Živlová rovnováha

11.11.2019

Jak jsem zmínil v předchozím článku živlová rovnováha je nezbytně nutná ne jen pro naše zdraví, ale také pro náš další magický vývoj. Práci živlů ve všech našich tělech je potřeba dostat do vyrovnanosti (tělo hmotné, astrální, mentální), bez živlové rovnováhy není dalšího postupu ani zdraví. Ještě je nutno podotknout, že je potřeba se starat o všechny tři těla souběžně, protože jde o spojené nádoby - příklad onemocnění mladého sportovce (dejme tomu mladý nadějný fotbalista podlehne infarktu při fotbalovém zápase, takové klišé a jako příklad postačí). Jak je možné, že někdo kdo se stará každý den o své hrubohmotné tělo s největší péči podlehne? (rovnou napíšu, že dědičnost neexistuje - mohu rozepsat v dalším článku). Fotbalista má hlídanou kondici, stravu, fyzio, masáže, resonance, sauny, denně se o něj stará 20 lidí a stejně podlehne. Ano hrubohmotně má takový člověk 100% péči a tým lidí kolem, ale nikdo se nepozastaví nad tím, že takovou bytost denně spalují negativní vlastnosti kterým podléhá, jsou to vášně/stíny/fantomové/vampýři sající jeho energii z astrální sféry a rozhasující jeho živlovou rovnováhu (tuto kapitolu mohu později pospat zvlášť) tzn, příčinou konce jeho existence se v podstatě stala jeho duše (astrální tělo) a proto je nutné pokud chceme docílit živlové rovnováhy bojovat současně na všech třech frontách, protože jedno bez druhého nelze. 

Hrubohmotné tělo - je potřeba žít vědomě, zdravě, sportovat, čistit pory těla (mají funkci dýchací a vylučovací), vést ranní gymnastiku, otužovat tělo (to jsou všechny předpoklady pro zdravé tělo) a jak se říká lidově ve zdravém těle, zdravý duch. Zdravý rozum v tomto postačí, protože pokud žijeme vědomě tak víme že všeho moc škodí (tuky, alkohol, cukry, apod).

Astrální tělo - nejdůležitější v tomto bodu je rovnováha vlastností (pozitivních či negativních), která na nás každý den působí. Základních vlastností je 491 a všechny spadají pod určité živly. Pokud nás denně nutí nějaká vlastnost (útoky jsou astrální, mentální, čí hmotné) jí projevovat tak takovéto projevování jde na úkor živlové rovnováhy a samozřejmě pokud se například denně vztekáme roste nám v našem těle živel ohně, který poté jelikož v těle převyšuje, resultuje v různá onemocnění viz náš příklad fotbalisty který kradl, podváděl, vztekal se, lhal, byl nevěrný, neradoval se ze života, nedával lásku všemu stvořenému apod, ve finále odešel v takto v mladém věku (pomineme li karmický účinek). To znamená že naše chovaní (jak moc se necháváme ovládat vlastnostmi) má zásadní vliv na naše zdraví hmotného těla. (více se o tomto rozepíšu v jiné kapitole). Tzn je potřeba neustále konat Introspekci (sebepoznání) protože akáša, svět příčin a důsledku nám neustále předhazuje ty samá cvičení v kterých jsme naposled selhali (tzn, negativní příčiny generují negativní důsledky stejně jako ty pozitivní, tak dlouho dokud je nepochopíme "vědomě" a nezačneme s nimi bojovat). Více o tomto se rozepíšu v magických stupních našeho vývoje i s mými praktickými příklady.

Mentální tělo - mentální tělo je potřeba posilovat a vyvažovat magickými cvičeními (meditace, kotemplace, fixace, fantasie, představivost apod) popř vírou. Také popíšu podrobněji v jiné kapitole. 

Jakmile dosáhneme živlové rovnováhy ve všech sférách bytí otevřou se nám dveře nejen našeho mikrokosmu ale i makrokosmu tudíž universa.

Toto je velmi obšírné téma a snažil jsem se ho popsat v kostce ať je téma pochopitelné všem, v případě dotazů mohu rozvést, ale tímto tématem se dají popsat i celé svazky. Proto takto stručně a jasně.