Zdraví, uzdravování magickými, vesmírnými prostředky

22.02.2021

Zdraví je veliký poklad člověka. Kdo chce však docílit dokonalého zdraví, musí se co nejdříve věnovat svým vlastnostem, které mají největší a podstatný vliv na jeho zdraví a na jeho duchovní a duševní vývoj, neboť zdraví a magická rovnováha spolu úzce souvisí. Bez živlové, magické rovnováhy nemůže být ani absolutní zdraví. Proto dokonalé zdraví zcela závisí na našem osudu, který si sami tvoříme, pěstujeme ho svými myšlenkami, pocity, stavy a činy, jež se automaticky přenášejí jako plus nebo jako minus do našeho světa Příčin. Tak se stále doplňují, respektive vyrovnávají se nebo převažují k naší újmě. 

To vše záleží na naší vůli, tvořící základ charakteru. Základ absolutního zdraví tedy musíme hledat v absolutně rovnovážném, vyrovnaném působení všech čtyř živlů ve všech úrovních naší bytosti. Menší výkyvy nemají podstatný vliv na ohrožení zdraví. Je-li však některý živel v nás příliš vyvinutý na úkor živlu druhého, stává se opravdu nebezpečím pro naše zdraví. Projeví-li se v nás vážná nemoc, konstatujeme již jen zhoubný účinek příliš vychýleného živlu. Jsme-li v tomto směru odborníky, můžeme si opatřit takové léky, které účinně působí na kořen naší nemoci svou zvláště upravenou strukturou, to znamená, že lék který používáme proti určité nemoci, je naplněn převážně univerzálním živlem, který ruší, ničí zkázonosné účinky silně převládajícího živlu v našem hmotném a astrálním těle. Přibližně můžeme říci, že menší nemoci odpovídají menším a slabším výkyvům živlové rovnováhy. Zhoubnější a nebezpečné nemoci jsou již výsledkem větších a velkých výkyvů magické rovnováhy. 

Proto: abychom si udrželi stálé a jadrné zdraví, snažme se ze všech sil o získání naprosté živlové rovnováhy, která je základem absolutního zdraví a současně i základem chrámu Šalamounova. Tento chrám Šalamounův si budujeme jedině na hmotné úrovni, která skrývá všechny podmínky k jeho výstavbě. 

K absolutnímu zdraví počítáme rovnovážné působení všech univerzálních živlů ve všech úrovních. 

Dobrý lékař hledá vždy pravou příčinu nemoci, a když ji pozná, bojuje proti ní všemi účinnými prostředky. Našim nejlepším prostředkem je ovšem náš věčný Duch, který sám lečí a uzdravuje obě schránky, v nichž přebývá tj. hmotné a astrální tělo. Automaticky odstraňuje každou poruchu. To, co je nad jeho síly v jeho vývoji, to však odstranit nemůže, ale v každém případě člověka varuje hlasem svědomí, intuice, inspirace, vědomí, co je pro něj škodlivé a jak má proti nemoci zakročit, aby jí nepodlehl. 

O magickém léčení jsou napsány celé knihy mnoha moudrých autorů. Nemoci mohou být člověku kladeny také jako překážky, a to velmi mocné, na jeho cestě do Věčnosti. V takovém případě jsou tyto překážky úměrné jeho silám, tak aby je mohl svou vůlí a různými magickými prostředky překonat.

Zdraví -metody léčení