Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Základní zákony hrubohmotné látky

15.05.2020

Základní zákony hrubohmotné látky jsou čas, prostor, váha a míra, jako působení tvůrčí činnosti čtyřpólového magnetu.