Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Mé Vyšší Já - Introspekce

V případě, že pracujete na svém vyšším a potřebujete pomoci s introspekcí (sebepoznáním), dovoluji si Vám nabídnout službu (formou magického zrcadla) pomocí kterého, Vám pomohu Vaší momentální živlovou rovnováhu pochopit/uvidět a na základě výsledků také poradit jak se k živlové rovnováze postupně propracovat, právě pomocí Introspekce, meditací, stravy, magické diety, modliteb, impregnacemi, askezi, bylin apod. (dle konkrétního, individuálního výsledku). Ještě než se pustíme do odpovědí, pojďme si připomenout proč je živlová rovnováha pro nás tak důležitá!

Předpokládám, že každý jedinec, který se dostal až k tomuto webu je již nějakou dobu na své cestě (pracuje na sobě) a nemusím čtenáři tudíž obšírně popisovat, že živlová rovnováha čtyřpólového magnetu "TETRAGRAMATONU" je vstupní bránou k opravdovému zasvěcení, cestou k zušlechtění ducha i očištění duše, stejně tak jako klíč ke 100% zdraví těla hmotného. Každý náš neúspěch, strast, nemoc, jako i naopak úspěch a zdraví jsou důsledky našich příčin, které jsme si sami zadali - jinak řečeno, za  náš zdravotní stav si můžeme každý jen a pouze sám, nikdo jiný (jak se mnozí mylně domnívají)! Nejvyšší procento všech našich onemocnění jsou jen důsledky každodenního projevování našich negativních vlastností, zlozvyků a vášní a je to právě Osud, který nás musí touto nejčistší a nejspravedlivější cestou upozorňovat na naše chování, zlozvyky a vášně v případě, že nežijeme dostatečně vědomě, abychom si tyto analogie a univerzální zákony byly schopni vysvětlit sami, bez všech bolestí, neúspěchů a nemocí!

Každý kdo započal tuto nejtěžší bitvu v životě (bitvu se sebou samotným) je již ve svém vývoji dostatečně daleko, aby pochopil základní analogie a univerzální zákony v sobě samotném (mikrokosmu) a vydal se tak na pochopení zákonů a analogií říše rostlinné, zvířecí i minerální jakožto v další fázi pochopení celého vesmíru, univerza (makrokosmu).

V případě, že toužíte po živlové rovnováze a nevíte si rady nabízím Vám touto cestou pomoc. Vyplnění dotazníku zabere odhadem jednu hodinu a je potřeba se nad každou odpovědí zamyslet - čím upřímnější budete k sobě samotnému tím hodnotnější výsledek dostanete a tím efektivněji na sobě můžete pracovat. Za zpracování dotazníku účtuji částku 2000 Kč. V případě, že nebudete s mým hodnocením a radami  spokojeni peníze Vám rád vrátím.  

                                                                                                              Jak vyplňovat dotazník?

 V dotazníku jsou uvedeny negativní vlastnosti, které člověka každý den ovládají a je tudíž nutné se nad každou vlastností zamyslet a upřímně odpovědět, zdali mám vlastnost pod kontrolou či nikoliv - pokud  vlastnost pod kontrolou nemám uvedu jak často danou vlastnost projevuji ( ovládá mě ojediněle, středně často, popř. často). Ještě dodám, že každou vlastnost je potřeba chápat vícepólově (tzn., řeším už vlastnost na základě myšlenek, představ i citů - nikoliv jen nad těmi, které projevím do hmotného světa). Například: pokud trpím hněvem, náhlým vzkypěním apod., 2x týdně, zapisuji do dotazníku odpověď - "často".  Pokud  nevíte co některá vlastnost znamená (nedokážete pochopit význam, nevíte jak se projevuje), vyhledejte si ji zde a prostudujte.  (Ve vyplňování dotazníku  lze pokračovat i s odstupem času, měl by si pamatovat předchozí progres). 

 Tímto způsobem odpovíte na všechny otázky  a dotazník po zaplacení odešlete. Následně přijatý dotazník vyhodnotím a vypracuji Vám černé, osobní, magické zrcadlo (negativních, pasivních vlastností) a napíši Vám konkrétního průvodce, jak s vlastnostmi postupně bojovat, za pomoci výše uvedených prostředků a dalších. V případě zájmu, lze udělat stejné hodnocení i na bílé magické zrcadlo (pozitivních, aktivních, vlastností), ale pro začátek je lepší začít právě se zrcadlem černým.

Vyhodnotit dotazník by nemělo zabrat více než týden (dle náročnosti) - Dotazníky, ke kterým neobdržím platbu budou smazány        - děkuji za pochopení -