Základní myšlenka Astrologie

11.01.2020

Byl jsem požádán, vzhledem k předchozímu článku a ukázky Horoskopu, abych o tomto tématu ještě něco málo napsal, tak tak s radostí činím a pokusím se toto téma ještě trochu rozvést, pokud tímto článkem, byť jednomu z vás udělám radost budu šťasten. 

Všichni známe působení sluneční síly na všechno živoucí na Zemi (tuto větu si prosím přečtěte 3x a zamyslete se "vědomě" nad tím co říká - a až se na chvíli zastavíte a opravdu o ní zapřemýšlíte a uvědomíte si co vše znamená pokračujte dále. Teď zkuste stejně zapřemýšlet i o působení jiných nebeských těles (pokud jste se našli a zjistili, že tak jako má vliv sluneční síla, stejně takto má na nás vliv (a ne jen na nás), celé univerzum. Teď se znova uvolněte a zapřemýšlejte , tak jako o nebeských tělesech, jak vnímáte příliv a odliv Měsíce? - co rytmus?  (cítíte, že vše pracuje v rytmu? - nemusíte hned do univerza, co třeba váš tep srdce a nebo potůček u vašeho domu?) - Přemýšlejte o tom že žena má v sobě měsíční rytmus - ona sama je do jisté míry kusem moře, přičemž je však důležité, že periodicita jejího organismu se obyčejně nijak časově neshoduje s maximy pohybu moře. Žena nese tuto měsíční periodicitu, pohyb a sílu v sobě samé: je tedy sama, takřka kusem Měsíce. Plodnost, nemoc, smrt a všechny organické změny jsou úzce spjaty s ženským číslem 28 a s mužským číslem 23 a realizují se v mnohonásobné kombinaci těchto čísel.

Planety jsou od nás průměrně více vzdáleny než obě "Světla" - Slunce a Měsíc. Přesto však s námi zůstávají úzce spojeny. Také Slunce nepůsobí nejsilněji tehdy, když je nám nejblíže, v zimě, ale když od nás stojí nejdále, tedy v létě. Stupeň jeho působení závisí na úhlu, pod nímž ozařuje Zemi nebo určitý bod na ní. Právě tak astrologický význam planety závisí v podstatě na rozpětí jejího úhlu (aspektu). Jestliže kvadratura, tj úhel 90 stupňů, platí za nepříznivou a trigon, tj úhel 120 stupňů, za neobyčejně příznivý, spočívá tento fakt právě na tisíceré zkušenosti, nikoliv na teoretické spekulaci. Způsob působení si přitom musíme představit podobně jako to bylo naznačeno u Měsíce. Pozemským organismům je takřka vtištěn kus planetární síly, přičemž druh a směr této nezcizitelné rytmiky je závislý na planetárních konstelacích v okamžiku narození. Vyšší JÁ, božský génius, který řídí a vede každé nové vtělení člověka, určuje nejen početí a zplození manželským párem, který je k této úloze vhodný, ale volbou správného hvězdného okamžiku mu dává nutné schopnosti a vnitřní rytmus, aby mohl splnit svou zvláštní úlohu. Tento okamžik je totožný s okamžikem prvního vdechu. 

Jak silně skutečně celý firmament spolupracuje na tvoření zemského šatu každého nově vtěleného jednotlivce, to dokazuje fakt, že kvalita fyzického zjevu i osobního charakteru podstatně závisí na zvířetníkovém znamení, které v době narození právě vystupuje na východním nebi nad obzor (Ascendent). Také to jsou pevná fakta, která byla objevena pozorováním a přezkoušena na nesčetných případech. Všechna tato hvězdná působení si můžete představit jako veliké dynama (Domy), která na nebi rotují a podle svého vzájemného postavení k Zemi se ve svém indukčním působení vzájemně zesilují, oslabují nebo kombinují. Na základě přesných astronomických tabulek se tyto vztahy dají vypočítat a sestavit v přehledný obraz pro každého jednotlivce (Astrologický horoskop).  Jeho výklad je výsledkem tisíciletých astrologických zkušeností a může proto být každému jen k užitku. Vnitřní rytmus je souběžný s rytmem nebeských sfér a na tom spočívá poslední a nejhlubší poznání, že sebeovládání člověka jej dělá také pánem nad katastrofálními nebeskými konstelacemi. 

                          "V hrudi každého z nás, jsou hvězdy našeho osudu" 

Tajemství dechu

Dýchání, počínajíc prvním vdechem, začleňuje člověka do periodického kosmického stroje. Právě dýchání, samo o sobě rytmický pochod, uvádí celý mechanismus lidského organismu do pohybu. Je velikým setrvačníkem, jímž se přenáší nebeská periodicita - hvězdná vůle - automaticky na jednotlivce. Tep srdce, tok krve, oběh šťáv, pohyby střev - všechno závisí na dýchání. Stanete-li se pánem svého dechu, stanete se pánem vnitřního rytmu. To, co to znamená, se vám ujasní následující úvahou.  

Periodicita osudu:

I to, co bývá nazýváno osud, je řízeno přesnými rytmickými zákony, jejichž analogie a zdůvodnění nalezneme v celé nebeské mechanice. Hlavní roli přitom hrají určitá čísla a tak zejména čísla 7, 9, 12, ale také delší periody. Je tedy nutné, abychom svůj život rozdělili a pozorovali i tato stanoviska. Postup je následující:

V klidné chvíli si projděte v myšlenkách celý svůj dosavadní život a zjistěte co nejpřesněji data vnitřních a vnějších obratů a hlavních událostí svého života. Pak si sestavte plynulé periodické řady tím způsobem, že vždy vedle sebe napíšete sedm let svého života. Například, jsem li narozen roku 1870, napíši do první řady léta 1870 - 1876, do druhé řady 1877 - 1883, do třetí řady 1884 -1890 atd. Takto stojí pak vždy pod sebou sedmice: pod rokem 1870 stojí 1877, 1884 atd. pod rokem 1872 stojí 1879, 1886 atd. Nyní musíte probádat vztah těchto sloupců k osudu a najít vzájemné vztahy nalezených dat. Jakmile naleznete vedoucí nit, ujasní se vám, že vždy po sedmi letech se ve vašem životě vracejí jisté tendence, ať už jsou to rodinné vlivy, změny v povolání, obraty v životě apod. Poznáte, jak se nám vrací vždy staré věci v nové formě, jak se celý náš život vyvíjí, jak bych tak řekl, ve stoupající spirále a vždy vykazuje tytéž základní tony avšak ve stále vyšších oktávách a nových variacích. Stejným způsobem postupuj s číslem 9 a s jinými čísly, neboť v jednom životě má svou úlohu toto číslo a v jiném ono.

Všechno ztratit, znamená všechno nalézt.