Zlomyslnost

29.10.2021

Tato negativní (pasivní) vlastnost pramení ze zlé mysli spojené s nepřátelsky vyhroceným pocitem vůči takzvaným nepřátelským osobám, které jsou nám protivné. Může však být použita také proti jiným neznámým osobám, o něž nemáme vůbec žádný zvláštní zájem. Je to vlastnost, která čeká, ba přímo číhá na nějakou vhodnou příležitost, aby vykonala svou úlohu prostřednictvím člověka, jehož zcela ovládá. Nevybírá si a má škodolibou radost ze svého účinku, když se jí to podaří a její oběť čin vykoná. 

Zlomyslnosti se dopuštění lidé, když například natáhnou v noci přes veřejnou cestu silný drát a oba jeho konce upevní blízko u země, aby nebyl ihned zpozorován, takže normálně jdoucí osoby, nemajíce tušení o této zlovolné překážce, o nastražený drát zakopnou a upadnou třeba do bláta. Druhý den takový postižený člověk jistě promluví o tom, co se mu stalo, a zlomyslník z toho má velkou radost. 

Některý sedlák se ze zlomyslnosti hádá se sousedem o kus sporné meze, která pro něj nemá vůbec žádnou cenu a raduje se, když souseda vyprovokuje až k soudu. 

Je jisté, že takoví lidé si tvoří příčiny tohoto druhu ve světě Příčin a brzo ucítí zpětný náraz svých zlomyslných kousků třeba s desateronásobným účinkem. Pokud jsou naprosto zaslepeni, nemohou tyto pro ně zhoubné následky vůbec pochopit, a proto ve zkázonosném díle pokračují dále s ještě větším elánem. Negativní (pasivní) vlastnost zlomyslnost je k tomu tím více nabádá, čím větší jsou následky.

Kdo není tak dalece ovlivněn touto vlastností, poznává včas své chyby a tím rychleji se jich zbavuje, čím více pociťuje jejich následky. 

Zlomyslnost v magii sice existuje jako všechny ostatní negativní (pasivní) vlastnosti, ale je odstrašujícím příkladem těm, kdo ji ještě zcela neovládají. Ovšem tam, kde mág dokonale ovládá všechny vlastnosti, jak pozitivní (aktivní), tak negativní (pasivní), uzná za vhodné, může s touto negativní (pasivní) vlastností vědomě operovat buďto sám, nebo prostřednictvím svých služebných duchů, bytostí. Například může na tuto vlastnost naladit žáka, aby dokázal, do jaké míry ji žák ovládá. 

Proti zlomyslnosti stavíme dobromyslnost. Touto pozitivní (aktivní) vlastností potíráme zlomyslnost všude, kde se sní setkáváme. Nejlépe to však můžeme vyjádřit slovy: "Nečiň nikdy nikomu nic takového (zlomyslného), co sám nemáš rád". V takovém případě je dobré si představit, jak bychom se sami tvářili na to, kdyby nám někdo zlomyslně ublížil.