Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Vlastnosti Ohně, Negativní (pasivní) - 

Antipatie  (negativní)

Ctižádostivost  (negativní)

Dráždění k nelibosti a zlosti (negativní)

Dychtivost po ocenění  (negativní)

Falešná lítost  (negativní)

Hněv, zlost, nenávist  (negativní)

Hrubost projevů a požitků  (negativní)

Chamtivost  (negativní)

Chlouba cizím peřím  (negativní)

Chtivost všeho co se mi líbí  (negativní)

Ješitnost  (negativní)

Lež  (negativní)

Ledovost, chladnost a bezcitnost  (negativní)

Lpění na životě a na všem stvořeném  (negativní)

Málo vzletu ve tvořivosti  (negativní)

Mrhání silami v myšlenkách, v citech, v činech (ze zlozvyku - pohyby prstů, nahou atd)  (negativní)

Nafoukanost a nadutost  (negativní)

Nedbalost na cizí mínění  (negativní)

Nedbalost na zkušenosti  (negativní)

Nedodržení slova  (negativní)

Nerozvážnost  (negativní)

Nesamostatnost  (negativní)

Neskromnost  (negativní)

Nespravedlivé podezření  (negativní)

Nespravedlnost  (negativní)

Nestřídmost  (negativní)

Neupřímnost, farizejství, faleš, lest  (negativní)

Nevěrnost  (negativní)

Nevíra, nedůvěra  (negativní)

Odpor, hnus, ošklivost  (negativní)

Ovlivňování druhými osobami (věřím tomu, co si kdo představuje a myslí) (negativní)

Pochlebování  (negativní)

Pomstychtivost  (negativní)

Popudlivost  (negativní)

Povýšenost nad bližními  (negativní)

Příliš dobroty  (negativní)

Přílišná citlivost  (negativní)

Pýcha  (negativní)

Pýcha provázená bezmocnou lítostí  (negativní)

Radost se snižování a ponižování bližního  (negativní)

Sebechvála  (negativní)

Skleslost, deprese (negativní) 

Smyslnost  (negativní)

Snadné vzkypění  (negativní)

Snaha po respektu a autoritě  (negativní)

Snaha po uznávání práce  (negativní)

Snaha poučovat někoho v morálce  (negativní)

Sobectví  (negativní)

Touha po uplatnění ve společnosti  (negativní)

Touha po vážnosti  (negativní)

Ukvapené posudky  (negativní)

Urážlivost  (negativní)

Urážlivost velmi jemného vnitřního rázu  (negativní)

Válka, vraždění  (negativní)

Vnucování se druhým  (negativní)

Výsměch  (negativní)

Vystavování se vlastní individuality  (negativní)

Závist  (negativní)

Zbrklost  (negativní)

Zbrklost při práci a při veškeré činnosti  (negativní)

Zesměšňování  (negativní)

Žárlivost  (negativní)