Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Magický Stupeň I

Magický stupeň 1
Magický stupeň 1

Vlastnosti nutné k úspěšnému dokončení prvního stupně (tzn, musím je mít pod kontrolou jak pozitivní tak negativní.) Pozitivní musím také kontrolovaně používat (nesmí být ušlápnuté)

Živel Ohně:  Tejas

Pozitivní: vůle, víra, důvěra, rozhodnost, přísnost k sobě, samostatnost, vytrvalost, nedotknutelnost, spoléhání na sebe sama, jistota, sebedůvěra, odvaha, ostražitost

Negativní: bezmocnost, slabost, medíjní stav, nevíra, nedůvěra, pochybovačnost, nerozhodnost, shovívavost k sobě, falešná sebeláska, nesamostatnost, nestálost, chvilkovost. Vystavení naší duše, povahy, působení negativních vlastností. Spoléhání na naše bližní, nejistota, nedůvěra v sebe sama. Zbabělost, povolnost, neostražitost

Živel Vzduchu: Váju

Pozitivní: radost ze života všeobecně, chápavost, bystrost, postřeh, paměť, bdělost, pilnost, pracovitost, přizpůsobivost, nedomýšlivost, opatrnost, nevměšování se do cizích záležitostí

Negativní: škarohlídství, pesimismus, nechápavost, tupost, nevnímavost, zapomnětlivost, liknavost, bezstarostnost, lhostejnost, ledabylost, lenost, konzervativnost, nepřizpůsobivost,  neohebnost, nepružnost, domýšlivost, neopatrovanost,  vměšování se do cizích záležitostí

Živel Voda: Ápas

Pozitivní: upřímnost, naprostý klid, neurážlivost, poctivost, chladnokrevnost, ledovost, laskavost, vděčnost, odmítání touhy po úspěších, trpělivost, nezaujatost

Negativní: neupřímnost, faleš, neklid, nervozita, urážlivost, ješitnost, nepoctivost, vznětlivost, vášnivost, přecitlivělost, sobeckost, nelaskavost, hrubství, nevděčnost, touha po úspěších, netrpělivost, zaujatost čímkoliv bez vlastní vůle

Živel Země: Prithví

Pozitivní: neulpívání na ničem dočasném, vyrovnanost, systematičnost, spravedlivost, spravedlnost, střídmost, přesnost, neodsuzování a nepomlouvání spolubližních. Nezištnost, mlčenlivost, dodržování slova, slibu, přísahy

Negativní: ulpívání na všem dočasném, i na vlastním fyzickém životě. Nevyrovnanost, rozháranost, disharmonie, nesystematičnost, převrácenost, nepořádek ve všem. Nespravedlnost i v nespravedlivém podezření, nestřídmost všeobecně, nepřesnost, nedochvilnost, lajdáctví, odsuzování a pomlouvání spolubližních, zištnost, touha po majetku, prozrazování tajemství, žvanivost, nedodržení slova, slibu, přísahy  

Cvičení prvního magického stupně:

Na začátku dodám, že každé cvičení viz níže musí byt postupně splněno jedno po druhým. Nesmíte začít s dalším cvičením dokud nejste spokojeni se splněním cvičení předchozího. Nelze stavět dům od střechy - pokud budete ve cvičení podvádět (neg. vlastnost, která vás ovládne) další cvičení vám nepůjde a nikam se nedostanete. Ještě doporučuji při meditacích použít nějaký náhrdelník/růženec a při každé chybě v meditacích posunout jednu kuličku a výsledky si zapisovat do vašeho magického deníku ať vidíte vlastní postup.

I. Magický výcvik ducha:

1) Kontrola myšlenek

2) Kázeň myšlenek

3) Ovládání myšlenek

Kontrola myšlenek:

