Ztráta Lásky = sebedestrukce z hlediska (UZ)

19.11.2019

UZ = Univerzální zákon, kterému je podřízen běh hrubohmotného, astrálního a mentálního světa. Ztráta Lásky, předurčený vývoj dle UZ = sebedestrukce.

Co se stane s bytostí, která přestane dávat lásku? Jakmile bytost/člověk přestane vyzařovat lásku ke svému okolí (příroda, bližní, bůh, vše stvořené) nutně musí následovat vývoj předurčený univerzálním zákonem "každý může sklízet jen to co sám zaseje" tzn, pokud lásku nedávám, nemohu ji přijímat. Lidský duch, který přestane přijímat lásku (UZ) pocítí prázdnotu, osamělost, opuštění a zoufalství. Poté, za stavu do kterého se sám dostal (UZ) obviní všechny ostatní kolem sebe, obviní celý svět i boha samotného. Důsledkem bude bujení negativních vlastností všech elementů, které se začnou bez jakékoliv kontroly množit v astrální rovině postiženého jako houby po dešti. Začnou oslabovat danou bytost a sát její drahocennou energii, které už tak máme poskromnu. Bytost začne podléhat, začne ztrácet pevnou půdu pod nohama. Začne ztrácet víru a vůli. Dokonce ztratí i zdravý rozum, který pomáhá člověku rozlišit dobré od špatného. V tomto zbídačeném stavu k člověku začnou promlouvat skrz astrál bytosti (posílené vlastnostmi a energii postiženého subjektu) - bůh není, bůh neexistuje, ty sám jsi bůh, můžeš činit cokoliv se ti zlíbí. Takto postižená bytost odhodí zbytek zábran, odpoutá se od posledního kontrolního mechanismu božské prozřetelnosti "svědomí", tím se odpoutá od věčnosti a vydá se se cestou sebezničení. 

Jediný ukazatel správnosti jeho jednání se stává vlastní okamžitý prospěch. Působištěm těchto lidí se stává dočasnost - čas je jejich nepřítel, tuší že jim ho moc nezbývá. Hořečně spěchají, na zamyšlení nad čímkoliv nemají čas. Okamžitě uplatňují vše dávané pouze pro sebe. Výsledky "dle jejich vlastního chtění" požadují jen ve hmotě. Dostavivší krátkodobé úspěchy jim neposkytují pravou radost a štěstí, proto musí být nahrazovány jinými. Takový člověk/bytost ztrácí dle universálního zákona smysl života a bídně zhyne na své cestě, ještě dříve, než ujde polovinu cesty.