Vznik vášní, larev, stínů, vampýrů

17.11.2019

Všichni víme, cítíme, že nás něco ovládá (touhy, vášně,) ať už jde pouze jen o obyčejnou myšlenku, či obrazovou představu, které jsou horší, až po vášně spojené s velmi silným procítěním, kterým neumíme odolat. V minulých článcích jsem zmínil jakým způsobem se lze těmto vášním bránit. Nyní popíšu jakým způsobem tyto vášně vznikají.

 Budu vycházet z předpokladu nezasvěcené bytosti/člověka, který nežije vědomě a jak se lidově říká, kouří například proto, že mu to chutná, stejně tak bych mohl zmínit alkohol, drogy, popř káva, kterou si musí každé ráno dát, jinak není schopen odejít do práce (až takto se může nechat bytost ovládat) apod. a samozřejmě další hromada vášní (ale tyto jsou populární, takže si každý udělá představu). 

Jak tyto vášně (larvy, stíny, fantomové, vampýři) vlastně vzniknou? Na začátek ještě znova připomenu, že tyto vášně se nestanou silnými hned na první dobrou, ale rostou, sílí, živí se naší energií a ovládají nás a to vše jen s jedním cílem - přežít. Pokud nás neovládnou, ale ovládneme my je, umřou a jelikož mají pud sebezáchovy je to to poslední co chtějí dopustit. 

Samotný vznik:

V předchozí článcích jsem popisoval, že každá bytost (duch) je věčný přijímač, který díky svému intelektu (živel vzduchu) neustále přijímá myšlenky, s kterými musí pracovat (ty jsou čisté) , ale jen díky našemu nastavení (vyspělosti) se z těchto myšlenek stávají myšlenky pozitivní či negativní (nebudu znova popisovat chod myšlenek). příklad obyčejný, jednoduchý, lehce pochopitelný.

Dnes v práci mám mít důležitou obchodní schůzku (dorazí zástupce jiné firmy a budeme jednat o důležitém obchodu v řádu milionů korun), této osobě budeme říkat třeba Karel. Jak Karel, tak i já víme, že tato schůzka je velmi důležitá a musíme dojít rozumnému konsenzu, aby byla spokojenost na obou stranách. Karel dorazí, ale co se nestane, již od pohledu je mi Karel nesympatický a cítím jakousi averzi (pokud bude zájem mohu rozepsat proč existuje sympatie, antipatie, apod). 

Jelikož je mi Karel silně nesympatický (slizký) tak i v tomto duchu se odvíjí i naše schůzka, jeho požadavky jsou z mé strany nepřijatelné a mnou nabízené kompromisy hravě shazuje ze stolu a drží si svou. Asi nikoho nepřekvapí, že po třech hodinách jednání odcházím z této schůzky mírně řečeno vytočený, obchod žádný nebude, cítím budoucí tlak vedení, kterému se to líbit nebude a už mě napadají všechny možné problémy z toho plynoucích.   A tady začíná náš příběh tvorby vášně.

Vrátím se na pracoviště a hned se musím s tímto fiaskem podělit svým spolupracovníkům (hledám jakousi mentální podporu) - tzn, pracuji s myšlenkou na Karla (v tuto chvíli se jedná o mentální útok, kterému podléhám, je to pouze myšlenka, tak jako tisíc jiných za den, ale tato je silnější. Uklidím se a začnu pracovat na presentaci, kde je zahrnut i tento ne příliš obchodní úspěch, ale co se nestane presentace/program mi spadne (přijdu o hodinu práce) a není nic lepšího než to svést na Karla (v tuto chvíli opět oživuji tuto mentální myšlenku), zanadávám si a začnu pracovat znova. Je už pozdní odpoledne a po dni plném trápení chci jet z práce domů, ve vlaku mám čas přemýšlet, Karel se mi honí hlavou a né a né ho z hlavy dostat, myšlenka je příliš silná a jelikož ji neumím zničit, k této myšlence se přidružil obraz (vidím slizkého Karla jak se mi směje do očí a mele si tu svou, arogantní blb s kterým jsem se snad musel potkat za trest) - tady obrovský pozor, protože v tuto chvíli se pouhá myšlenka transformovala do vášně v astrální rovině (už to není pouze mentální myšlenka, ale larva, která na mě začne velmi silně působit, protože musí sát mou životní energii aby přežila). Astrální je proto, protože se myšlence přidružil obraz a pocit vzteku (viz arogantní blb, kterého jsem velmi silně vnitřně procítil), tzn, dal jsem larvě tvar a za pomocí intenzivní práce živlů v astrálu také život. Tady ale náš příběh bohužel nekončí, máme vytvořenou larvu (hladovou) a všechny okolnosti hrají pro ní, takže na nás intenzivně působí, nechá nás celou cestu vlakem o této schůzce přemýšlet, vidět jí, procítit a nedá si pokoj. V tuto chvíli již cítíme, že musíme Karla stůj co stůj dostat z hlavy, ale co se nestane, dorazím domů a má paní se mě ptá jak to šlo v práci (samozřejmě ví o mé schůzce, protože byla velmi důležitá a já se na ní intenzivně připravoval), tak mě tento dotaz, už v tak v momentálně psychicky zdevastovaném těle rozhodí, že celý příběh i s obrazem, citem, gesty, velmi živým vyprávěním odvyprávím své ženě (ta je zvědavá a ještě celou situaci přiživuje). 

