Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Magický opasek

K magickému plášti patří ještě také magický opasek (pás), který ovinut kolem pasu drží plášť pohromadě. Opasek si mág zhotoví buď z téhož materiálu jako plášť a čapku, nebo z kůže, která však musí mít barvu oděvu.

Staří mágové dávali přednost opaskům, zhotoveným ze lví kůže, kterou pro tento účel nejprve vhodně zpracovali. Lví kůži měli za symbol síly a ovládání. Symbolický význam opasku ukazuje vskutku na ovládání živlů, tedy na magickou rovnováhu, a horní část i dolní část lidského těla, která je uprostřed spojena opaskem zobrazuje váhu. Zvolený symbol může mág vrýt nebo vkreslit buď do kůže nebo ho všije na hedvábný pás. Symbolickou kresbu živlové rovnováhy a ovládání živlů vyjádří podle vlastního uvážení. Nakreslí eventuálně kruh, do něhož zakreslí pentagram, otočený hrotem nahoru, a do pentagramu umístí trojhran na znamení ovládání živlů třech říší. Do středu trojhranu přijde stejnoramenný kříž, znázorňující principy plus a minus a rovnováhu. S ostatním si bude mág počínat právě tak, jako u pláště a čapky, takže magický opasek posvětí (požehná) a složí při tom slib, že se bude odívat opaskem pouze pro rituální účely. Opasek uloží mág současně s pláštěm u svých ostatních magických předmětů.