Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Magický plášť

S těmito pomůckami si mág bude počínat právě tak, jako s čapkou nebo s čelenkou. Magický plášť je dlouhý, z hedvábí zhotovený, který se zapíná až ke krku a sahá až ke špičkám nohou. Rukávy pláště jdou až k zápěstí. Plášť se podobá kněžskému rouchu a vyjadřuje symbolicky absolutní čistotu všech idejí a čistotu mágovy duše. Zároveň je plášť (i prádlo a obuv) symbolem ochrany. Tak jako chrání ostatní oděv fyzické tělo člověka před vnějšími vlivy - zimou, deštěm, právě tak slouží magický plášť mágovi jako ochrana před nežádoucími vlivy, které by mohly mágovo tělo skrze astrální a hrubohmotnou matrici jakkoliv napadnout. Jak jsem již vícekrát opakoval, je hedvábí nejlepší izolační látkou proti všem astrálním a mentálním vlivům jakéhokoliv druhu. Proto je z hedvábí zhotovený plášť znamenitým izolačním prostředkem, jehož je možno použít i při jiných pracích, které nejsou přímo ve spojení s rituální magií, jako např. k ochraně astrálního a hrubohmotného těla, při mentálním a astrálním putování, aby se bez mágova svolení nemohla žádná bytost zmocnit jeho astrálního a hrubohmotného těla. I při jiných podobných pracích, kde jde o izolaci mentálního, astrálního a hrubohmotného těla, se dá magického pláště úspěšně použít a je věcí mága, aby si v tomto směru určil variace podle vlastního uvážení.

Rozhodně ale nesmí být pro rituální magii nebo k evokacím použito takového pláště, který slouží pro obyčejné účely, eventuálně ke cvičení nebo k běžným magickým pracím. Pro vysokou magii si mág musí pořídit zvláštní plášť, jehož barva musí vždy odpovídat účelu. Pro obvyklé astrální a mentální práce nebo při experimentování může být izolační plášť navléknout i na ostatní šat, kdežto při rituální magii a při evokacích přijde magický plášť na nahé tělo. Je-li chladné počasí, může si mág nejprve obléci nejprve košili a kalhoty, zhotovené rovněž z pravého hedvábí a přes ně si navlékne plášť. V tomto případě musí mít hedvábné prádlo tutéž barvu jako plášť. Obuv pozůstává z přezůvek v barvě pláště a je opatřená koženou nebo gumovou podešví.

Barva pláště se řídí prací, idejí a účelem, který mág sleduje. Může však volit jednu z oněch tří univerzálních barev a sice buď bílou, fialovou, nebo černou. Fialová barva je barva Ákáši a platí skoro pro všechny magické práce. Bílou barvu volí mág pro svůj magický plášť jen tehdy, jde-li o vysoké dobré bytosti. Černá barva je vyhrazena negativním bytostem a silám. S těmito třemi barvami může mág konat skoro všechny rituální operace. Může-li si to finančně dovolit, pořídí si pláště, každý v jedné z uvedených barev. U koho finanční otázka nehraje úlohu, volí pro své magické pláště barvy, jež jsou v analogii s barvami planet, respektive sférami, s nimiž pracuje, takže volí pro bytosti:

  • saturnské - barvu temně fialovou
  • jupiterské - barvu modrou
  • marsovské - barvu rudou
  • sluneční - žlutou, nebo oranžovou barvu
  • venušské - zelenou
  • merkurské - opalizující
  • měsíční - barvou stříbrnou nebo bílou

Takový náklad si ale může dovolit pouze majetný mág. Kdo není tak dobře situován, vystačí s jedním oděvem a to v barvě světle fialové. Plášť musí mít tutéž bravu jako čapka nebo čelenka. Je-li plášť ušit, nechť ho mág vypere v tekoucí vodě, aby ho zbavil cizích vlivů. Jakmile uschne, vyžehlí si ho mág sám, aby již nepřišel do styku s cizí rukou. Tyto pokyny mág jistě uzná za oprávněné, neboť na jemnocitného mága působí již rušivě, když se druhá osoba, třeba by byla i rodinným příslušníkem nebo přítelem, dotkne jeho magických předmětů. Připravený magický plášť položí potom mág před sebe, imaginárně se spojí se svým Božstvím a žehná plášť, ale nikoliv jako osobnost, nýbrž jako evokované Božství. Nechť učiní nad pláštěm slib a přísahá, že ho bude používat pouze pro rituální účely. Tímto způsobem ovlivněný a impregnovaný plášť má pak skutečně magickou sílu a poskytuje mágovi při práci absolutní jistotu. Dříve než mág učiní oděv magickým, může si na něj vyšít podle své libosti, podobně jako na čepce, univerzální symboly. To vše je individuální záležitostí mága. Může si být jist, že se při tom nedopustí žádné chyby.