Zdrženlivost

29.12.2020

Člověk, který není horkokrevný, prudký, který si napřed vše dobře rozváží: nežli něco podnikne, je zdrženlivý. Zvláště významně se tato vlastnost projevuje v případech, kdy se právem zdržujeme jakéhokoliv úsudku, výroku o věci, záležitosti, o někom proto, abychom někoho neodsuzovali, nikomu neublížili a nevměšovali se do jeho záležitostí, po kterých nám vůbec nic není. Zdrženliví jsme však také všude tam, kde cítíme, že bychom mohli překročit hranici, míru střídmosti, dovolené možnosti slušného chování, hranici rozdávání, štědrosti, mírnosti. 

Také v přijímaní jsme zvláště zdrženliví, abychom nikdy nepřijímali něco, co nám škodí, jako jsou například myšlenky, pocity, stavy, názory, ideje - to vše nejdříve podrobíme vlastní úvaze a rozboru, nežli se pro takovou věc, ideu, myšlenku a podobně rozhodneme. Ovšem tam, kde o věci, myšlenkách, stavech či pocitech seznáme, že jsou nám prospěšné, že patří k našemu životu, k naší šlechetnosti, se rozhodujeme okamžitě. 

Zdrženlivost je na místě všude tam, kde jsme vyzváni, abychom se okamžitě rozhodli pro něco třeba pochybného, nejasného, kde jsme pozváni, abychom se zúčastnili něčeho, k čemu nemáme důvěru, sympatii, co poznáváme spíše jako škodlivé nežli užitečné. Zdrženlivost nám zajišťuje jistou, že se nedopustíme zbytečných chyb a omylů, nesmyslů, přestřelků, jimiž bychom svůj charakter zhoršili, ohrožovali. Zdrženlivost při různých vášních je již sama o sobě naším dobrým pomocníkem při jejich ovládání a překonávání. 

Jsme také zdrženliví v jistých choulostivých případech - v řeči. Zejména v úsudcích spíše zachováváme mlčení tím,  že odvracíme pozornost od předmětu pro nás choulostivého a třeba i s velkou výřečností přejdeme na jiné pole jednání. To je také umění pravého mága a kus jeho mlčení. Také zdrženlivost v lásce je namístě a přináší dám dobré výsledky, neboť tím vzácnějšími se stáváme. Láska, která si libuje pouze v zevních výrazech, je povrchní, vzplane jako sláma a brzy zhasne, nemá dlouhé trvání. Určitou zdrženlivostí ji udržujeme ve stálém napětí, které se projevuje ve šlechetné touze. 

Zdrženlivostí si zajišťujeme všeobecnou střídmost a mírnost a ona nás tak chrání před překvapujícím působením negativních (pasivních) vlastností, které pak můžeme snáze překonávat, bránit se proti nim a nakonec je ovládat. Všeobecně zdrženliví lidé jsou na tom vždy lépe, protože se do ničeho zbytečně nepletou  a naopak si berou dobré ponaučení od těch lidí, kteří jsou příliš horkokrevní, unáhlení a bez rozmýšlení přijímají věci, názory, dary, atd., které jim později škodí. 

Znajíce zákony karmy, vždy se zdržíme jakékoliv poznámky, která by se nevhodným způsobem dotýkala kohokoliv v jeho osudových záležitostech. V tomto směru zachováváme naprostou zdrženlivost, jež nás v takovém případě chrání před zlými následky.

Svou zdrženlivostí na pravém místě dokazujeme, že jsme na dobré cestě k dosažení živlové rovnováhy. Někteří lidé jsou právem zdrženliví vůči všemu, co nemohou svým rozumem a ostatními smysly správně pochopit a k čemu nemají důvěru, na co ještě nejsou zralí a k čemu mají antipatii. Ovšemže zdrženlivost se projevuje také u lidí sobeckých, kteří jsou z určitých vypočítavých sobeckých důvodů zdrženlivý vůči tomu, co by snad prospívalo druhým, ale oni by z toho neměli žádný užitek. 

Jak shledáváme, zdrženlivost může být používána jak pro účely šlechetné, tak pro účely sobecké, nešlechetné. Vždy záleží na hlavním motivu příčiny, který si pro ten který případ, účel tvoříme.