Zemdlenost

30.11.2020

Jsme-li vyčerpáni nějakou fyzickou prací, jsme zemdleni, vysíleni. Ale to je zdravá zemdlenost. Potřebujeme jen trochu dobrého odpočinku, třeba i spánku, jídla a budeme svěžejší. Odpočinek a jídlo nás posílí. Jiná je zemdlenost způsobená nemocí. Zde nepomůže nic jiného než vyléčit nemoc. Léčíme se normálně a pomáháme si také autosugescí "jsem zdráv" nebo transplantací, tj., přenášíme zárodek, příčinu nemoci ze svého nemocného těla na věc zdravou a silnější, například do stromu, do vody apod. Až odstraníme nemoc, tj., pravou příčinu zemdlenosti, nabudeme zase svěží životní síly.

Zemdlenost se dostavuje také po dlouhé cestě, zvláště za parného letního dne a neseme-li současně nějaké těžší břímě. I tuto zemdlenost odstraníme zdravým odpočinkem, čerstvou vodou, eventuálně jídlem. Někdy pracujeme dlouho do noci a tím neprávem odebíráme hmotnému, astrálnímu a duchovnímu tělu patřičný spánek, odpočinek. Děláme-li to velmi často, pociťujeme velkou únavu, která se pomalu, ale jistě stupňuje, až dojde k úplnému vyčerpání našich životních sil ve všech úrovních. Pak na to doplatíme třeba nervovým zhroucením a dlouhotrvající ochablostí.

Duchovní práce je mnohdy více vyčerpávající nežli práce fyzická. Dostávší se zemdlenost se projevuje nejúčinněji ospalostí, kdy si celý náš oraganismus žádá zdravý odpočinek. Pomáháme-li si požíváním zrnkové kávy, překonáváme zatím ospalost, ale kofein osvěžující srdce a nervy má také škodlivou vlastnost, neboť je to do určité míry jed, který srdce a nervy současně otravuje. To je jen východisko z nouze. Tím se naše tělo neposílí, ale jen na určitou dobu osvěží, vzpruží, ale potom se dostaví mnohem silnější únava zhoršená kofeinem, jenž rozrušuje spánek. 

Jsme-li umdleni, neprovádíme cvičení,  protože nemáme tolik životních sil, abychom zamyšlená cvičení mohli normálně a s úspěchem absolvovat. Proto si napřed řádně odpočineme a pak teprve cvičíme. Ve dne zemdlenost nejlépe odstraníme, lehneme-li si na čtvrt hodiny na pohovku, uvolníme všechny svaly, které si přitom představujeme těžké jako olovo, na nic nemyslíme, přicházející myšlenky zničíme a v tomto negativním stavu zůstaneme nerušeně až do konce odpočinku. Správným dýcháním čerstvého vzduchu, odpočinkem a normální činností všech živlů v celém organismu si velmi posílíme životní sílu ve všech úrovních a zvláště také nervy a srdce, takže jsme opět schopni vykonávat jakoukoliv přiměřenou práci, cvičení.