Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Magická koruna

Při každé rituální magické operaci, bez rozdílu zda jde o evokaci, invokaci nebo o jiné rituální magické operace, má mít mág pokrývku na hlavě. Může to být zlatá koruna, do níž byly vryty magické znaky, ale právě tak dobře čapka, nebo jiná pokrývky hlavy, nesoucí znaky makro a mikrokosmu, nebo symbol Božství s nímž je mág ve spojení, nebo jehož tvar přijímá a znázorňuje. Symboly musí být neseny buď dobrou barvou, nebo mohou být vyšity hedvábím. Symbol makro a mikrokosmu je např. šestihran uprostřed dvou kruhů. Do vnitřku šestihranu přijde jako mikrokosmický symbol člověka plamenný pentagram. Zhotovuje-li si mág čapku sám nebo dá-li si ji ušít, může nechat kruhy zobrazit zlatou barvou na znamení Nekonečnosti, šestihran stříbrnou barvou na znamení Stvořeného univerza a pro pentagram uvnitř šestihranu volí barvu bílou nebo fialovou. Namísto pokrývky hlavy, která má mít podobu čapky nebo turbanu, postačí i hedvábná čelenka, takzvaná mágusovksá čelenka, kterou si dá mág na hlavu v bílém, fialovém nebo černém provedení. Čelo zdobí již pospaný makro a mikrokosmický symbol, který mág nechá buď vyšít nebo ho zhotoví z pergamenového papíru s příslušným zabarvením. Namísto makrokosmického symbolu volí mág případě i jiný symbol, který rovněž znázorňuje spojení s Božstvím. Mág může také volit například, znak kříže, který vyjadřuje současně plus a minus a svými čtyřmi konci naznačuje čtyři živly. Také symbol bratrů růžového kříže si může mág zvolit. Je to kříž se sedmi růžemi uprostřed, který rovněž upozorňuje na čtyři živly, na plus a minus a na sedm planet, s nimiž je mág ve spojení. Mág není odkázán na určitý symbol a svůj duchovní vývin, svůj cíl, svou zralost a kosmickou spojitost může vyjádřit libovolně několika symboly, které v čapce nebo čelence umístí.

Řekl jsem již, že koruna, čapka nebo čelenka je symbol hodnosti mágovy magické autority. Je symbol vyspělosti jeho ducha, symbol spojitosti s makro a mikrokosmem, tedy s velkým a malým světem, je tudíž nejvyšším znakem jeho magické moci, s níž mág korunuje svou hlavu. Veškeré potřeby, ať čapka, koruna či čelenka musí být zhotoveny z nejlepšího materiálu a smí sloužit výhradně jen rituálním účelům. Jakmile byla čapka, čelenka nebo koruna zhotovena a vyzkoušena, musí ji mág posvětit meditací a svatou přísahou, že svou hlavu s ní ozdobí jen tehdy, je-li zajedno s idejí Božské spojitosti a že čapky použije jen při magických operacích, vyžadujících symbolického vyjádření. Při složení přísahy nechť mág položí svou pravou ruku na čapku a soustředí se při tom pomocí dokonalé imaginace, že čapka v okamžiku, kdy ji posadí na hlavu, přivodí ihned spojení s jeho božstvem nebo se symbolem na čapce umístěném. Potom ať uloží mág svou magickou pokrývku hlavy ke svým ostatním magickým pomůckám.

Je-li mág vhodnou meditací připraven zahájit evokaci a posadí si na hlavu svou magickou přikrývku, spojí se okamžitě se svým Božstvím a pocítí nejen v sobě posvátnou atmosféru, ale i v celé místnosti, nebo prostě tam, kde se pokrývkou odívá.

Mág poznává, že i pokrývka hlavy je důležitou součástí jeho magických předmětů a že jí musí rovněž věnovat celou svou pozornost. I kouzelníci používají pokrývky hlavy, zdobené magickými znaky démonů, ale jen málokterý kouzelník zná její pravý význam a správné zacházení, natož vlastní symboliku. Kdežto mág koná vše vědomě, nemůže nikdy klesnout na úroveň kouzelníka a nebude nikdy konat něco, co by mu bylo nesrozumitelné. Každý úkon má pro něho zvláštní význam.