Zbrklost

04.09.2021

Motto: Zbrklost je naše velká brzda ve všem, kde se vyskytuje

Čím rychleji kdo pracuje, tím pomaleji dochází ke svému cíli, k výsledkům své práce a úsilí, neboť v ukvapené práci jsou vždy určité trhliny následkem horečného úsilí, aby výsledku bylo dosaženo co nejdříve. Můžeme také dodat, že práce kvapná je málo platná, avšak na druhé straně nám otevírá jasné poznání, že jejím pravým opakem dosáhneme mnohem dříve a bezpečněji svého vytouženého cíle, výsledku své práce.

Při nedovolené rychlosti, s jakou hodláme dosáhnout svého cíle, vznikají vždy mezery, nedokonalosti, méněcennosti v našem podnikání, protože nemůžeme současně s myšlenkovými a citovými představami stačit s hmotným prováděním našich úkolů, které musí být realizovány v časovém, prostorovém a citovém souladu. S tím, co právě tvoříme, realizujeme, nesmíme nikdy předbíhat - ani myšlenkově, ani citově. A naopak: bez příslušného myšlenkového, prostorového, citového pojetí zase nesmíme pracovat napřed, a to snad ani mechanicky. 

Všechny složky naší tvůrčí činnosti do sebe musí zapadat jako kolečka v hodinkách tj. časově, prostorově, citově a myšlenkově. Dílo zbrkle zpracované je vždy vadné, chybné, špatné, nepromyšlené a musí být potom stále opravováno, doplňováno, a nakonec je vůbec neúnosné, tj. nevyhovuje svému účelu. Je tedy neužitečné. 

Nadarmo se neříká, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Proto čím promyšleněji, důkladněji a pomaleji budeme pracovat na svém zvláště důležitém díle, tím spíše dosáhneme svého cíle a tím lépe se nám je posléze podaří vytvořit. Neboť při zbrklém počínání nám vždy ujde něco, co naše dílo potřebuje, aby bylo co nejlepší a nejdokonalejší, projevují se v něm mezery, nedokonalosti, slabosti atd. Kdežto dílo konané v souladu všech složek, jež se na díle podílejí, je tím dokonalejší, čím pomaleji a důkladněji se stavíme již od samého základu. Při této stavbě samozřejmě nesmíme vynechat nic, co by je znehodnotilo, čím by se drobilo, například nesouvislosti atd., a tak na něm souvisle a nepřerušovaně pracujeme až do jeho ukončení. 

Zbrklost  je také veliké a nesouvislé plýtvání silami, které přijdou nazmar, nevedou k cíli, neboť nedokonalé dílo musí být buď stále opravováno, doplňováno, anebo odhozeno jako naprosto špatné, zbytečné a místo něho musíme stavět dílo nové a lepší, jestliže jsme si ovšem vzali z dřívějšího postupu své práce dobrý příklad tj. abychom se příště vyvarovali veškeré zbrklosti a pracovali pomalu, důsledně a s rozmyslem. V takovém případě nám i ta naše zbrklost posloužila a dovedla nás k poznání, jak máme správně a poctivě pracovat na kterémkoliv našem díle.