Žhavost

09.07.2021

Žhavost je vlastnost univerzálního živlu oheň. Tato vlastnost se projevuje její silou jako aspekt živlu oheň v astrální a ve hmotné úrovni. Slunce, zdroj hmotného tepla a světla, nejlépe vyjadřuje svou žhavost paprsky, kterým jsme vystaveni například na Sahaře nebo na rovníku. V astrální úrovni je to vlastnost člověka, v němž značně převládá živel ohně. Projevuje se třeba žhavou touhou po dosažení nejvyššího Cíle, po všem, co k tomuto cíli směřuje, po cvičení, po dobrých skutcích, po docílení živlové rovnováhy, po určitém druhu umění. Také do své práce a do veškeré činnosti vkládá žhavou touhu po dobrém výsledku a úspěchu. Tato jeho vlastnost snadno překonává všechny obtíže a překážky, jež se mu stavějí do cesty, neboť je nabita silnou dynamidou, touhou po všem dobrém, co jemu a jeho bližním přináší veliký společný užitek. Je to nesobecká, silně pozitivní (aktivní) vlastnost, zušlechťující charakter každého člověka, který ji má. Poznáváme ji také ve žhavé lásce k nejvyššímu Ideálu a ke všemu stvořenému. Takový člověk však svou žhavost nevyjadřuje otevřeně a neprofanuje ji před nepovolanými osobami, ale pečlivě ji skrývá ve svém nitru, v duši, a jen z jeho skutků, pokud je můžeme sledovat, soudíme, jako velikou a žahavou láskou je naplněn. Musíme však připomenout, že tuto pozitivní (aktivní) vlastnost má vždy, všude a ve všem pod svou kontrolou, tj. pod svou vlastní vůlí, neboť jinak by jej tato vlastnost vychýlila z rovnováhy. 

Jinak je tomu u člověka, jenž svou žhavost neovládá. Podlehne ji skoro při každé příležitosti. Projevuje se zejména v sexuální lásce, v touze po bohatství, po moci, po slávě a v podobných negativních (pasivních) vášních a výstřednostech.

Žhavost používaná jedině v dobrém smyslu není dána každému. Je to opravdu velmi vzácná vlastnost a její majitel ji pečlivě ukrývá před veřejností, aby ji nikde zbytečně neprofanoval. Pravou a nadevše jemnou upřímnou žhavost musíme prožívat celou svou duší. Její stav nelze vyjádřit ani popsat. Tuto vlastnost mohou jasně poznávat a vědomě prožívat jen zasvěcení lidé. A naopak nezasvěcený člověk takovou vlastnost nemůže pochopit ani jasně poznat, protože mu schází intuice a poznání sebe sama. Žhavost jsme si buď přinesli z minulých životů a je nám vrozena, nebo si ji můžeme vypěstovat silnou a upřímnou touhou po svých nejvyšších ideálech, o které bojujeme a za každou cenu jich chceme dosáhnout. Stupeň žhavosti je její síla čili kvantita.