaví nad pravou příčinou (Antibiotika to spraví)! A pokud se nad sebou nezamyslíme, budeme stále umírat a rodit se dokola dokud vlastnosti nevyrovnáme a nedáme do rovnováhy, protože člověk v životní rovnováze je zdravý jak na duši tak na těle, v novodobém termínu, na vše co se kolem něj děje, sklidíme od lékařů pouze označení - má dobrou "imunitu", ale opět se nikdo nepozastaví nad tím kde se vzala.  Nemoci se budou stupňovat (jde o nutný vývoj dle univerzálního zákonu) , budou častěji a budou těžší a těžší až se vám dané vlastnosti, kterou jsou příčinou vzniku, stanou osudnými - např. rakovina

Náš zdravotní stav záleží na našem trojím bytí - musíme se starat o tělo hmotné (sporty, strava, saunovaní, gymnastika, žádné kouření, alkohol, drogy apod), o tělo astrální (naše duše a Introspekce) až po tělo tělo mentální (meditace, kontemplace, fixace, víra, magický vývoj  apod,). 

Příklad rakoviny: Co se týká rakoviny (jakékoliv) vždy se jedná o extrémní sobectví daného člověka v jednom z třech druhů bytí tzn, příčina je bud hmotná (např vystavování se působení určitých látek), nebo astrální (nejčastější bohužel, nevědomé žití - Introspekce), popř, mentální (příliš materiální/hmotný život bez prezentace ducha čili duchovní cesty, která je smyslem života). 

Příklad Infarktu myokardu (srdeční mrtvice): v kostce lze říci, že člověk, který denně nedává lásku svým bližním, rodině, přírodě, bohu, všemu stvořenému si ve své astrální matrici již dávno zadělal na problém, v jeho astrální matrici se totiž zakořenila negativní vlastnost chladnosti, ledovosti, lhostejnosti, veškerá láska kterou vidí kolem sebe v něm vyvolává odpor a hnus, člověk který je egocentrický hlavně vůči rodině, neuznávající žádného kompromisu, nežijící vědomě, který už dávno ztratil vůli a víru, který je pod vlivem zrůdného vampýra, sajícího jeho životní energii tak dalece, že nedokáže rozeznat dobré od špatného, který již dávno díky svým ostrým loktům a agresi přišel o poslední božský kontrolní mechanismus "svědomí", kde denně zadržuje ve své astrální matrici nezvladatelnou energii, která měla být transmutována do lásky k bližním, použitá jako stimul. Tuto velkou energii nezadrží ani největší přehrada světa až do dne kdy se tato obrovská síla uvolní a obrovský tok energie vycházející z jeho solar plexu udeří fatální silou na nejbližší okolí. Následkem bude sraženina krve, popř, rovnou uzavření (utržení) koronární tepny a tím dotyčný umírá na infarkt myokardu.....

Cukrovka je také oblíbené téma: nevrozená je velmi dobře duchovně ovlivnitelná/vyléčitelná. Vrozená je projevem karmy - rozhodnutím Božím a nelze zvrátit    

Cukrovka je mnohostranné a tajemné onemocnění, v současné době pomalu a jistě se rozšiřující, jehož zevním projevem je výpadek činnosti Langerhansových ostrůvků ve slinivce bez zjištěného důvodu (produkce inzulínu).

Pátráme-li po duchovní příčině tohoto výpadku, musíme obrátit pozornost opět na vlastnosti touto nemocí postižených lidí. Prvním nápadně rozšířeným znakem diabetiků jsou úzké rty, signalizující přemíru kritického rozumu nad pozitivní citovostí. Dalším znakem je hluboko vnitru osobnosti zakotvený pocit mrzutosti až kyselosti, který činí jakoukoliv konverzaci nepříjemnou. Při pohledu na auru dotyčného můžeme na astrálním těle spatřit zvýrazněnou rozumovost, v emocionálním těle je jeho střed srdce doslova "opanceřován" obalem, který jej chrání před "zahřátím", neboli před srdečností. Astrální tělo již jen provádí výsledek těchto nerovnováh do celé endokrinní soustavy, takže můžeme pozorovat negativní ovlivnění hypofýzy, štítné žlázy, pohlavních žláz a nadledvinek.

