Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Praxe magické evokace

Vysvětlivky k druhé tarotové kartě: 

Druhá tarotová karta znázorňuje chrám zasvěcení, který je identický s mikrokosmem - malým světem-. Mnohdy je tato karta považována za chrám Šalamounův. Chrám podpírají čtyři sloupy, které znázorňují ony čtyři živly a znamenají: Vědění, odvahu, chtění a mlčení, tedy kabalistické JOD HE VAU HE čili Tetragramaton.

Každý sloup stojí na kulatém podstavci (otesaném kameni) jako symbol toho, že mág, který přijímá v chrámě zasvěcení, se stal již dokonalým pánem každého živlu.

Černobílá mramorová podlaha má stejnoměrné čtverce, které představují pozitivní a negativní působení živlů v hmotném světě. Ve vyšším smyslu je to zákonitost - sféra Jupitera - na hrubohmotné úrovni, se kterou musí být mág rovněž dokonale obeznámen, než obdrží zasvěcení. 

Před oltářem je podlaha pokrytá kobercem, který - přesně uprostřed rozdělen -ukazuje na pozitivní a negativní působení veškerých sil planetární soustavy na našem hmotném světě, jejíž dokonalý vládce musí rovněž mág být : elektrické a magnetické fluidum.

Na koberci je magický kruh, který znázorňuje Nekonečnost, Alfu a Omegu. V kruhu je pentagram na znamení mikrokosmu - malého světa -, který musí mít mág dokonale vyvinutý, to znamená, že je v dokonalé harmonii s makrokosmem. Pentagram je symbolem mikrokosmu, kdežto makrokosmos bývá obvykle symbolizován hexagramem. 

Mág, jenž je oděn do magického roucha, drží na znamení spojení s bohem -intuice-, kterého dosáhl ákášickým principem, v levé ruce magický meč, znamení vítězství, a v pravé ruce k přísaze zdviženou magickou hůl, znamení jeho absolutní vůle - jeho absolutní moci.

Po pravici mága sedí na zlatém trůně velekněžka, jako zástupkyně Isis, s knihou moudrosti v levé ruce a s dvěma zasvěcovacími klíči v pravé ruce, jako symbol pozitivního a negativního ovládání. Mága, připraveného k evokaci, zasvěcuje do hlubokých tajemství sférické magie. V některých tarotových kartách je velekněžka jako papežka nebo císařovna. Je to karta moci a moudrosti a nemusí v tomto případě znamenat ženský princip.

Před kruhem jsou tři oltářní stupně, které naznačují ovládání třech úrovní - hmotné, astrální a mentální. Oltář samotný je symbolem uctívání. Trojhran umístěný v jeho středu, ukazuje na třídimenzionální působení Božské emanace ve všem - v principu plusu a minusu.

Obě vykuřovadla ukazují symbolicky, že evokující mág má ve své moci pozitivní -dobré- a negativní -zlé- bytosti, které dokáže také zhmotnit. Sférické zrcadlo na oltáři označuje svými sedmi sférickými barvami symbolicky, že mág musí být v kontaktu se všemi bytostmi oněch sedmi planet nejen divinačně a mentálním putováním, nýbrž že je schopen přivolat bytosti také evokativním způsobem na hmotný svět. 

V pozadí na stěně jsou umístěny jako staroegyptské symboly druhé tarotové karty bohyně Isis a Nephtis.