Základní zákony hrubohmotné látky

Základní zákony hrubohmotné látky jsou čas, prostor, váha a míra, jako působení tvůrčí činnosti čtyřpólového magnetu.