Cukrovka, která se objeví teprve při stárnutí a v průběhu života, je duchovně velmi dobře ovlivnitelná. Každý, kdo přišel s těmito nemocnými do styku, pozoroval, jak jejich výsledky hladin cukru závisí na "náladách", nebo se říká také módně na "stresech". Tito lidé si mohou pomoci nejen přívodem mikroprvku chrómu, biologicky vázaného (např. Diastabil), ale úsilím ke změně svého povahového rysu, který by je zbavil oné náchylnosti ke kyselosti a ke "stresům".

Symbolika onemocnění nám naznačuje, že diabetik nemůže sladit, to jest přijímat slast. Je mu zabráněno přijímat slast proto, že ji sám nedává druhým, není v něm vděčnosti za slasti života. Nemůže sklízet to, co neseje. Nějaké zklamání v životě, většinou v lásce, způsobilo v duši nemocného blok, ono výše uvedené opancéřování srdce, což se projevuje zablokováním toku něžnosti a lásky k tělesnému člověku a životu vůbec. Poraněná duše odmítá někoho laskat, dávat mu sladké, necítí potřebu hladit, oslazovat druhým život. Rozum a ego jim zdůvodní proč............

 Ještě zmíním např. nemocí u dětí. Děti mají svou živlovou rovnováhu ve výstavbě tzn, děti jsou zásobovány vším potřebným pro život od svých rodičů. Dítě do 8mi let věku je napojeno na astrální matrici matky, která ovlivňuje zdraví dítěte (má-li matka strach a nedokáže tento impuls/situaci duchovně ovládnout) přejde tento impuls na druhý konec astrální matrice, kde dítě nechráněno živlovou rovnováhou podléhá Angíně. Stejně takto podlehne všem nemocím pocházející z vibrací matky (matku samozřejmě ovlivňuje svým chováním i otec). Do 12ti let takto děti žijí z vibrací rodičů, teprve v pubertě je spuštěn jejich vlastní systém, který bude uplatňovat jejich živlové nastavení (vlastnosti), které si přinesli z posledního vtělení a s kterými budou bojovat celý svůj život s cílem získání živlové rovnováhy. Tzn, nemocné děti jsou produktem svých rodičů. Samozřejmě jakmile dítě onemocní, rodiče obrátí svou pozornost vůči němu, začnou projevovat lítost cit a lásku - láska dává dětem potřebnou energii k boji s rozbujelou nemocí. Nemoc ustupuje, rodiče odvracejí pozornost..


Na závěr chci napsat, že jsem se snažil pouze poukázat na obrovský vliv našeho chování na naše zdraví. Chete-li se těšit 100% zdraví, zamyslete se nad sebou, žijte vědomě, odstraňujte své negativní vlastnosti, milujte všechno stvořené, buďte pozitivní pokorní a vděční za vše co máte, radujte se upřímně i z mála a mohu vám slíbit, že budete umírat v teplé posteli ve spánku, blaženosti, na stáří. Mohu sám sebe uvést jako příklad, kdy jsem trpěl na různé alergie, měl zápal plic, astma, bolesti hlavy, bolesti kolen, v noci jsem se dusil a nemohl dýchat,  stále se na mě sypali jen negativní situace jak doma tak v práci a nejbližším okolí, nekonečný pesimista prorostlý zlostí. Nebudu se popisovat celý, to by byla další A4, a už tak je to slušný elaborát, ale musím čestně a popravdě říci, že vše co jsem zmínil je pravda, je to pryč, a funguje v naprosto obráceném gardu......