Zlozvyky nějakého pohybu (prsty, nohama) hvízdání a podobně

03.04.2021

Bubnujeme-li prsty na okno nebo na stůl nebo potřásáme-li nohama, stále hvízdáme a děláme-li to nevědomě bez vůle, což tak zpravidla bývá, holdujeme zlozvyku, který nás při každé vhodné příležitosti uchopí a využije pro svou živnost. Jsou to sice malicherné věci, ale mají vážné následky. Pěstujeme si takové nepatrné zlozvyky, které se postupně mění v malé larvičky a každodenně rostou, aniž si to uvědomujeme. Stvořili jsme si je a také je živíme, dokud nepřijdeme na to, že nám škodí. Příklad: Někdo se chce vážně zahloubat do nějakého problému, začne o tom přemýšlet, ale přijde na něho nevědomky jeho každodenně pěstovaný zlozvyk a on pěkně vypne mysl, uleví si a klepe hezky na stůl nebo na okno prsty své pravé či levé ruky. Při tom si třeba začne pískat nějakou známou písničku, melodii. I když se tento člověk snaží svou mysl jakž takž upoutat na problém, věc, záležitost, kterou má řešit, přece jen ho zlozvyk odvádí od předmětu myšlení a snaží se mu nejdříve vnutit naprostou bezmyšlenkovitost, úlevu, což jistě každý rád přijímá. Po určité době, může to trvat i dost dlouho, podle toho jak jej vlastnost naladí bezstarostností, se mu posléze objevují v mysli docela jiné myšlenky, třeba příjemný sport, společenská hra a podobně. Podlehne-li i zde v tomto druhém kole, není více schopen sebrat své myšlenky a soustředit je na původní předmět. Pak už toho raději nechá a přesune to na pozdější vhodnou dobu. Až tam může člověka zavést taková nepatrná vlastnost, zlozvyk.

Jiný příklad: Někdo si stále hvízdá svou oblíbenou melodii při práci a dejme tomu i na úředních místech. Při tom mu stále probíhají hlavou různé myšlenky bez ladu a skladu, jak v úřadě na věci úřední, tak doma na věci rodinné nebo na sportovní události a vůbec na vše, co je mu příjemné, a není schopen se dobře soustředit na vyřešení úřední náležitosti.  Mnohdy bývá i překvapen, když jej někdo z tohoto stavu vytrhne dotazem. Z toho vidíme, že takový člověk si původní zlozvyk stálého hvízdání rozšířil pestrými různorodými myšlenkami , které se rychle střídají, aby tato vlastnost mohla ze svého stvořitele načerpat ještě více životní síly. Pokud si uvědomíme, že takový člověk si každý den píská třeba několik hodin, uvidíme, kolik mu tímto způsobem uniká životní energie, kterou tak zbytečně, zato nevědomky, plýtvá. Tyto zlozvyky mají ještě jednu vadu, a sice že ruší ostatní spolupracovníky při jejich práci. 

Všeobecně vše, co se v nás často opakuje bez naší vůle a vědomí, ať již jsou to pohyby prstů nebo hvízdání, zpívání, ale i myšlenky (například se nám stále opakuje nějaké jméno, třeba Barabáš, Zeus apod.), nebo pocity (například vidím krásnou květinu, růži a hned se nadchnu její krásou), ale i činy (například nemohu snést otevřené okno a dveře, a proto kamkoliv přijdu, snažím se nejprve všude zavřít okna a dveře), to vše je náš zlozvyk, který nás samovolně napadá a překvapuje, aniž bychom si uvědomovali jeho existenci. Proto si dáváme bedlivý pozor na takové, i když nepatrné zlé návyky a ihned v zárodku je odstraňujeme tím, že je ničíme opačnou vlastností tj. klidným a slušným chováním v každém případě a za každých okolností. 

Tímto způsobem zabráníme zbytečnému plýtvání naší životní energií, snižovaní naší samostatnosti a neslušnému chování. Samozřejmě: přejeme-li si trochu povzbudit náladu zpěvem, hvízdáním nebo jiným výrazy, děláme to vždy jen vědomě, podle své vůle. To nám naopak prospívá a také si jasně uvědomujeme, kdy, kde a jak dlouho si to můžeme dovolit. To máme vždy na paměti!