Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Záludnost a intriky vlastností aneb jak žít nevědomě ve lži?

27.06.2020

Dnes vám napíši dva příklady, jak jednoduše se dokáže nechat "nevědomá" bytost zmást a tudíž ovlivnit (negativními vlastnostmi) včetně celého příbuzenstva a samozřejmě nezapomene obvinit bytost čistou konající správně a dle univerzálních zákonů.

Představte si situaci, kdy jste již v seniorním/stařeckém věku a celý život jste tvrdě pracovali, máte se dobře a nepotřebujte k životu prakticky nic víc, než máte - jste soběstačná bytost, nezávislá na okolí, která se tiše a nepozorovaně snaží dosáhnout jistého postupu v duchovním světě a Magii. Samozřejmě život vás musel patřičně vychovávat posazením do určité role, kterou jste vědomě plnili. Jednou z výchovných pomůcek života jsou děti, které nám dnes a denně dávají 100ky příležitostí se nad sebou zamyslet a konat "vědomě" nikoliv osobně. Děti vyrostou a ve své podstatě je jejich povinností pomocí rodičům v jejich stáří (pomoc a pomoc je rozdíl). Tzn, máte dospělou dceru, již vdanou, s kterou máte dobrý vztah. Dcera pracuje, je zajištěná, má dostatek prostředků na slušný život, hezký dům, vůz, a spousty materialistických přebytků, které takto nevnímá, ale vy víte, že časem na to přijde každý.

Jednoho dne přijde vaše dcera za vámi s prosbou o zakoupení krásného šperku, který jí učiní ještě krásnější, je to novinka na trhu, je pouze teď v zaváděcí slevě, žádná kamarádka tento šperk nemá a další tucet argumentů proč je nutné, aby tento šperk měla, včetně překvapení manžela, kterému se také šperk líbil ale bohužel dcera už peníze nemá. Vy jako rodič můžete ve své podstatě tento šperk bez problémů zakoupit (nijak zásadně vám to nezasáhne váš rozpočet), a tudíž máte dvě možnosti:

Celou situaci zvažujete, vědomě ne osobně jako vaše dcera, jako bytost kráčející duchovní cestou a toužící po zasvěcení. Samozřejmě jste si vědomi univerzálních zákonů a také zákonů karmických. Moc dobře víte, že vaše dcera je finančně negramotná, peníze, které vydělává převyšují několikrát její náklady, pálí jí v ruce a neměla by problém ve velmi krátké době rozházet všechny své úspory včetně vašich. Tato negativní vlastnost, která jí zcela ovlivňuje a sytí se její náruživostí v utrácení, je jejím smyslům zcela skrytá, neuvědomuje si tento devastující účinek, který ji zatemnil i zdravý rozum a velmi nenasytně ovládá i její vůli. Víte, že dle univerzálních zákonů, se velmi brzy dostaví výchovný prostředek, který jí má otevřít oči, aby začala s tímto neduhem bojovat. (To jen na okraj ať máte správně posazené aktéry tohoto dění). Samozřejmě všechny vaše racionální náměty a argumenty ať si šperk koupí až po výplatě apod, shazuje hravě ze stolu a k tomuto způsobu řešení její chtivosti vás absolutně nepustí!

Nastává možnost číslo jedna: Dceři šperk koupíte i s vědomím že děláte chybu, že takto se bude ve svých "budoucích" nesnázích topit ještě déle. Také si nechcete dceru proti sobě poštvat, protože víte, jaká by byla její reakce v případě odpovědi negativní - pozor toto je již přístup osobní a ne vědomý! Dcera vás jistojistě za takový "nádherně, materialistický, osobní přístup" pochválí. Bude vás vyzdvihovat až do nebes, budete nejlepší máma na světě a také to neopomene zmínit u všech svých známých a příbuzných, jak má skvělou maminku a jaký máte, dnešní hantýrkou řečeno "super" vztah. I když víte že děláte chybu, že přijde velmi brzo znova a vy budete stejnému dilematu opakovaně čelit, protože z hlediska univerzálních zákonů jste selhali (nemluvě o tom, že její nároky se budou stupňovat a tím vás bude dostávat pod tlak ještě větší, nemluvě o faktu že s vámi manipuluje = děláte něco proti své vůli).

Chyba lávky milá Dcero, protože moc dobře víte, o co tady běží volíte možnost číslo dvě i s vědomím jaký "pravděpodobně devastující dopad" na ne pouze "váš" vztah bude tato odpověď mít.

