Zbrklost při práci a při veškeré činnosti

11.06.2021

Motto: Zbrklost vždy přináší špatné výsledky

Tato vlastnost se nejvíce projevuje u lidí horkokrevných, nenávistných, zaslepených různými vášněmi a žádostmi, dále u těch, kteří přehlížejí své chyby, nehledíce na kvalitu své práce a svého jednání vůbec. Je to známka jejich duševní potrhlosti, ve které se libují, neboť rychle nebo co nejrychleji vše udělají, zpracují a pak si po vypětí svých sil, které k takovému úkolu nezbytně potřebují, náležitě odpočinou, nebo jsou tak značně vyčerpáni, že nemohou dále ani normálně myslet, pracovat a podobně. A zde platí staré ale osvědčené přísloví: Kdo pospíchá, má si sednout! Nebo: Kdo pomalu jde, nejdál dojde. To však neznamená, že by měl někdo pracovat pomaleji než normálně - má pracovat v mezích svých možností a bez chyby, jak to dovede. Pracujeme tedy podle svých sil a schopností pilně, poctivě, vytrvale a nepřetržitě. 

Práce kvapná málo platná - to nás jasně poučuje o tom, jak máme pracovat, abychom se při práci co nejméně unavili, nevyčerpávali přespříliš své síly a tak se každodenně nadmíru neoslabovali. Správně konaná práce nám vždy přináší určité posilnění, uspokojení nad jejím výsledkem při poměrně mírné únavě, a my ji proto vždy konáme s radostí.

Kdo pracuje zbrkle, ten se velmi vyčerpává, práce jej netěší, koná ji jen kvůli vlastní obživě a při tom nepřihlíží k její kvalitě a zevní hodnotě, která poctivého člověka těší. Každopádně je vždy lepší kvalitní práce než kvantitativní. Solidní, kvalitní výsledky práce musí uspokojit každého rozumného i náročného člověka, kdežto ze zbrklé práce vycházejí výsledky pochybné, nekvalitní, neuspokojující, budící odpor a antipatii. Ve skutečnosti jsou to znaky vlastností, které se přenášejí z dotyčných lidí, pracovníků na plody jejich práce, ať již ve světě duchovním, astrálním či hmotném. Z hermetického stanoviska můžeme také říci, že zbrklé jednání je vlastně nesouvislé a rychle jednání - přerušování normálního průběhu práce v myšlení, cítění, co do vývoje práce jakéhokoliv druhu, což nakonec přináší kostrbatý, neúhledný, neucelený a tím i neplynulý a disharmonický obraz plodu zmíněné práce. 

Proto pracujeme podle předem pečlivě připraveného plánu plynule, harmonicky, nic nevynecháváme, každý článek dobře spojujeme, do práce vkládáme i cit, barvitost náplně, stabilitu, trvanlivost, úhlednost, účelnost a jiné důležité prvky tak, aby naše dílo bylo skutečně korunováno dobrým výsledkem a aby se každému líbilo.