Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Tarot 4 - kniha moudrosti

Čtvrtý list v knize Moudrosti' je [vlastně] čtvrtou tarotovou kartou. Tato karta je [symbolicky] znázorněna podobou mudrce, jindy také císaře. Pro mágy, sférické mágy a kabalisty bude jeji popis skutečně významnou pomocí, neboť jim umožní hlouběji proniknout do tajemství Moudrosti a snadno vyřešit i ty nejtěžší problémy. A budou je moci řešit nejen ze stanoviska vědy, ale, což je mnohem důležitější, také ze stanoviska [metafyzického| poznání, tedy ze stanoviska [samotné] Moudrosti. Zasvěcenec totiž musí umět kdykoli zodpovědět všechny otázky, které mu mohou být položeny. Pokud se jeho cesta odvíjela správně, musí být schopen okamžitě řešit každý problém, který se mu s ohledem na univerzální zákony postaví do cesty.
Ale i teoretik bude moci z této knihy získat mnohé obohacení svých teoretických znalostí, neboť si bude moci sám odpovědět na mnohé otázky, které mu [při studiu] náhle vyvstanou v souvislosti s univerzálními zákony.

Je logicky nemožné pojmout a objasnit v jediném popisu veškerou Moudrost. Buď jak buď, její část je v tomto díle soustředěna . Učební látka, obsažená v předchozích třech tarotech, je tu především [nově] objasněna z mnoha hledisek. Proto ji každý praktik, který se ponoří do studia obsahu tohoto popisu, pochopí ještě důvěrněji, [neboť dojde k] rozšíření jeho vědomí a k obohacení jeho vědění podle univerzálních zákonů, jejich působení a účinků. Čím více se bude [praktik] ztotožňovat s bohatou učební látkou, která je mu nyní předkládána, tím mocněji bude uchvácen velikostí a moci těchto zákonů. Nakonec bude pokorně vzhlížet k božské Prozřetelnosti, naplněn bezmeznou úctou.

Čtvrtá tarotová karta, tedy kniha Moudrosti, sloužila jako základní učební látka ve všech prorockých a tajných kněžských školách všech dob. Připravovala tu zasvěcence na jeho vysoký úřad instruktora, iniciátora a učitele (gurua). Tato kniha tedy byla zasvěcovacím dílem, odhalujícím nejhlubší mystéria. Pro žáky (neofyty) byla kniha Moudrosti zároveň knihou zkoušky na jejich duchovní cestě. A proto můžeme toto čtvrté vědecké dílo považovat za skutečný základ esoterního hermetismu.

Veliká mystéria, symbolicky znázorněná čtvrtou tarotovou kartou, směla být dosud předávána pouze řečí symbolů, která je intelektuálům většinou nesrozumitelná. Proto čtenář jistě uvítá, že se se svolením božské Prozřetelnosti pokusím také čtvrtou knihu převést do řeči intelektuálů, aby byla srozumitelná nejen zasvěcencům, ale také nezasvěceným - filosofům a teoretikům.

Ten, kdo plně ovládl tuto knihu Moudrosti, poznal samotné základy hermetické filosofie. Ze stanoviska univerzálních zákonů bude nadále pokládán za hermetického filosofa, jenž se jako filosof i jako praktik přidruží k hermetickým bratrstvům či řádům, které vyučují skutečné hermetické vědy.

Bude-li tato má čtvrtá vědecká práce přijata se stejným nadšením jako tří má předchozí díla, pak své poslání naplní i popis čtvrté tarotové karty, jež tuto knihu Moudrost symbolicky znázorňuje.

Ač je tedy tato kniha nevyčerpatelným pramenem vědění a Moudrosti pro všechny čtenáře a zájemce o duchovní vědu. A ať jsou všichni tito lidé na jejich cestě k dokonalosti provázení nejvyšším požehnáním božské Prozřetelnosti!

Děkuji Mistře!