Mistr pravil, ale já jeho rad nedbal! 

Seznam vlastností - Introspekce

Upozornění:
Každá jednotlivá vlastnost může působit ve všech čtyřech živlech a její živlové přiřazení nelze brát jako dogma. Vlastnosti jsou proto řazeny pod živel, ve kterém jsou nejsilnější a v němž se tedy projevují nejdříve.

Motto: Kdo není schopen vědomě poznat a odhalit působení negativních (pasivních) vlastností, stává se jejich otrokem, loutkou a čeká ho ještě mnoho znovuzrození než dojde pravému poznání.

Negativní (pasivní) vlastnosti, právě tak jako pozitivní (aktivní) vlastnosti, vznikají v každém člověku následkem působení čtyřpólového magnetu tj., působením všech čtyř živlů a to ve všech úrovních (hmotná, astrální, mentální). Proto tyto vlastnosti dělíme na vlastnosti živlů: oheň, vzduch, voda a země. Jsou to vlastnosti absolutně čisté, ve svém působení všemohoucí a hlavně nadevše výchovné. Jejich cílem je vychovávat člověka po dobu jeho dočasného života na hmotné úrovni. Působením negativních (pasivních) a pozitivních (aktivních) vlastností se v nás tvoří charakter, kterým se projevuje naše duše, náš astrální svět.

Nevědomí lidé však negativní (pasivní) vlastnosti omylem přisuzují ďáblovi, kterého si sami stvořili. Ve skutečnosti žádný ďábel vůbec neexistuje. Nemůže být krutějšího omylu nežli pasivně, rezignovaně podléhat vlivům negativních (pasivních) vlastností a dělat a prožívat to, co v nás tyto vlastnosti představují. Máme svou vlastní pevnou vůli a zdravý rozum, abychom v první řadě rozeznávali, které vlastnosti nám škodí (negativní, pasivní) a které nám prosívají (pozitivní, aktivní). To je naše první a zásadní poznání. Jestliže to víme, přirozeně se snažíme působení těchto negativních (pasivních) vlastností zamezit, případně je i zničit: nejlépe uděláme, když obrátíme jejich působení v působení opačné, v působení pozitivních (aktivních) vlastností. Tedy například vznikne-li v nás hněv, rozčilení, obrátíme tyto negativní (pasivní) vlastnosti v naprostý klid, a to tím větší, čím více na nás působí. Můžeme je odstranit také pasivním způsobem, když je necháme bez povšimnutí probíhat naší mentální a astrální úrovní, až se samy ztratí, tím je prostě ignorujeme. Můžeme je také ničit určitými velmi působivými představami: například při smyslnosti si představujeme jako sexuální partnerku ženu nemocnou příjicí, kterou bychom se jistě nakazili a zkrátili si tak svůj život nejméně o jednu třetinu normálního věku. Ženy si naopak představují takového muže.

Bez ovládání negativních (pasivních) vlastností by náš život byl plný utrpení, zklamání, neúspěchů a opakoval by se tak dlouho, dokud bychom tyto vlastnosti dokonale nepoznali a neovládli je. Ovládáním negativních (pasivních) vlastností si stavíme svou živlovou rovnováhu, ve které teprve začínáme žít pravým čistým životem. V tom je náš počáteční velký úspěch. Leč zdolat všechny negativní (pasivní) vlastnosti a podřídit je své vůli tak, aby nám sloužily, není tak snadné, jak se na první pohled zdá. Mnohdy trvá celá léta, než to dokážeme. Nesmíme zapomenout, jak úžasně dlouhou dobu jsme žili v předešlých pokoleních, aniž bychom jediným prstem hnuli pro ovládání svých negativních (pasivních) vlastností. A kolik příčin jsme si během této dlouhé doby následkem jejich působení zaseli do svého světa příčin a kolik následků jsme si tím přivodili. Nelze ani domyslet. Toto vše nemůžeme tak snadno a rychle odstranit. Ale zcela jistě se nám to podaří vyrovnat, a negativní (pasivní) vlastnosti ovládnout, budeme-li stále ve dne v noci nepřetržitě na stráži, až se nám to stane zvykem, až nám to přejde do krve, do celé naší osobnosti. Připojené články a vysvětlení jsou jen určitým návodem, vzorem, jak si máme prakticky počínat, abychom dosáhli vytyčeného cíle, tj. ovládání negativních (pasivních) vlastností pro dosažení naprosté živlové rovnováhy.