Vztah člověka k Bohu

08.06.2020

Každý člověk je stvořen k věrnému obrazu Boha. Kdo tuto ideu správně pochopil, tomu je jasné, že v člověku spočívá část univerzální prozřetelnosti. Proto je předurčen k tomu, aby se k svému Bohu co možná nejvíc přiblížil a konečně se s ním ztotožnil. Toho dosáhne prostřednictvím uskutečnění božské myšlenky v sobě samém, od té nejnižší počínaje, postupem až k nejvyšší ideji, to znamená až ke ztotožnění s Bohem.

Velká většina věřících svého Boha nezná; je jimi ctěn, milován a poskytuje jim oporu. Protože Boží prozřetelnost představuje čistotu všech idejí, zrcadlí se tato čistota také v člověku, v jeho vlastnostech, jeho vědomí a svědomí. Podle toho utváří také každý člověk svůj život.