Vlastnosti Ohně, Pozitivní (aktivní) +

Aktivní činnost

Čisté sexuální spojení mezi mužem a ženou

Důslednost

Magická autorita

Naděje

Nadšení pro vědy a umění, zejména pro magii

Naprosté spoléhání se na svou inteligenci v práci a při styku se svými bližními

Nedotknutelnost

Neopakovaná řeč má velký účinek

Nepovolnost všude tam kde je na místě

Nesmlouvavost

Obětavé nadšení

Odstraňování neprojevených vášní a žádostí

Odvaha

Ostražitost, bdělost

Ovládání podvědomí

Ovládání sebe sama, všech svých vlastností

Podnikavost

Pravda

Přísnost k sobě

Rovnováha, pevný postoj při našem jednání

Rozhodnost

Rozpínavost

Samostatnost

Schopnost vykonat vše, co si přejeme

Silná individualita (neupadání do vlivu silných jedinců)

Soustředěnost v myšlenkách, v pocitech a činech

Spoléhání se na sebe sama, jistota, sebedůvěra

Účinná obrana, ničení všeho co nám škodí

Udatnost, statečnost

Úspěchy a jak jich dosáhnout

Uzdravování

Věcnost

Velkomyslnost

Víra, důvěra, jistota

Všestrannost

Vůle, moc, síla

Vytrvalost

Vzlet, ohnivý elán, nadšení

Žhavost

Vlastnosti Ohně, Negativní (pasivní) - 

Antipatie  (negativní)

Ctižádostivost  (negativní)

Dráždění k nelibosti a zlosti (negativní)

Dychtivost po ocenění  (negativní)

Falešná lítost  (negativní)

Hněv, zlost, nenávist  (negativní)

Hrubost projevů a požitků  (negativní)

Chamtivost  (negativní)

Chlouba cizím peřím  (negativní)

Chtivost všeho co se mi líbí  (negativní)

Ješitnost  (negativní)

Lež  (negativní)

Ledovost, chladnost a bezcitnost  (negativní)

Lpění na životě a na všem stvořeném  (negativní)

Málo vzletu ve tvořivosti  (negativní)

Mrhání silami v myšlenkách, v citech, v činech (ze zlozvyku - pohyby prstů, nahou atd)  (negativní)

Nafoukanost a nadutost  (negativní)

Nedbalost na cizí mínění  (negativní)

Nedbalost na zkušenosti  (negativní)

Nedodržení slova  (negativní)

Nerozvážnost  (negativní)

Nesamostatnost  (negativní)

Neskromnost  (negativní)

Nespravedlivé podezření  (negativní)

Nespravedlnost  (negativní)

Nestřídmost  (negativní)

Neupřímnost, farizejství, faleš, lest  (negativní)

Nevěrnost  (negativní)

Nevíra, nedůvěra  (negativní)

Odpor, hnus, ošklivost  (negativní)

Ovlivňování druhými osobami (věřím tomu, co si kdo představuje a myslí) (negativní)

Pochlebování  (negativní)

Pomstychtivost  (negativní)

Popudivost  (negativní)

Povýšenost nad bližními  (negativní)

Příliš dobroty  (negativní)

Přílišná citlivost  (negativní)

Pýcha  (negativní)

Pýcha provázená bezmocnou lítostí  (negativní)

Radost se snižování a ponižování bližního  (negativní)

Sebechvála  (negativní)

Smyslnost  (negativní)

Snadné vzkypění  (negativní)

Snaha po respektu a autoritě  (negativní)

Snaha po uznávání práce  (negativní)

Snaha poučovat někoho v morálce  (negativní)

Sobectví  (negativní)

Touha po uplatnění ve společnosti  (negativní)

Touha po vážnosti  (negativní)

Ukvapené posudky  (negativní)

Urážlivost  (negativní)

Urážlivost velmi jemného vnitřního rázu  (negativní)

Válka, vraždění  (negativní)

Vnucování se druhým  (negativní)

Výsměch  (negativní)

Vystavování se vlastní individuality  (negativní)

Závist  (negativní)

Zbrklost  (negativní)

Zbrklost při práci a při veškeré činnosti  (negativní)

Zesměšňování  (negativní)

Žárlivost  (negativní)