Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Úvod

O magii se hovořilo a psalo již od pradávna, nejvíce však v posledním staletí. Avšak většina pojednání je bohužel nesrozumitelná a nedokonalá, takže se z toho všeho nedá téměř nic upotřebit pro opěrný bod k praktickému studiu. O původním podnětu k magii věděly jen některé lóže, kterým včetně několika vyvolenců zůstala tato iniciativa také vyhrazena. Zato hledající a snaživý čtenář duchovních pravd neměl jinou možnost, než tápat trpělivě dál v tomto pro něho stále tak zastřenému odvětví.

Magická věda měla zejména ve středověku své úhlavní nepřátelé a to především v nejrůznějších církvích. Nejmarkantnějším příkladem toho jsou a zůstanou dějinné inkvisice. Později měla modernější doba magii za pouhou pověru a zesměšňovala každého, kdo o magii jevil zájem nebo se jí dokonce zabýval. Mystické a jiné kruhy snižovaly slovo magie na přezdívku a neprodleně pranýřovaly každou jim nepohodlnou osobu, která při záměrném hovoru o magii dala najevo své sympatie s touto vědou. 

Opravdové magii učili zasvěcenci již v nejstarších prorockých školách a nejvyšších kruzích, do nichž měli přístup jen vyvolení jednotlivci. Oněch několik knih, které tehdy o pravé magii ojediněle něco prozradily, byly sepsány úmyslně tak nejasně, aby jejich obsah zůstal i nejpozornějšímu čtenáři nesrozumitelný a bránil mu v tom, aby si učinil o magii přehledný obraz. 

Nejstarší egyptská mystéria přisuzují magii druhé tarotové kartě, která znázorňuje papežku. Vážného snaživého čtenáře a žáka magie, jenž je prost fanatického církevnictví a jakéhokoliv zvráceného světového názoru a který také neustává ve snaze vniknout hlouběji do tajů magické vědy, povedu v tomto svém druhém díle velmi rád dál na jeho cestě k dokonalosti, kterou již nastoupil. 

Již pro první své dílo "Brána k opravdovému zasvěcení" jsem volil sloh pro každého dobře srozumitelný a právě tak jednoduše se vyjadřuji i v tomto svém druhém díle, abych toto doposud nejméně probádané odvětví, kterým je evokační magie, učinil všem zájemcům nejvíc srozumitelné. Na základě toto se tímto odvětvím může zabývat každý a to nejen teoreticky, ale hlavně prakticky. Úspěšné praktické provádění evokační magie, tedy tohoto díla, podmiňuje dokonalou znalost nejméně osmi stupňů první tarotové karty, kterou ve svém prvním díle popisuji. 

Dopomohu-li svým druhým dílem "Praxe magické evokace" čtenáři a žáku rovněž k dobrému praktickému úspěchu, budu tím za svou snahu a práci dostatečně odměněn. Kdo se touto jinou vědou zabývá zatím jen teoreticky, nalezne i v tomto díle mnohé, co velmi přispěje k obohacení jeho až dosud získaných teoretických znalostí. 

Děkuji Mistře...