Zbytečné odříkání

31.03.2021

Univerzální Prozřetelnost nám dává k dispozici vše, co stvořila, abychom všeho stvořeného využili ke svému prospěchu, k užitku, ke své radosti a hlavně ke zušlechtění svého ducha, duše a těla. Proto si někdy zbytečně odříkáme něco, co můžeme s klidem používat a radovat se z toho. Jen musíme být opatrní na to, co nám prospívá a co škodí. Něco jiného je, když si stanovíme askezi tj.  že se dobrovolně odřekneme například kouření nebo pití lihovin na určitou dobu, abychom dokázali, že nejsme závislí ani na těchto v nás hluboce zakořeněných zvycích, vášních. Naprosto zbytečné je však odříkání se určitého druhu potravin, například masa, z neodůvodněných příčin, že nám maso škodí, protože maso je z nečistých zvířat, k níž máme antipatii, a také proto, že jsme vegetariáni. Maso nám nikdy neuškodí, pokud jsme zdraví, a jen po dobu určitých nemocí a podle lékařského doporučení se můžeme na určitou dobu zdržet požívání masa. Příroda maso poskytuje v plné míře, a že je maso velmi výživnou potravou, je jistě každému známo. 

Také kněží určitých církví převzali do svého kněžského stavu povinnost zachovávat celibát. Z hermetického hlediska je to naprosto zbytečná askeze, která člověku mnohem více uškodí než prospěje. I v tomto ohledu dává Příroda člověku plně a právem pohlavně se vyžít a nikoho z toho nevylučuje. Je to vůbec nepřirozený protizákonný stav příčí se univerzálním zákonům. Kdo však tento stav opravdově a dobrovolně převzal jako podmínku a povinnost ve svém povolání a tuto askezi poctivě dodržuje, bude za tuto askezi odměněn jiným způsobem, třeba silnou vůlí, nadáním, láskou k Bohu, poznáváním sebe sama a podobným způsobem. Víme, že tuto nevyužitou energii, která je obsažena ve spermatu každého člověka, můžeme proměnit v sílu vůle a v životní sílu, zdraví. Jinak kněz nedodržující celibát se tím nedopouští žádné chyby z hlediska univerzálních zákonů. 

Pokládáme za zbytečné odříkání se všeho, pokud by taková askeze působila jako újma na zdraví, na našem duchovním a duševním vývoji a pokud by zbytečně snižovala naší životní úroveň. Příklad: Šetříme příliš mnoho na zbytečně drahou věc, kterou tak nutně nepotřebujeme a nebo ji nepotřebujeme vůbec. Například šetříme na auto, na motocykl, na dům, na věno svých dětí a při tom si ujímáme na jídle, na ošacení, na kulturní účasti, protože náš měsíční plat je příliš malý, než abychom si z něho mohli pořídit vše, co si přejeme, a abychom při tom mohli ještě slušně žít. Taková diference se potom musí někde projevit, buďto v újmě na zdraví, nebo v neúspěchu našeho plánu, v šetření. 

Nejvíce se zbytečného a škodlivého odříkání dopouštějí lidé, kteří chtějí nesprávnou askezí dosáhnout ovládání hmotného těla třeba pro mystické účely. Tímto způsobem si zbytečně ničí zdraví a výsledek této askeze je velice pochybný, protož tělo se nedá zvládnout žádnou tělesnou askezí, ale pouze ovládáním veškerých vášní a negativních (pasivních) vlastností. Proti této negativní (pasivní) vlastnosti bojujeme správnou askezí, která záleží na tom, že si na určitý čas odříkáme ty vášně, zlozvyky a vůbec všechny radostné koníčky, také divadlo, kino, nějakou tu rozkoš a podobné tělesné kratochvíle, ale jen k tomu účelu, abychom sami sobě dokázali, že jsme schopni si pevnou vůlí takovou věc dobrovolně odříci, a tím zároveň že dovedeme ovládat příslušnou pozitivní (aktivní) nebo negativní (pasivní) vlastnost, vášeň a touhu své povahy.