Zdravé úvahy, zdravý rozum

23.06.2021

Kdo má zdravý rozum, má také zralé úvahy. Je to určitá intelektuální vyrovnanost, která má značný vliv na chápaní obsahu našich myšlenek, na poznávání jejich užitečnosti nebo škodlivosti. Také pocitová stránka a subjektivní představy jsou zde těžištěm pozornosti zdravého rozumu, který je zpracovává svým způsobem a vytváří si o nich zdravé úsudky. Vždy je správné a namístě, převládá-li rozum nad city, které se mnohdy bouří a vzpírají se proti naší vůli: kdybychom měli slabou vůli, náš rozum by na ně již nestačil. Proto se snažíme udržovat si své city pod vůlí a svým zdravým rozumem poznávat jejich škodlivost nebo užitečnost. Citová stránka naší povahy nám nikdy nesmí přerůst přes hlavu, neboť bychom se dostali do vleku citových vášní, které by nás jistě připravily o zdravý rozum a pevnou vůli, o zdraví, a nakonec jim zcela podlehli. Stali bychom se jejich hříčkami, obětí. Takové vážné případy si v našem okolí můžeme snadno ověřit u mnoha lidí trpících vypěstovanými negativními (pasivními) vlastnostmi, vášněmi, aniž si to tito lidé uvědomují. Jsou jen k politování, ale ve skutečnosti si tento svůj neutěšený stav přivodili jen oni sami. Na druhého si nesmí stěžovat.

Proto je velmi důležité mít v této věci správné poznání, zdravý rozum a následkem toto také vlastní zdravé úvahy, které rozumnému člověku brání, aby neudělal něco nepředloženého, aby se nikdy nenechal strhnout citovou povahou, špatnými názory, přehnanostmi a nerozvážností. Kdyby tyto zde popsané zdravé úvahy a zdravý rozum převládaly a byly používány také v mezinárodní politice, zabránilo by se tím nevraživosti mezi jednotlivými národy a dokonce i válkám. Neboť zhoubnou válku může vyvolat jen úžasná sobeckost vládnoucích kruhů, zřejmě k posílení své moci a bohatství na úkor druhých národů, které mají pro tyto kruté sobecké zájmy přinést velké oběti na životech a na majetku. Jdeme-li však hlouběji, musíme uznat, že války se jako následky skoro nespočetných příčin musí dostavit a nikdo na světě jim nemůže zabránit. Kdyby však největší část lidstva uvažovala o pravých příčinách zhoubných válek, které existují již od nepaměti, došla by ke správnému závěru, že každému člověku je především třeba zbavit se co nejvíce zhoubného sobectví, které v něm převládá po celý život a zapříčiňuje mu trpký, ba mnohdy nešťastný život. 

V zaslepeném sobectví, všestranně prožívaném, nemůže žádný člověk odkrýt pravé jádro své osobnosti a opravdu poznávat, kdo vlastně je a co všechno dobrého a šlechetného by mohl dokázat, kdyby nebyl zaslepeně sobecký a měl zdravý rozum i zdravé úvahy. Leč k tomuto nadprůměrnému stavu docházejí zatím jen ojedinělí lidé a největší část lidstva stále tone ve svých hmotných zájmech, na než vynakládá veškeré úsilí, jen aby si je uchránila a zlepšila. Výsledek tohoto úsilí je ovšem zcela opačný, neboť vše hmotné je pouze dočasné a je určeno jen jako prostředek k dočasnému životu, k sebepoznávání nebo k dlouhodobému utrpení, podle následků dříve vytvořených příčin. 

O tom všem musí každý člověk rozumně uvažovat a podle toho si upravit svůj život. To je však vůle každého jednotlivce se zdravým rozumem. 

Děkuji Mistře...