Možnost číslo dvě: Dceři šperk nekoupíte a s vysvětlením (které dcera nebude chtít ani slyšet), že má peněz dost a stačilo by, aby jen trochu šetřila a tuto věc si mohla zakoupit sama. Že není hezké, když chce takovou věc po někom, kdo již není výdělečně činný a že by to vlastně měla být ona kdo by měl přijít s trochou do mlýna. Dceři se toto líbit nebude a začne o to více tlačit na pilu, protože její negativní vlastnost teď působí maximální silou a nechce se vzdát bezhlavě uvolněné energie, kterou se živí a která se uvolní v případě pocitu blaženosti, která vyplní celé dceřino tělo v okamžiku, kdy šperk bude držet pevně v rukou a kdy se sním bude vystavovat na obdiv všem svým známým a přátelům. Začne vás tlačit do kouta argumenty kterým nemůžete podlehnout. Když Ty jsi něco potřebovala tak to jsem ti byla dobrá viď? Když jsem ti umývala okna nebo skládala dříví, když ti chodím na nákup apod. peněz máš dost, o co ti jde? To jsi vážně tak sobecká? V životě jsi mi nic nedala, jen si tady všechno cpeš do polštáře, to si vezmeš všechno do hrobu? Po třiceti minutách výčitek, lhaní, sobeckého chování, vypočítavosti, náhlého vzkypění, zlosti, nepochopení a agrese, podloženo výhrůžkami, že až budeš něco potřebovat tak mi nevolej, naštvaná dcera opouští váš domov.

Jeden by si myslel, že tímto je celá věc ukončena, dcera časem vychladne a vše zapadne do starých kolejích, ale chyba lávky číslo dvě, a vy moc dobře víte, že tento příběh má pokračování.

Dcera dorazí domů a spustí podobné entrée i doma, nezapomene vás pomluvit, osočit vás až do morku kosti. V jednu chvíli bude vše dobré, co jste dosud učinili zapomenuto, veškerá láska, náklonnost, výchova, vzdělání, pochopení, lítost i tisíckrát váš zpráskaný hřbet, kdy jste se snažili svému dítěti dát do života maximum, to vše bude ztraceno. Dcera se nezapomene také patřičně podělit se svými přáteli jakou, že to má krkavčí matku, lakomou, vždyť já jsem po ní v životě nic nechtěla a ona takto? Neví co s penězi a takto se ke mně chová? Už pro ni nehnu ani prstem, od dnešního dne pro mě neexistuje. V podobném duchu nezapomene ani na vaše přátelé a blízké.

Všichni zúčastnění bohužel uvěří výkladu dcery, protože sami nežijí vědomě (kdy si celý příběh zváží vlastním rozumem) ale žijí osobně, stejně jako dcera, a ještě s ní budou v dané situaci sympatizovat a dají jí za pravdu. Vy ovšem víte, že jste činili správně, protože onen výchovný políček číslo jedna přišel právě od vás a moc dobře víte, že přijde další a že se celý tento kolotoč bude opakovat tak dlouho dokud nepřijde rána osudu (např. ji shoří dům), kdy se třeba vaše dcera nad sebou zamyslí a bude to právě tento den kdy své smysly na danou vášeň v astrální sféře zacílí a tímto vyzve danou vášeň k celoživotnímu boji, kde snad nakonec vstane vaše dcera jako vítěz a daná larva bude rozpuštěna do živlové podstaty elementu z kterého díky představivosti a procítění dcery vzešla.

Výsledkem může být, že budete sami, odsouzeni blízkými (v materii), ale vy moc dobře víte, že nejste sami, máte kolem sebe vyšší bytosti, s kterými trávíte čas, zachovali jste se právně a pokud má dcera "zatím" potřebu žít ve lži tak ať tak činí, protože víte, že jednoho dne i vaše dcera prozře pravdu boží a že i na ní dopadají  paprsky našeho otce - nebudete ji mít tuto událost za zlou, protože v každém spatřujete vlastnosti pozitivní, každý je má, každý má v sobě jiskru a každý je odrazem Božím.

Rozhodujte se vždy vlastní hlavou, svým rozumem, svou intuicí a vůlí, i když padesát lidí řekne že správně je za A, nemusí to být nutně pravda, žijte "vědomě" i když spousta lidí kolem nás, ani neví co to vlastně znamená............ víme to vůbec my sami?

Příklad číslo dvě:

Opět a zase budete vypadat jako ten špatný, ale opět a zase zdání klame a po určitém vysvětlení to ostatní pochopí a dají vám za pravdu, ale takové vysvětlení ne vždy dostanete na zlatém podnose (jako teď), a proto je zapotřebí se zamyslet "vědomě" než učiníte závěr, rozrazíte dveře a ukážete na "špatného prstem".

Zkusím to trochu zkrátit.

Představte si, že jste duchovně činní, již pár let žijete vědomě, asketicky, meditujete, cvičíte snažíte se vyrovnávat negativní činy pozitivními, každý den se snažíte tvrdou introspekcí očisťovat vaší duši a tím zušlechťovat své tělo mentální (ducha) a i vaše uvažování jde cestou univerzálních zákonů, které vám byli odměnou za vaši píli ukázány a vy jste měli tu čest dojít k poznání ať už vlastní praxí, či teoreticky četbou literatury, či životními zkušenostmi a kopanci - to vše se při dosažení konce hmotného života , na astrální pláni, počítá.

