Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Tarot 3 - vysoká škola

SYMBOLIKA TŘETÍ TAROTOVÉ KARTY

Vedlejší obrázek je grafické znázornění třetí tarotové karty.

První - vnější kruh je rozdělen do deseti stejnoměrných oddílů, které znázorňují deset kabalistických klíčů. Těchto deset kabalistických klíčů -viz jejich barevná symbolika je identická s deseti hebrejskými sefiroty. Jelikož obsahují tyto klíče - sefiroty vědu celého univerza se všemi tvary jsoucna, metodami a soustavami, zaujímají také první vnější kruh. Že mají tyto klíče vztah jak k mikrokosmu, tak i k makrokosmu, vysvítá I z toho, že se v dalším, tedy , v druhém kruhu zračí zvěrokruh celého univerza - rovněž v příslušné symbolice barev.

Třetí kruh - z vnějšku dovnitř je planetární, který se vyznačuje planetárními symboly a barvami, jsoucí v analogii s planetami.
Všechny tři kruhy obepínají veliký čtverhran, který je symbolem čtyř živlů a má rovněž příslušnou symboliku barev. Tento čtverhran poukazuje na realizaci živlů a platí za symbol hrubohmotného světa.

Vnitřní menší čtverhran znázorňuje tetragramatonické tajemství, ono Jod-He-Vau-He, čili kabalistický čtveroklíč, jehož je třeba k ovládání živlů a jejich vlivů. 

Slunce, nacházející se ve středu obrazu, znázorňuje Božskou Prozřetelnost -ákášický princip- původ všeho jsoucna. V tomto obrazci je tedy graficky znázorněn jak člověk - mikrokosmos-, tak i celý makrokosmos. Dále jsou v něm zakresleny všechny klíče, z nichž markantně vystupuje zejména čtveroklíč, jelikož je klíčem k realizaci -k uskutečnění-.

Vše, co kabala učí, její celá soustava, veškeré přívlastky, jsou z obrazce a v symbolice barev zřetelně patrny. Meditující mág nalezne tedy v symbolice třetí tarotové karty všechny přívlastky, takže mu těchto několik vysvětlujících opěrných bodů úplně postačí.