Zklamání

24.08.2021

Zklamání se rodí z neúspěchů. Máme-li jakýkoliv neúspěch a vytvořili-li jsme všechny předběžné podmínky pro úspěch, tedy k uskutečnění svého cíle, přání, žádosti, jsme tímto neočekávaným neúspěchem především zarmouceni a zklamáni. Zklamání je pak tím větší, čím větší úsilí jsme vynaložili k naplnění svého přání, cíle. Tuto okolnost prožíváme zejména při magických cvičeních. Zde jsou nám kladeny zvláště velké překážky, které musíme překonávat za každou cenu. Protože každý člověk je zpravidla zvyklý na úspěšné dokončení své práce jakéhokoliv druhu, býváme při cvičeních mnohdy překvapeni, že naše výsledky jsou vzhledem k upřímné námaze při cvičení velmi slabé, ba nepatrné. 

Zklamání nám může škodit do té míry, že nám ubírá víru ve výsledky magické práce a může jít tak daleko, že nás dokonce od cvičené odradí. Přestáváme se zájmem cvičit nebo ve cvičení vůbec ustaneme. To je jen naše velká chyba. Víme, že výsledky magické práce, cvičení jsou milodary, na něž nemáme žádný nárok, ale přesto na ně úplně věříme. Tyto výsledky se dostavují automaticky jako následky ze světa Příčin. Nikdy je však neočekáváme, protože si je nikdy nezasluhujeme. Zato však upneme veškerou pozornost na cvičení a na magické práce, introspekci, které konáme nadevše upřímně, poctivě, vytrvale, a to pouze pro zušlechtění svého ducha, duše a těla a k dosažení nejvyššího Cíle. Po této stránce nikdy nepřihlížíme k úspěchům či neúspěchům, ale bez ohledu na to jdeme vždy jen vpřed. To znamená, že cvičíme jednu věc tak dlouho a vytrvale, až se příslušný výsledek dostaví. 

Zklamání je velmi důležitá překážka, a pokud ji správně pochopíme a překonáme, nabýváme sílu ve vůli a víře. Nejlépe je, když tuto vlastnost zcela ovládneme, aby na nás už nepůsobila. V obecném životě se zklamání projevuje u lidí, kteří neznají pravou podstatu příčiny zklamání, a proto tuto příčinu nemohou tak snadno odstranit. Například: Někdo někoho zklame tím, že mu slíbí určitou pomoc při důležité práci, kterou by dotyčný sám nezdolal a která je pro něho životně velmi důležitá, avšak na pomoc mu nepřijde. V takovém případě je zklamání odůvodněné, pokud se mu ovšem slibující mohl dostavit na pomoc. Zklamaný už takové osobě nedůvěřuje, protože ho nedodržením svého slibu zklamala. 

Zklamání může být také projevem velké zkoušky naší pravé lásky a víry v Boha. V každém případě nikdy nepřijmeme žádné zklamání, ať nás potká při jakémkoliv problému, záležitosti, věci, cvičení, práci atd., neboť si vždy uvědomíme, že jedině my sami jsme si zklamání zavinili určitou příčinou anebo to může být zásah našeho osudu. Jakýkoliv neúspěch obrátíme vždy v absolutní víru, že i neúspěchy jsou pro nás prospěšné a vedou nás pouze k intenzivnější práci, cvičení a nakonec k opravdovému úspěchu. Uvědomujeme si, že s neúspěchem se musíme vyrovnat, a na zklamání vůbec nemyslíme.