Tento cvik provádějte 2x denně (ráno a večer po dobu 5 - 10 minut). Zaujměte svou oblíbenou polohu, zavřete oči (můžete i otevřené), uvolněte se a zkuste dělat následující: Nejlepším přirovnáním (dle vlastní praxe) je použití přirovnání k mýtné bráně. Vy jste mýtná brána a skrze vás jezdí auta (myšlenky), každé auto musí být bránou zachyceno a zaregistrováno s tím, že s žádným autem (myšlenkou) nesmíte pracovat více než, že si pouze uvědomíte typ vozu a barvu (tzn, už mě nezajímá metalíza, facelift, litá kola, 19ky :-) , apod). Jinak řečeno každou myšlenku, která přichází si pouze uvědomíte a dále již s ní nepracujete (pracovat s myšlenkou déle než její uvědomění je chybou). příklad: napadne vás myšlenka z práce (ok, registruji myšlenku z práce a už ji dále nerozvádím a odložím ji) nesmím s ní pracovat a rozvádět jí (např: v práci musím udělat toto a toto a odevzdat práci do oběda apod. to už je chyba). Pokud dokážete "KONTROLOVAT" tok myšlenek po dobu 5ti minut bez toho, aniž byste s nějakou pracovali, můžete cvičení považovat za splněné. Stává se ze začátku že víte, že máte myšlenky kontrolovat a najednou si uvědomíte, že s myšlenkou pracujete 10 vteřin, což je samozřejmě chyba. Ještě dodám, že ze začátku bude toto cvičení chaotické, protože myšlenky na vás budou útočit jedna přes druhou jako divoké stádo koní, které běhá sem a tam bez jakékoliv kontroly. Časem, ale toto stádo zvolní, uklidní se, a značně prořídne. Osobně mi ke konci vycházelo,že během 5ti minut jsem kontroloval pouze 6 myšlenek (včetně pouhých záblesků myšlenek v dálce, které časem odhalíte a tyto jsou pro vás nejdůležitější).

Kázeň myšlenek / Ovládání myšlenek

Dokážeme kontrolovat myšlenky viz cvičení 1. Teď je naším úkolem dát myšlenkám kázeň a získat nad nimi kontrolu. Toto cvičení spočívá v tom, že si určíte jedinou myšlenku na kterou budete myslet po dobu 10ti minut (buď svou vlastní, nebo si podržíte první co přijde). Všechny ostatní myšlenky, které se budou tvrdošíjně vtírat do vaší mysli, proti vaší vůli, a budou se snažit vytlačit vaši zvolenou, musí být okamžitě potlačeny a zničeny (pokud začnete pracovat s myšlenkou jinou je to chyba). Časem (ze začátku to bude pouze pár vteřin) po určité praxi dokážete (bez jakékoliv obrazové představy a citu) zvolenou myšlenku udržet po dobu 10ti minut, aniž by jste usnuli nebo se nechali přerušit myšlenkou jinou.

Velmi dobrou pomůckou pro tuto meditaci je jednoduše vědomý život. Vždy myslete na to co děláte. Pokud jste v práci a napadnou vás myšlenky z domova, potlačte je. Stejně tak budete-li doma nepracujte s myšlenkami z práce apod. Vždy se "vědomě" soustřeďte na to co děláte. Za prvé, budete daleko efektivnější v tom co děláte, nebudete dělat chyby a nebudete se v dané práci ztrácet - samozřejmě takto vědomý život (který dělejte po celé vaše bytí na zemi) vám velmi pomůže s meditací výš, protože budete ve své podstatě cvičit celý den. V další fázi je dobré si myšlenky i na týden dopředu plánovat a tohoto kalendáře se držet.

Jakmile zvládnete kázeň myšlenek bude vaším úkolem myšlenkové pochody energeticky odmítnout tzn, budete se snažit jakoukoliv myšlenku, která bude přicházet okamžitě zničit až nezbude ve vaší mysli nic jiné než prázdnota. Pokud se vám toto cvičení podaří absolvovat 10 min, bez toho aniž by jste se ztratili, nebo dokonce usnuli ,můžete ho považovat za splněné. Čím svědomitěji budete cvičení vykonávat tím lépe a s většími úspěchy vám půjdou cvičení následující. Upozorním, na každodenní tvrdou introspekci, která je k úspěchu klíčem.

II. Magický výcvik duše:

1) Introspekce, každodenní tvrdá introspekce, vědomé žití

2) Sestavení magických zrcadel (černé/bílé) dle knihy F.Bardona, Pomůcka k introspekci

III. Magický výcvik těla:

1) Rozumná životospráva (asketický přístup = odmítání požitků )

2) Ranní gymnastika, otužování těla, čistění porů (saunování)

3) Vědomé dýchaní, jedení, impregnace jídla a vody - viz můj článek  "Boj s negativními vlastnostmi - návod"

Každé z těchto cvičení lze zvládnout během 14 dní - tato hodnota se samozřejmě odvíjí od mnoha aspektů a individuality daného člověka. Pokud potřebujete delší dobu (měsíc, půl roku, rok) věnujte jí, určete si životní priority, nemrhejte svým drahocenným časem planými řečmi a událostmi. Náš život je cestou našeho nižšího za objevením našeho vyššího JÁ. Obrovským tempem se blížíme ke dni svého tělesného rozpadu (přechodu do astrální sféry), zamysleme se a pracujme na sobě dokud nám to zdraví a okolí umožňuje!

Děkuji Mistře.....