Zbytečné pokoušení se o rozřešení věci, tajemství, na než podle stupně svého vývoje dosud nestačíme

08.09.2020

Občas se zahloubáme do řešení hlubších nebo dokonce hlubokých tajemství, mystérií a nemůžeme dojít ke správnému rozluštění, závěru, protože nejsme pro tyto hluboké pravdy dosud zralí. Jako začíná dítě ve škole chápat všechny věci postupně a systematicky od nejnižších stupňů učební látky, pokračuje nepřetržitě v poznávání složitějších a vyšších problémů, až se dostává k vrcholným poznatkům, tak také žáci magie postupují správně od nejnižšího stupně, pak nepřetržitě postupně dále, výš a výše, až se dostanou na stupeň nejvyšší, k němuž jsou ovšem zralí za předpokladu, že nic sebemenšího, důležitějšího nevynechali, všechnu látku řádně teoreticky a prakticky absolvovali a sami se přesvědčili o svém správném postupu. Pak teprve mohou v hluboké a upřímné pokoře přistoupit i k řešení nejvyšších mystérií a budou v tomto směru mít jisté úspěchy.

Prakticky řečeno, žák prvního stupně nemůže řešit úkoly, které jsou předepsány ve stupni desátém, protože je nemůže pochopit, nemaje k tomu předběžné vzdělání a praxi. Víme jasně že magická věda je nejvyšší duchovní vědou, jež vůbec existuje. Proto není tak snadné řešit některé úkoly, problémy, bez předběžné náležité průpravy, nauky a praxe.

Stávají se případy, že žák, který na tyto věci není náležitě připraven, ale již k takovému problému dospěl dost blízko, má snad podle svého osobního názoru úspěchy, avšak dobrým rozborem se ukáže, že tyto jeho úspěchy nejsou skutečné, ale pouze zdánlivé, klamné. V takovém případě má ještě štěstí, že na svůj omyl přichází včas a bere si z této chyby ponaučení pro svůj příští postup. Nelze tedy nic předbíhat, všeho lze dosáhnout jen postupným a souvislým nácvikem, poznáváním, budováním od základu až po střechu, a proto nelze nic uspěchat či přeskočit. Jinak se octneme na šikmé ploše a myslné přeludy nás jistě jednou strhnou do propasti, ze které se již velmi těžko dostaneme. Proto buďme v této věci nadevše opatrní a upřímní. 

Také v zevním fyzickém životě se setkáváme s lidmi majícími určité zdánlivé předpoklady pro vyřešení některých dosud neznámých věcí, třeba v oboru vynálezů, techniky, chemie, vědy, umění a podobně, ale nakonec se v těchto svých marných pokusech utopí, protože nemají předběžné správné předpoklady, tj, vzdělání a praxi, a jejich vědomí není dosud tak dalece vyvinuto, zralé, aby přijalo základní ideu takového vynálezu v myšlenkové formě, kterou by mohli uskutečnit v hmotném světě. Nemohou tudíž stavět velké věci na nízkých základech, na nedostatečných předpokladech, z nichž vycházejí. 

Správná zásada je, že nejvyššího Cíle dosahujeme pomalu, ale bezpečně na základě svého postupného, nikde nepřerušeného vývoje od nejnižšího k nejvyššímu.