Zvědavost

08.12.2020

Zvědavostí se nejvíce honosí ženy, zvláště pak starší ženy, babičky, které zejména pro nedostatek dobré a užitečné práce rády vyzvídají, co se kde přihodilo, obzvláště v rodinách sousedů, aby měly co nejvíce materiálu pro takzvané klepy, pomluvy. V této zvědavosti utápějí svou bujnou fantazii o věcech, které se buď vůbec nestaly, nebo jsou tak překrouceny a zkresleny, že je to celkem vzato snůška lží a pomluv. 

Zvědavost je negativní (pasivní) vlastnost, která svým pěstitelům přináší příslušné ovoce. Nevyplácí se tehdy, jsme-li při zvědavosti přímo přistiženi, aniž bychom svůj zvědavý postoj dovedli nějak uspokojivě odůvodnit. 

Avšak na druhé straně se zvědavcům dostává přiléhavé odpovědi, a to takové, jakou si každý z nich zasluhuje, totiž že nikdy neslyší nic dobrého tam, kde nastavují své uši, a neobdrží pravdivou odpověď od toho, na koho se z neodůvodněné zvědavosti obracejí. Podle toho také vypadá jejich závěr o slyšení věci - je to naprostá smyšlenost, pomluva, klep, lež a podobně. Ve zvědavosti se lidé také mistrně vycvičili pro své povolání, jako jsou například diplomaté, vyzvědači, tajní služebníci státu, zvláštní ženy v diplomacii v cizích státech apod.  Ti všichni shánějí informace ze života lidí , zejména pak z politického života, v oboru výzkumnictví, vojenského tajemství a ze všeho, co by mohlo určitý stát zajímat, pro nějž tajně pracují. 

Existuje však také zdravá zvědavost, při níž se můžeme o něčem dobrém poučit, přesvědčit, povyrazit, jako například, že jsme zvědaví co hrají dnes v kině, v divadle, co se děje ve světě nebo vesmíru. Zvláště významná je dětská zvědavost, kterou se dítě ve svém vývoji upoutává do denního života, aby postupně pochopilo vše, co v životě potřebuje. Bez této zdravé zvědavosti bychom byli v našem životě velmi ochuzeni o mnoho poznání,  poučení, a proto je nám po této stránce zdravé zvědavosti velmi zapotřebí, abychom jí uspokojili naše kulturní a jiné důležité požadavky. 

Někdy je zvědavost přímo ošemetná a mívá za následek těžké ublížení na těle, popřípadě i smrt. Například: Jdu z pouhé zvědavosti na určité místo, kde se střílí, a vím, že toto místo je pro nepovolané osoby zakázáno - v tomto případě se vystavuji nebezpečí, že mohu být pro svou zvědavost postřelen, dokonce i zastřelen. Nebo jdu zase z pouhé zvědavosti k hořícímu stavení, k tovární budově, kde při nebezpečné záchranné práci mohu přijít k úrazu a podobně. 

O tom, kdy můžeme správně použít naší zvědavost k určitému dobrému účelu, nás poučuje naše vědomí zušlechtěné introspekcí, které jistě odmítne každou nevhodnou příležitost k ukojení naší zvědavosti, jako je například poprava člověka odsouzeného k smrti nebo surové rvačky a hnusné nadávky dvou nebo více opilců, nemístná agitace a v podobných případech. 

Proti negativní (pasivní) vlastnosti zvědavost vydatně bojujeme naprostým nezájmem o vše, co nás podle našeho dobrého a zdravého vkusu nezajímá a co by nám uškodilo při vývoji našeho dobrého charakteru. U zvědavých, propadlých této vlastnosti pozorujeme stále napjatý obličej a uši poněkud odstávající od hlavy. Tito lidé využívají každou příležitost a spíše šeptem a ukazovací mimikou zastavují kdekoho, aby mu řekli, co se stalo tam a tam nebo co dělá vaše manželka, váš muž, vaše děti, kdy půjdete do města a podobně, kladou zcela bezvýznamné a malicherné zvědavé otázky. K tomu účelu je přizpůsobena také jejich chůze - je lehká a rychlá, řeč šeptaná, otázky spěšné a na odpověď jim stačí třeba pouhé mávnutí rukou a již předkládají další řetěz svých dotěrných otázek.  Zvědavost jim nedá ani dobře spát, jejich spánek je neklidný, duch ve spánku horečně pracuje, aby si na příští den připravil nové problémy zvědavosti. Tato vlastnost požírá, přímo do sebe ve dne v noci vstřebává životní síly svého stvořitele-živitele a báječně roste do určité formy zvědavého démona, kterému jeho oběť v každém nestřeženém okamžiku podlehne, aniž si to uvědomuje.