Máte relativně produktivní věk, ženu, rodinu (v překladu to znamená stovky příležitostí denně jak se zdokonalit). Samozřejmě celá rodina o vašich cvičeních (ne konkrétních) ví, protože pokud máte něco dělat efektivně ne vždy se to dá schovat a čekat na správnou konstelaci hvězd.

Jednoho dne přijdete z práce a vaše paní má návštěvu. Slušně pozdravíte a věnujete se svým věcem, když tu najednou se návštěva zeptá (tonem zvědavosti) že vaše paní říkala, že každý den meditujete a proč to teda děláte a jestli si myslíte že existuje Bůh, a že když teda budu meditovat tak se budu mít lépe? To vše s patřičnou grimasou opovrhování, zvědavosti a výsměchu v jednom, při rotaci červeného vína ve sklenici. Samozřejmě s takovým člověkem, který není zjevně vyzrálý ani na tolik, aby pro něj "nepochopitelnou a směšnou činnost" aspoň neopovrhoval, nemáme samozřejmě chuť se vůbec bavit. Co více, od určitého stupně zasvěcení není ani radno určité věci vyzrazovat (již od druhého stupně magického výcviku je velmi trénovaná vlastnost mlčenlivosti), takže v této situaci, kterou přirovnává i náš Mistr František Bardon jako házení perel sviním, velmi v klidu a s rozvahou využijte negativní vlastnost lhaní a celou záležitost velmi rychle házíte do autu s komentářem, že se vaší paní asi něco zdálo, že nemeditujete a nevíte na co se vás daná osoba vůbec ptá (uctivě poděkujete za dotaz a odcházíte do jiné části domu).

Tato vaše reakce,je z univerzálního hlediska správná, bude samozřejmě osobně žijícími bytostmi po zásluze odměněna. Za prvé, jste ze své ženy udělali lháře jak ji to její "kamarádka" dá patřičně najevo, že proč si vymýšlí takové věci, když muž zjevně nic takového nepraktikuje, načež žena se bude bránit a osočí vás ze lži v prvním kole směrem ke kamarádce, a v druhém kole až kamarádka odejde, jistě nezapomene na konfrontaci s vámi, že co to jako mělo znamenat? a proč kamarádce nemůžete něco říct? jak ona teď přední vypadá, jako lhářka, navíc jste jí zesměšnili a měli by jste se omluvit apod.. A za vše můžete vy a samozřejmě není vhodnějšího času vám vyčíst zpětně všechny negativní události od pyramid až po současnost. Jeden by řekl vinen, a jste ten nejhorší v celé ulici, protože všichni normální manželé přece s návštěvami cvrlikají a řeší běžné životní věci posílení alkoholem.

Opět se vám může stát, že se s vámi nikdo nebude bavit - kamarádka si samozřejmě toto fopá nenechá pro sebe a velmi brzo se vaše žena dostane do hledáčku ostatních "kamarádek" s kým že to žije apod, načež příčina a důsledek na sebe nenechá dlouho čekat a budete to mít doma na talíři.

Z univerzálního hlediska jste opět jednali správně, vědomě, střežili jste poznání tajemství Tetragramatonu před nepovolanými osobami, které ještě nedošli do fáze aby se tímto zabývali, pro vás to byl test mlčenlivosti v kterém jste obstáli - a další testy následné v domácnosti které přijdou. A stejně jako v příkladu výše je vám úplně jedno, jestli se s vámi někdo bude bavit nebo ne, protože vy sami nejste a moc dobře víte, že hrubohmotný svět, po kterém musíme chodit je zde jen proto, abychom co nejvíce očistili svou duši a tím zušlechtili svého ducha. Jsme na tomto světě jako budižkničemu a slaboši, kteří musí absolvovat cestu strasti a bolesti, abychom pochopili (jak jinak než slaboch, nazvat někoho kdo denně podléhá negativním vlastnostem?). Nebojte se chránit sebe a vám odhalena tajemství použitím negativních vlastností - používat musíme všechny vlastnosti pozitivní i negativní (obé jsou absolutně čisté a výchovné, není špatná vlastnost a dobrá vlastnost), ale používat vědomě když mi chceme (pro vyšší dobro) a ne když nás ony sami svévolně ovládají, toto je veliký rozdíl, v kterém musíme mít jako hermetici/mágové jasno.

My ve lži nežijme, známe Boží pravdu a univerzální zákony, také víme, co je našim cílem v tomto životě a dle toto taky stůj co stůj postupujeme. Víme, že lidé, kteří nemají danou vlastnost (která je v dané situaci aktivována) v rovnováze musí nutně mít zkreslený názor na danou věc, protože je daný živel, který danou vlastnost ať už díky své plusové či minusové polaritě ovládá - rozhodně se nejedná o závěr jejich vědomí, ale podvědomí! A s vědomím tohoto univerzálního zákona, univerzálního zákona absolutní pravdy, projdeme každou zkouškou i kdybychom čelili tisícinásobné přesile v opozici!

Děkuji Mistře...