Živlové bytosti a jejich funkce, jejich působení na hmotu.

30.06.2020

Živlové bytosti žijí v astrálním světě. Je-li jim mágem svěřen určitý úkol a práce v materiální sféře, pak mohou živlové bytosti na fyzickou látku působit pouze tehdy, propůjčí-li jim mág dostatek své životní a astrální síly, aby se mohly zhustit až do hmoty.