Je již pozdě a chci ulehnout k spánku, ale Karel mi nedá spát, vrtá hlavou, saje mou životní energii a ani po pár sklenicích vína nejsem schopen usnout, usínám až nad ránem, druhý den jsem totálně zničen. Jedu pozdě do práce vlakem a najednou vidím v představách na proti mě sedět pro mě povědomou osobu, začnu tento objekt zkoumat, bože to snad ne, ano je to Karel ten slizký arogantní blb, který mě mučí už druhý den,  (právě Karel v astrálu povýšil na druhý stupeň vášně, čili Stínu, který má již část mého intelektu a začíná mi kontrolovat i mou vůli). Samozřejmě právě teď jsme v situaci kde se láme chleba, ale jelikož nejsem duchovně zralý, nedokážu si s tímto zjevem, který je čim dál silnější poradit. Nejsem schopen pracovat, za každou větou co řeknu útočí Karel, ničí mě, stále ho všude vidím, nedokážu se této vášně zbavit, ničí mě takto měsíc a stálé sílí, každou představou, každou myšlenkou, každým procítěním, je Karel silnější a silnější. Karel se velmi silně zakořenil v mé mysli a začínám mít náznaky myšlenek, že se zblázním, nemohu to vydržet, oblbuji svou mysl různými prášky, alkoholem, ale Karel jako byl byl ze železa. Z Karla se stál Vampýr zakořeněný v mé astrální matrici. Zde již přichází v možnost pouze zkušený/zasvěcený mág, který by mohl Karla v mém astrálu pomocí vyšší magie zničit, ale jelikož nikoho takového neznám dochází k rozpolcení mého vědomí (ochrana mého hmotného těla) a dostávám se do ústavu pro chorobomyslené, v opačném případě páchám sebevraždu...

příklad Vampýra Touhy:

ze zápisků přednášky p.Bardona (1949-1950)

Jsou duše, v nichž je touha příliš žhavá (podobný vampýr jako Karel), takže nemůže být poutána na intelekt jí zcela odpovídající. Vzrušení či myšlenka, vtištěná takové duši, jí rovněž oplodní myšlenkou, živoucí a dosti silnou, aby se vyvinula v nezávislou bytost. Tato bytost, bastardní děcko nezákonného a hanebného spojení nepřipoutaného k intelektu, vyžadující popudy zevního života, se nikdy nestane sluhou, služebníkem a věrným pomocníkem své matky. Je to skutečně kukaččí mládě, cizopasník žijící z rodinné síly, vampyrická můra, jež daleká toho, aby se dala upoutat a sloužila rozhodnutím naší svrchované vůle, naopak upoutává naši vůli, držíc jí pod svým vlivem, který náš rozum nechápe, jsa manželem oklamaným nevěrnou manželkou, a držíc nás ve chvění a ustavičné hrůze, stává se utkvělou představou, hrůzným a démonickým tyranem. 

Můžeme vůči němu zkusit jednu cestu: zabít jej svrchovaným úsilím zbylé vůle a svého intelektu, spojeným přes protesty naší citové duše, zabít jej bez milosrdenství s jejím krvácením a s jejím bolem, neboť ona bude vždy přece jen milovat své milované dítě, třeba by se ho i děsila.  Pak je to smrtelný souboj, bojovaný z jedné strany našim intelektem a vůlí, kterou nám dodává sebeobranná vibrace naší bytosti (a z druhé strany naší citovou duší, rozohněnou jejím vampyrickým plodem)....Není to vždy strana spravedlivá, jež vítězí v této hrozné a smrtelné bitvě, v niž může být duše zachráněna jenom chirurgickým nožem, kterým se vyřízne z jejího těla lůžko, k němuž přirostl vražedný upír.    

Závěr:

Snažte se pracovat, neustále, se všemi myšlenkami, cvičte, meditujte, ničte je již v zárodku, protože jakýkoliv druh vyšší bytosti se vám stane osudným. Podobným způsobem vznikají vrahové (taky byla na začátku pouze myšlenka), uchylové, devianti co se v pozdější fázi sexuálně vybíjí na předmětech, zvířatech, či bezbranných dětech, drogově závislí lidé, feťáci, ale stejně tak lidé co mají moc a slávu apod...ano až takto daleko vás dokáže zavést pouhá, nevinná, myšlenka která se vám ve finále (po x letech), stane osudnou. Kontrolujte své vášně, žijte vědomě, snažte se, bojujte, zocelujte svého ducha (bytost), protože proto jsme všichni na zemi......